عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی کارکنان موئسسات مطبوعاتی مطالعه موردی روزنامه همشهری- قسمت ۲۵- قسمت 2

میانگین نمره

 

 

۳٫۴

 

 

۱( در برابر این گویه که« به کارکنان زیردست خود احترام می‏گذارد.» ،۳۵٫۲درصد کاملا موافق ،۴۶٫۸درصد موافق و ۱۰٫۷ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۵٫۱ درصد مخالف و ۲٫۲درصد کاملا مخالف هستند.
۲) در برابر این گویه که« طرز سخن گفتن او مؤدبانه است.» ،۳۵٫۲درصد کاملا موافق ،‌۴۴٫۵درصد موافق و ۱۳٫۴ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و۴٫۹ درصدمخالف و ۲درصد کاملا مخالف هستند.
۳) در برابر این گویه که« اطلاعات جدید فنی و علمی مربوط به کارش را ندارد.» ،۴٫۹درصد کاملا موافق ،۱۶٫۵درصد موافق و ۱۲٫۷ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۵۳٫۳ درصد مخالف و ۱۲٫۵درصد کاملا مخالف هستند.
۴)در برابر این گویه که« در کار و مسئولیتش خودرأی است.» ،۷٫۲درصد کاملا موافق ،۱۸٫۱درصد موافق و ۱۷٫۸ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۴۷٫۴ درصد مخالف و ۹٫۵درصد کاملا مخالف هستند.
۵) در برابر این گویه که« در کارم به من آزادی عمل می‏دهد.» ،۱۳٫۲درصد کاملا موافق ،‌۴۶٫۵درصد موافق و ۲۶٫۴ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۱۰٫۱درصد مخالف و ۳٫۸درصد کاملا مخالف هستند.
۶) در برابر این گویه که« بین همکاران زیر دست خود تفاوت نمی گذارد.» ،۱۳٫۷درصد کاملا موافق ،‌۳۸٫۲درصد موافق و ۱۷٫۳ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۲۱٫۶ درصد مخالف و ۹٫۲درصد کاملا مخالف هستند.
۷) در برابر این گویه که« اشتباهات خود را می‏پذیرد.» ،۱۲٫۳درصد کاملا موافق ،۴۳٫۵درصد موافق و ۲۴٫۴ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۱۴٫۱ درصد مخالف و ۵٫۶درصد کاملا مخالف هستند.
۸) در برابر این گویه که« در برنامه‏ ریزی‏های کاری از نظرات من استفاده می‏کند.» ،۱۲٫۴درصد کاملا موافق ،۴۱٫۶درصد موافق و ۲۷٫۳ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۱۲٫۸درصدمخالف و ۶٫۳درصد کاملا مخالف هستند.
۹) در برابر این گویه که« از پیشنهادات جدید استقبال می کند.» ،۱۸٫۱درصد کاملا موافق ،‌۴۶٫۱درصد موافق و ۲۱٫۳ درصد تا حدودی موافق این گزینه و ۹٫۸ درصدمخالف و ۴٫۷درصد کاملا مخالف هستند.
۱۰) در برابر این گویه که« برای بالا بردن توانایی شغلی ما آموزش‏های لازم را فراهم می‏سازد ،۱۸٫۱درصد کاملا موافق ،۴۱٫۱درصد موافق و ۱۸٫۸ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۱۴٫۵مخالف و ۷٫۶درصد کاملا مخالف هستند.
۱۱) در برابر این گویه که« فرصت‏های خوبی را برای ترقی و پیشرفت کارکنان فراهم می‏سازد ،۱۶٫۴درصد کاملا موافق ،‌۳۸٫۱درصد موافق و ۲۰٫۲ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۱۹٫۱مخالف و ۶٫۳درصد کاملا مخالف هستند.
۱۲) در برابر این گویه که« افراد را برحسب لیاقت و شایستگی آنان مورد تشویق قرار می‏دهد.» ،۱۷٫۹درصد کاملا موافق ،۳۳٫۸درصد موافق و ۲۰٫۱ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۱۸٫۸ درصد مخالف و ۹٫۴درصد کاملا مخالف هستند.
۱۳) در برابر این گویه که« در حل مشکلات کارکنان تلاش می‏کند.» ،۱۹٫۴درصد کاملا موافق ،۳۹٫۷درصد موافق و ۲۲٫۳ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۱۲٫۷درصد مخالف و ۵٫۸درصد کاملا مخالف هستند.
۱۴) در برابر این گویه که« در تقسیم کار انصاف و عدالت را رعایت نمی‏کند.» ،۷درصد کاملا موافق ،۱۶٫۳درصد موافق و ۱۳٫۱ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۵۲٫۶ درصد مخالف و ۱۱٫۱درصد کاملا مخالف هستند.
۱۵) در برابر این گویه که« برای صحبت در مورد مسایل شغلی ، دسترسی به او آسان است.» ،۳۲٫۱درصد کاملا موافق ،۵۳٫۱درصد موافق و ۹٫۲ درصد تا حدودی موافق این گزینه هستند و ۴٫۲ درصد مخالف و ۱٫۳درصد کاملا مخالف هستند.
۱۶) در برابر این گویه که« او با زیر دستان خود بیشتر دوست است تا رئیس ،۱۷٫۳درصد کاملا موافق ،۳۶٫۸درصد موافق و ۲۱٫۳ درصد تا حدودی موافق و ۱۷٫۹ درصد مخالف و ۶٫۷درصد کاملا مخالف اند .

 

(جدول۴-۱-۱۱): نگرش کارکنان مورد مطالعه دراین تحقیق نسبت به عدالت توزیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت) عدالت توزیعی: کاملاً‏موافق موافق تا حدودی مخالف کاملاً‏مخالف کل
فراوانی درصد معتبر فراوانی درصد معتبر فراوانی درصد معتبر
برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]