دانلود پایان نامه

نیا با عنوان بررسی آلودگی بستنی های مصرفی شهر اهواز از نظر شمارش کلی استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکلی انجام گرفته حدود ۹۰ درصد نمونه از نظر استانداردهای آزمایشگاه کنترل مواد غذایی غیرقابل مصرف بوده اند. ( حیدری نیا، ۱۳۶۴ )

– در سال ۷۵-۱۳۷۴ مطالعه که برای بررسی میزان آلودگی بستنی های مختلف کارخانهای و دست ساز به باکتریها توسط

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهلیوویل، اشتورم، (۴-۱۱)، (۴-۱۰)
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید