پایان نامه روانشناسی با موضوع : روان رنجورخویی-متن کامل

تمایلاتی که زمینه‌ی زیستی دارد معرفی کرده‌اند، یعنی تفاوت‌های رفتاری مربوط به پنج عامل ژن‌ها، ساختار مغز و مانند آن برمی‌گردد. این تمایلات اساس آمادگی‌های عمل و احساس به نحوی خاص است و به‌طور مستقیم تحت تأثیر محیط قرار ندارد.
با توجه به شواهد مربوط به ارثی بودن تمایلات اساسی، تأثیرات محدود آن‌ها از والدین و مطالعاتی که در سایر فرهنگ‌ها و انواع موجودات شده است، مک‌کری و کاستا معتقدند که شخصیت از یک رسش درونی منشأ می‌گیرد. با این دید، صفات شخصیت بیشتر متأثر از عوامل زیستی است، تا محصول تجربه‌های زندگی و شکوفایی تمایلات اساسی بوسیله محیط، برعکس این تمایلات در طول زندگی فرد، هم بر خود پنداره و هم بر ویژگی‌های مربوط به سازگاری تأثیر می‌گذارد که شامل نگرش‌ها، اهداف شخصی، باورهای خود کارآمدی و ویژگی‌های دیگری است. هم صفت سازگاری و هم انطباق و هم عوامل محیطی بیرون از فرد (مثل فرصت‌ها، هنجارها و محرومیت‌ها)، انتخاب‌ها و تصمیم‌هایی که فرد در زندگی اتخاذ می‌کند، تحت تأثیر قرار می‌دهند و در زندگی‌نامه واقعی وی منعکس می‌شوند این عوامل هم‌چنین در خود پنداره فرد، یعنی جایی که وی به ساختن داستان زندگی‌ و باورهای خود می‌پردازد نیز اثرگذار می‌شوند (پروین، 1989)
طبق نظر مک کری و کاستا (1992، 1985)، پنج عاملی که این رویکرد برای شخصیت قائل است از این قرارند:
1- روان رنجور خویی (N) :

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

داشتن احساسات منفی مثل: ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای این شاخص را تشکیل می‌دهد.
طبق نظر آیسنک (1975) بیماران گرفتار حالات نوروتیک یا عصبی در شاخص N نمره بیشتری می‌گیرند ولی با این حال این مقیاس جنبه‌های شخصیت سالم را می‌سنجد. نمرات بالا در این شاخص ممکن است در خطر ابتلا به برخی از اختلالات روان پزشکی باشند و افرادی که نمرات پائین می‌گیرند دارای خلقی یکنواخت و آرام و قدرت روبرویی با موقعیت‌های بغرنج را دارند. این عامل دارای مؤلفه‌های: اضطراب، خصومت، افسردگی، هشیاری، شتابزدگی و آسیب‌پذیری می‌باشد.

2- برون‌گرایی (E):
برون‌گراها افرادی اجتماعی هستند، دوستدار دیگران بوده و تمایل به شرکت در اجتماعات و میهمانی‌ها دارند. تمایل به شرکت در اجتماعات و میهمانی‌ها دارند و در عمل قاطع، فعال حراف و اهل گفتگو می‌باشند. این‌ها ویژگی افرادی است که در این مقیاس نمرات بالا می‌گیرند، برعکس افرادی که در این مقیاس نمره پائین می‌گیرند تودار، میتن، بی‌اشتیاق، نجوش و تکلیف مدار می‌باشند. این عامل دارای مؤلفه‌های گرم بودن، معاشرتی، ابراز وجود، فعال بودن، هیجان‌خواهی و هیجان مثبت می‌باشد.

3- گشودگی (O):
مقیاس‌های گشودگی به جنبه‌ها یا محدوده‌های تجربی که فرد در برابر آن‌ها باز است، اختصاص داده شده‌اند، افراد با نمره بالا در این مقیاس کنجکاو، با علایق مختلف، خلاق، متبکر، تخیلی و غیرسنتی‌اند و برعکس نمره پایین نشان سنتی، غیرخلاق، بی‌علاقه، بی‌توجه به هنر و غیرتخیلی است. مؤلفه‌های این عامل عبارتند از: تخیل، زیباپسندی، احساسات یا عواطف، اعمال یا کنش‌ها، عقاید یا دیدگاه‌ها و ارزش‌ها.

4- موافق بودن (A):
این شاخص نیز مانند برون‌گرایی بر گرایش‌های فردی تأکید دارد. افراد با این خصوصیت و نمره بالا در این شاخص خوش قلب، خوش خلق، قابل اعتماد، دارای حس همکاری، با گذشت، خوش باور و مصمم بوده و برعکس کسب نمره پائین در این مقیاس نشان دهنده خصوصیاتی چون: خودخواهی، بدخلقی، بدگمانی، تک روی، کینه‌توزی، بی‌ثباتی و تأثیرپذیری می‌باشد. مؤلفه‌های این عامل عبارتند از اعتماد، رک‌گویی، نوع‌دوستی، همراهی، تواضع، دل‌رحم بودن.

5- با وجدان بودن (C) :
این سنخ افراد، منظم، قابل اعتماد، سخت‌کوش، خود تنظیم، وقت شناس دقیق، تمیز، برانگیخته و با استقامت هستند که این خصوصیات در افرادی که نمره بالا در این مقیاس می‌گیرند، مشهود است اما برعکس نمره پایین در این مقیاس نشان‌دهنده‌ی بی‌هدفی، غیرقابل اعتماد، تنبل، بی‌دقت، بی‌بند و بار، مسامحه کار، بی‌ آرمانی و لذت‌جویی است.
مؤلفه‌های این عامل عبارتند از: کفایت، تعلیم و تربیت، وظیفه‌شناسی، تلاش برای موفقیت، خویشتن‌داری و محتاط در تصمیم‌گیری (پروین 1989، فتحی آشتیانی، 1391).

2-3-10-تبیین سلامت روانی و بیماری روانی با بهره گرفتن از مدل پنج عاملی شخصیت:
طرفداران الگوی پنج عاملی برآنند که این الگو، کاربردهای بالقوه‌ای برای راهنمایی حرفه‌ای سلامت، طول عمر و تشخیص شخصیت و روان درمانی دارد، به طوریکه الگوی پنج عاملی بوسیله بسیاری از نظریه‌پردازان معاصر صفات به عنوان مبنایی برای ارائه ساختار شخصیت معرفی شده است. به این ترتیب بسیاری از کاربردهای بالقوه‌ی این الگو و پرسشنامه برگرفته از آن، از جمله انتخاب زمینه‌های حرفه‌ای‌، تشخیص شخصیت و آسیب‌‌شناسی و تصمیم‌گیری در مورد مطالعات روان‌شناختی مشخص می‌شود.
پرسشنامه این الگو به عنوان مقیاس سنجش سبک‌های هیجانی، ارتباطی و انگیزشی معرفی شده است. تعدادی از محققان از جمله: کاستا وایدیگر (1994)، وایدیگر و‌رهل و وان‌دن بریک (1999) اعلام کرده‌اند که بسیاری از انواع رفتار‌های نابهنجار را می‌توان نوعی اغراق در صفات بهنجار شخصیت به حساب آورد.
به عبارت دیگر، طبق نظر وایدیگر (1993)، بسیاری از اشکال آسیب‌ شناختی در انتهای پیوستار شخصیت بهنجار قرار دارد تا این که کاملاً از شخصیت بهنجار فاصله بگیرد. (پروین، 1989)
برای مثال، شخصیت وسواسی، فردی است که نمره‌اش در مسئولیت‌پذیری و روان‌ رنجور‌خویی بسیار بالاست و شخصیت ضداجتماعی، شخصیتی است که در عامل سازگاری و مسئولیت‌پذیری نمره کمی می‌گیرد. بنابراین احتمال هست که الگوی نمرات افراد در پنج عامل از اهمیت خاصی برخوردار باشند. (همان منبع)

2-3-11-تحقیقات پیشین :
در بررسی و تجسس روی تحقیقات انجام شده خارج و داخل کشور، تحقیقی که عیناً با عنوان ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی انجام شده باشد یافت نشد، اما تحقیقات بسیاری در رابطه با متغیرهای مورد بحث یعنی ویژگی‌های شخصیتی، سلامت روان و فرسودگی تحصیلی به‌طور جداگانه و یا دوبدو انجام شده که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

2-3-11-1- تحقیقات خارج از کشور:
طی تحقیقات انجام شده در راستای بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی روان رنجورخویی و مفاهیم مرتبط با آن مشخص شده است: بدبینی و هیجانات منفی با تعبیر و تفسیر منفی‌تر شخص از حالات سلامتی‌اش که منجر به سلامت ذهنی پایین‌تر می‌شود، با شکایت بیشتر از سلامتی و نمرات پایین‌تر در سلامت جسمانی و روانی در ارتباطند. (بنیامینی و همکاران 2000، کویین و همکاران 1999، به نقل از عین الله زادگان 1389)
کروتکوف و هانا (2004) اعلام کردند: نتایج بدست آمده تحقیقات روی نمونه‌ای از بزرگسالان از بررسی رابطه بین برونگرایی با بیماری روانی نشان داده است که برونگرایی همبستگی منفی با گزارش نشانه‌های بیماری دارد، در حالیکه در یک نمونه از دانشجویان همبستگی منحنی شکل بدست آمد (ویلیامز، اوبرین و کولدر ، 2004). در پژوهشی با همین عنوان کاستا و مک کری (1987) اعلام کردند: در نمونه‌ای از زنان بزرگسال هیچ رابطه‌ای یافت نشد. (همان منبع)
کاستا و مک‌کری (1992) بیان کردند که افراد با ویژگی شخصیتی وجدانی بودن به شیوه‌ای تعمدی عمل کرده و خود کنترلی را اعمال می‌کنند و بوگ و رابرتز (2004)، هامپسون و همکارن (2007)، فریدمن و همکاران (2005)، اعلام کردند ویژگی‌های تعمدی عمل کردن و خود کنترلی (ناشی از وجدانی بودن) از طریق پایین آوردن میزان انجام رفتارهای پرخطر از قبیل مصرف مواد و بالا بردن میزان انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی، مشخصاً سلامت عینی مرگ و میر پایین‌تری را ترویج می‌نمایند (همان منبع). در مقایسه با روان‌ رنجورخویی، برونگرایی و وجدانی بودن، تحقیقات درباره رابطه سلامتی یا گشودگی و توافق‌پذیری کمیاب و نادر است و تأثیرات مشاهده شده آن‌ها ناچیز است به هر حال، دلائلی برای اینکه حداقل ارتباط کمی بین این ابعاد و متغیرهای مرتبط با سلامتی مورد انتظار باشد وجود دارد از جمله:
جرام و کلمن (1999) وازیلیووفکن (2002) اعلام کردند که با توجه به سلامت ذهنی، افراد گشوده، کارکرد جسمانی و سلامت عمومی بهتر را گزارش می‌کنند، اگرچه تمایل آن‌ها به تجربه، احساسات قوی‌تر، ممکن است به احتمال بیشتری آن‌ها را به گزارش نشانه‌های جسمانی وادار نماید (فلدمن و همکاران ، 1999، به نقل از عین‌اله زادگان 1391).
هم‌چنین جرام و کلمن (1999) اعلام کردند، بدبینی و عیب‌جویی پایین افراد با ویژگی شخصیتی توافق‌پذیری (ویژگی مرتبط با نوع دوستی، همکاری و اشتیاق برای کمک به دیگران)، باعث سلامت ذهنی عمومی بالاتر و گزارش نشانه‌ای پایین‌تر در آن‌ها می‌گردد. (همان منبع)
به‌طور کلی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهند که هر یک از ابعاد پنج عامل شخصیتی می‌تواند با هر دو سلامت ذهنی و عینی مرتبط باشند. با وجود این شواهد نظری و تجربی موجود برای چنین ارتباطی در مورد روان رنجورخویی برون‌گرایی و وجدانی بودن قوی‌تر از گشودگی و توافق‌پذیری است.
به طور مثال از تحقیقات استادینگر و فلیسون و بالتز (1999) بین روان رنجورخویی با سلامت ذهنی ارتباط قوی‌تری نسبت به چهار عامل دیگر یافت شد و به‌طور کلی می‌توان گفت: طبق نظر کرسین، ماریو و همکارانشان (2000)، عوامل شخصیت ارتباط قوی‌تری با سلامت ذهنی نسبت به سلامت جسمانی نشان داده‌اند (همان منبع).

اکثر تحقیقات انجام شده درباره فرسودگی، در موقعیت‌هایی مانند فروشندگان (سند و میازکی ، 2000) معلمان (گرینگلس و همکاران ، 2001)، پرستاران (زلارس و همکاران ، 2000) کارکنان خدمات بهداشتی (واد و همکاران، 1986). مشاوران (روس و همکاران، 1989) و روانشناسان (سندوال، 1993) بوده است که همگی با عنوان فرسودگی شغلی معروف است (ماسلاچ و