علمی

در مقام مقایسه می توان گفت که بیع متقابل یک نوع قرارداد خدماتی مخاطره پذیر است که در آن دولت هیچ تضمینی در مورد ریسک پیمانکار نمی دهد و کلیه مخاطرات بر عهده پیمانکار می باشد. از سوی... ادامه

By 92, ago
علمی

لباس، دین، حجاب، دوست، دینی

تحقیق مانع کسب اطلاعات صحیح‌تر می‌شد این موضوع بود که زنان مسن، محجبه و مخصوصاً افرادی که دارای تحصیلات کمتری بودند و از جایگاه اجتماعی پایین‌تری محسوب می‌شدند به سختی حاضر به... ادامه

By 92, ago