پایان نامه ارشد درمورد مجمع عمومی، قوانین و مقررات، هیئت مدیره

1-به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور، بانک توسعه تعاون که در این اساسنامه به اختصار (بانک) نامیده می شود تشکیل می شود.
ماده 2-بانک دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی در حمایت و اجرای برنامه های وزارت تعاون در تامین منابع سرمایه ای بخش تعاونی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین پولی و بانکی کشور عمل نموده و مشمول نظارت بانک مرکزی است و در موارد پیش بینی نشده، طبق قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.
ماده 3-مرکز اصلی بانک در تهران است و می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور اقدام نماید.
ماده 4-بانک برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.
ماده 5-سرمایه بانک مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/5) ریال می باشد که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است و تمامی سهام متعلق به دولت می باشد که مبلغ یاد شده طبق بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب 1387) از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون اختصاص و تأمین می گردد.
کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی شعب و سرپرستیهای صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد به بانک، انتقال و واگذار می گردد.
کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم نامه ها، تسهیلات اعطایی سررسید نشده، سررسید گذشته و معوق با کلیه تضمینات و وثایق اخذ شده به بانک واگذار و انتقال می یابد.
ماده 6- اهداف بانک عبارتند از:
بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.
کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.
فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی.
حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش  تعاونی.
کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.
تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.
 ماده 7- موضوع فعالیت بانک عبارتند از:
افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارت های مجاز دیگر و همچنین صدور انواع گواهی های سپرده.
نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه معاملات مربوط به انتقال نقدینگی و اجرای دستور پرداخت مشتریان.
انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقالات وجوه و حواله های ارزی و مشابه آنها در داخل و خارج کشور و نیز برای اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتاً و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آنها.
صدور اعتبارنامه و انواع چک و کارت و انجام معاملات مربوط به آنها.
صدور، تائید و قبول هر گونه تعهدنامه و ضمانت نامه بانکی اعم از ریالی و ارزی.
پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار بخش دولتی و غیردولتی به حساب بانک و یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص.
پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آنها و خرید و فروش سهام به حساب خود یا مشتریان و مراجعان و انجام کلیه خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری و سرمایه گذاری طبقه بندی می شود.
ایجاد صندوق امانات و قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان.
ارائه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان اعم از حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، کارتهای پیش پرداخت و سایر خدمات مشابه.
ارائه خدمات برنامه ریزی کسب و کار، مشاوره، ارزش یابی و قیمت گذاری و خدمات مشاوره مالی و سایر خدمات مشابه.
ارائه خدمات کارگزاری سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار.
انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور.
تأسیس و گسترش شبکه بانک در داخل و خارج کشور و تأسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی تابعه در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معامله قبوض انبارهای عمومی.
مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پولی و سرمایه و کمک به فعالان اقتصادی بخش تعاون به منظور ارتقای میزان سطح حضور آنان در بازارهای پولی و سرمایه.
اعطای انواع تسهیلات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقود جاری.
تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی موردنیاز از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
بکارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعه ای در راستای ارتقاء و بهبود سطح 
شاخص های کلان اقتصادی بخش تعاون در کشور از جمله فناوری اطلاعات، ارتباطات و تجارت الکترونیکی، افزایش سطح اشتغال، افزایش ارزش افزوده، بهسازی و ارتقای نظام مدیریت.
مشارکت در تأسیس شرکتهای تعاونی متعارف، سهامی عام، مادر تخصصی، فراگیر ملی شهرکها و مجتمع های تعاونی، شرکتهای بیمه و یا اتحادیه های شرکتهای تعاونی به منظور جذب سرمایه های بیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری آنها و با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387-.
جذب کمک های دولتی به منظور حمایت مالی و ایجاد خط اعتباری در گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی در بخش تعاونی و تقویت پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونیها با هدف کاهش هزینه ها، گسترش بازار و نیز حمایت از شکل گیری تشکل های بالاتر.
اخذ عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی اعتباری از بودجه عمومی کشور و همچنین بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری های مربوط به بخش تعاون به منظور اعطای تسهیلات،تأمین یارانه، تقلیل سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک به تعاونی ها و اتحادیه ها و سرمایه گذاری در بخش تعاون.
افتتاح حسابهای بانکی به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور.
همکاری متقابل و مستمر با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای اقتصادی به منظور دستیابی به شاخص ها و معیارهای تخصیص بهینه منابع مطابق برنامه های وزارت تعاون و سایر بخش های تعاونی کشور.
ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه ها و سیاستهای اجرایی در زمینه تأمین و تخصیص منابع مالی به خصوص در ارتباط با بخش تعاونی به مسئولان ذی ربط.
مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی موردنیاز بخش تعاونی.
ارایه محصولات و خدمات در بخش مسکن و ساختمان با اولویت به اتحادیه ها، شرکت های تعاونی و اعضای آنها از قبیل تسهیلات ساخت و ساز واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، تسهیلات املاک تجاری، تسهیلات سرمایه در گردش ساخت و ساز، طراحی صندوق های پس انداز مسکن و تسهیلات خرید واحدهای مسکونی یا تجاری یا اداری با اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات.
دریافت کمک های بلاعوض دولت و سایر سازمان ها و نهادهای حمایتی و پرداخت آن بر اساس ضواط و مقررات.
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع تخصیصی در بودجه سنواتی یا کمک های دولت و پرداخت آن بابت تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی و همچنین به افراد کارآفرین دارای توانایی انجام کار و فاقد سرمایه لازم.
دریافت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت های تعاونی و تخصیص آن طبق ضوابط و مقررات.
تصدی عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری و وجوه امانی اشخاص حقیقی و حقوقی.
انجام سایر عملیات بانکی و معاملات بازرگانی که به موجب قوانین و مقررات برای بانک ها ممنوع نباشد.
تبصره: حداقل هفتاد درصد (70%) تسهیلات بانک باید به بخش تعاون اعطاء گردد.
ماده 8- ارکان بانک عبارتند از:
مجمع عمومی
هیئت مدیره و مدیر عامل
حسابرس قانونی (بازرس)
 ماده 9-  مجمع عمومی بانک متشکل از اعضای زیر می باشد:
وزیر تعاون
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر صنایع و معادن
وزیر بازرگانی
وزیر جهاد کشاورزی
وزیر مسکن و شهرسازی
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
تبصره:  ریاست مجمع عمومی با وزیر تعاون خواهد بود.
ماده 10-مجمع عمومی بانک به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میشود.
 ماده 11-جلسه مجمع عمومی بانک بنا به دعوت رئیس مجمع حداقل سالی دو بار، در شش ماهه اول و دوم سال به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سالانه و تصویب بودجه پیشنهادی تشکیل خواهد شد و مجمع عمومی به طور فوق العاده به تشخیص رییس مجمع عمومی و یا تقاضای سایر اعضای مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس قانونی و با دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می شود.
 ماده 12-اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتند از:
استماع گزارش عملکرد سالانه بانک و رسیدگی به صورتهای مالی، صورت دارایی و بدهی و اتخاذ تصمیم به صورتهای مالی.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اندوخته ها، تقسیم سود و تخصیص سهم دولت از سود قابل تقسیم برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون.
بررسی و تصویب برنامه، خط مشی و بودجه پیشنهادی بانک.
تصمیم گیری در خصوص آئین نامه های اعتباری، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آئین نامه های موردنیاز بانک به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب آن  در هیات وزیران.
انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک بنا به پیشنهاد رییس مجمع.
انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه آنان.
اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.
اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانک.
سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی می باشد.
تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و پاداش آنها و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره بر اساس پیشنهاد رییس مجمع با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط  جهت تصمیم گیری در مراجع ذیصلاح