تحقیق درباره زنجیره تامین، استان اصفهان، ارتقای عملکرد

یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت در سازمانها شناخته شده است. به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که یکی از دلایل موفقیت ژاپن در صنعت و مدیریت توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.
فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است.
فرهنگ واژه‌ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به کار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‌برند.کاربرد علمی کلمه فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر (1917ـ1832) مردم‌شناس انگلیسی صورت گرفت.به ‌صورت خیلی کلی مفهوم فرهنگ عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کند. به عقیده ادگار شاین فرهنگ را می‌توان به‌عنوان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. تغییر جزء ضروریات مترتب بر هر زنجیره تامین است و کیفیت مواجهه زنجیره تامین با تغییرات بیرونی و احیانا تغییرات تحمیل شده از طرف محیط و رویکرد انفعالی یا فعالانه در مقابل این تغییرات بخشی از فرهنگ سازمان است . چیزی که نسبت به سایر اجزای سازمان دیرتر دستخوش تغییرات می شود.
در این تحقیق چهار شاخص برای اصلاح فرهنگ در نظر گرفته شده است:
آگاهی و گرایش به روشهای نوین تولید و انبارش و توزیع
آگاهی و گرایش به بیمه در زنجیره تامین
گرایش به بذرهای اصلاح شده
گرایش به شغل کشاورزی بین جوانان تحصیل کرده
6-6-2- انعطاف پذیری زنجیره تأمین
انعطاف پذیری زنجیره تأمین، به توانایی سیستم در هماهنگی با نوسانات در زمان و حجم سفارش از سوی عرضه کننده، تولید کننده و مشتریان اشاره دارد. در حقیقت، انعطاف پذیری برای موفقیت زنجیره تامین ضروری است، چراکه عدم اطمینان در هر محیطی وجود دارد و برای پاسخگویی به عدم اطمینان محیطی باید زنجیره تأمین انعطاف پذیری لازم را داشته باشد. اسلک78 دو نوع انعطاف پذیری را تعریف نموده است: انعطاف پذیری محدوده و انعطاف پذیری واکنش. انعطاف پذیری محدوده نشان می دهد که عملیات را تا چه حد می توان تغییر داد. انعطاف پذیری واکنش نشان می دهد که کدامیک از عملیاتها را راحت تر می توان تغییر داد.انعطاف پذیری نقش بسیار مهمی در عملکرد زنجیره تامین دارد. بنابراین، انعطاف پذیری زنجیره تأمین، شاخص خوبی برای قابلیتهای زنجیره تأمین است. [5]
در این تحقیق، چهار شاخص برای اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تأمین درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
قدرت و سرعت تطبیق روشهای تولید با تغییرات جوی
قدرت و سرعت تطبیق روشهای مبارزه با آفات با تغییرات بیماری ها و آفات
قدرت و سرعت تطبیق روشهای تامین کود و بذر و سم با محدودیت های کشاورزان
قدرت و سرعت تطبیق تجار با بازار
7-6-2- کارایی زنجیره تأمین
در طی سالهای اخیر، کسب و کار با کاهش هزینه ها در بیشنر صنایع مواجه شده است! و انتظار می رود تا این روند ادامه دار باشد. بویژه در بازارهای رکودی، کاهش هزینه ها حتی تنها راه افزایش سود شرکتها به شمار می رود. بنابراین، برای باقی ماندن زنجیره تأمین در صحنه رقابت، محدود کردن هزینه ها و کارایی در عین توجه به ارضای خواسته های مشتریان ضروری است. شرکتهای در سطح جهانی نیز برنامه هایی برای کاهش هزینه ها در طی زنجیره تأمین توسعه داده و اجرا نموده اند. چنانچه هزینه های زنجیره تأمین برای شرکتهای دارای زنجیره تأمین ضعیف 20 درصد باشد و برای شرکتی 10 درصد باشد، آن شرکت دارای مزیت رقابتی قابل توجهی است. ترونیک79. برنامه های کاهش هزینه بطور عمده شامل کاهش هزینه های خرید، برون سپاری، و کاهش موجودی ها در بین شرکای زنجیره تأمین است.
چاپرا و میندل80 مقصود از کارایی زنجیره تأمین، را بهره وری در هزینه تولید و تحویل محصول به مشتری می دانند. در مبحث کارایی زنجیره تأمین، کاهش مستمر هزینه های خرید مواد، تولید و … برای تمامی شرکای زنجیره تأمین مطرح است. به عبارت دیگر، هر یک از اعضای زنجیره تأمین به جای تولید محصولی با قیمت تمام شده بالا و فروش به قیمت بالاتر به دیگر اعضای زنجیره تأمین، سعی می کند تا قیمت تمام شده خود را کاهش دهد. این امر موجب می شود تا بهای تمام شده محصول این نوع زنجیره تأمین کاهش یابد و عملکرد شرکت نیز ارتقا یابد. [5]
در این تحقیق، چهار شاخص برای اندازه گیری کارایی زنجیره تأمین درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
میزان بهینه سازی مصرف کود و سموم وعلف کش ها
میزان بهینه سازی هزینه آبیاری از طریق روشهای جدید آبیاری
میزان کاهش تلفات حین برداشت و بسته بندی و حمل و انبارش
میزان به کارگیری روشهای گردش کشت و افزایش حاصلخیزی زمین
8-6-2- عملکرد زنجیره تأمین
ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین از دیرباز مورد چالش محققان در این حوزه بوده است. در یک تقسیم بندی کلی، روشهای اندازه گیری زنجیره تأمین را می توان در پنج طبقه روشهای ارزیابی عملکرد سنتی، سیستم های ارزیابی عملکرد در سطح جهانی، مدل کارت امتیاز متوازن، مدل اسکور، مدلهای خاص هر زنجیره تأمین طبقه بندی نمود. چنانچه تحقیق بصورت کلی و بر روی انواع زنجیره های تأمین انجام می شود، می توان از مدلهای چهارطبقه اول استفاده نمود ولی برای تحقیقاتی که بر روی زنجیره های تأمین خاص انجام می شود.

هوانگ و دیگران81، از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین، برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین و پیکر بندی زنجیره تأمین بر مبنای کامپیوتر استفاده نموده است. بدین منظور، پنج بعد قابلیت اطمینان حمل، پاسخگویی، انعطاف پذیری، بهای تمام شده، و داراییها را انتخاب نموده است.[5]
در این تحقیق، چهار شاخص برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
درامد کشاورزان
میزان تولید کشاورزی ملی
میزان نیاز به واردات محصولات و میزان صادرات محصولات
کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق

مقدمه:

علم دانشی است کلی و نظامدار که از روی آن قضایای معینی هماهنگ با اصول کلی استنتاج می شود. پژوهش علمی نیز اصولا تلاشی است نظام دار برای پاسخ به پرسشهای خاصی که حل شدنی باشند، اما نتوان فوری و با سرعت بدانها جواب داد. با آنکه همه شاخه های علوم از یکدیگر متفاوتند و فنون پژوهش علمی نیز ممکن است از یک علم به علم دیگر، به گونه قابل ملاحظه ای متفاوت باشد، ساختار همه آنها متکی بر یک نظام منطقی است و در همه آنها یک فلسفه مشترک به نام «روش علمی» وجود دارد. ویژگی و جنبه کلی همین روش علمی است که جستجو و کاوش برای قوانین کلی حاکم بر رفتار را در بر می گیرد.
در این فصل، روش شناسی تحقیق شامل روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات، و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ارایه شده است.
1-3- روش تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد.
الف) هدف تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود.
ب) نحوه گردآوری داده‌ها: این تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد. تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد :
تحقیق پیمایشی.82
تحقیق همبستگی.83
اقدام پژوهشی.84
بررسی موردی.85
تحقیق پس – رویدادی86 (بازرگان، سرمد، حجازی،1380: 82).
مساله پژوهش موقعی از نوع همبستگی است که پژوهشگر با استفاده از یک گروه آزمودنی دست‫کم درباره دو متغیر، بدون آنکه هیچ یک از آنها دستکاری یا کنترل شود، اطلاعاتی بدست آورد. این گونه مطالعات را می توان برای بررسی این مطلب بکار برد که آیا متغیر های مورد مطالعه با یکدیگر ارتباط دارد؟ و درصورتی که رابطه کشف شود آیا ارتباط مثبت یا منفی است، و شدت و قدرت آن چه اندازه است؟ مطالعه همبستگی می تواند ذاتا توصیفی یا استنباطی باشد، و هریک از مشخصه های آماری حاصل از آنها (که ممکن است بر حسب نوع متغیرهای مورد مطالعه، نوعی ضریب همبستگی یا درجه همخوانی باشد) شاخصی عددی بدست می دهد که نشان دهنده قدرت ارتباط بین متغیرهای اندازه گیری شده در مجموع های معینی از داده هاست.(هومن، 1386: 252)
با توجه به اینکه هدف از این تحقیق، طراحی الگوی ارتقای عملکرد زنجیره تأمین کشاورزی با استفاده از مدیریت اطلاعات است، روش تحقیق توصیفی انتخاب شده است تا روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را در مدل مفهومی بررسی نماید. در این تحقیق، پژوهشگر دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و صرفاً آنچه را که وجود دارد مطالعه کرده و به توصیف و تشریح آن می پردازد. همچنین از آنجا که هدف تحقیق، طراحی الگوی ارتقای عملکرد زنجیره تأمین کشاورزی با استفاده از مدیریت اطلاعات است، که در آن قابلیتهای زنجیره تأمین بعنوان متغیر میانجی، مدیریت اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و عملکرد زنجیره تأمین کشاورزی به عنوان متغیر های وابسته از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرند و شناخت شاخصهای هریک از متغیرهای فوق الذکر از طریق مراجعه مستقیم به سازمانها و مصاحبه با صاحبنظران، مدیران، و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ترویج و سازمان تعاون روستایی و مشاوره با اساتید رشته اقتصاد کشاورزی صورت خواهد گرفت. بنابراین این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی یا زمینه یابی خواهد بود. برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی بکار می رود.
2-3- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان مرتبط با زنجیره تأمین کشاورزی در وزارت کشاورزی و کشاورزان استان اصفهان است. جامعه آماری با توجه به هدف بررسی و نوع واحد مورد مشاهده می تواند به گونه های مختلف تعریف شود. با توجه به تعریف جامعه آماری مشخص می شود که قلمرو مکانی این تحقیق وزارت کشاورزی و کشاورزان استان اصفهان و کارشناسان ترویج شهرستان مراغه و همچنین قلمرو زمانی ‬آن سال 1390 است.
3-3- نمونه آماری
این نمونه مربوط به وضعیت موجود کشاورزی است که با استفاده از روشهای آماری تحلیل خواهند شد. بنابراین نیازمند رعایت قوانین آماری برای تعیین تعداد نمونه است. کاربرد نمونه های کوچک می تواند موجب عدم حصول همگرایی (یعنی نرم افزار نمی تواند به جوابهای رضایتبخش دست یابد)، به دست آمدن جوابهای نامناسب (مانند برآوردهای منفی واریانس خطا برای متغیرهای اندازه گیری شده)، و یا دقت پایین برآورد پارامترها و به ویژه خطاهای استاندارد شود. خطای استاندارد برنامه SEM بر پایه مفروضه نمونه های بزرگ محاسبه می شود. زمانی که توزیع دادها نرمال نبوده و کجی داشته باشد، گروههای نمونه با حجم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *