علمی

بررسی و تبیین مسأله اسماء و صفات الهیدر نظر صدرالمتألّهین فصل دوّم: بررسی و تبیین مسأله اسماء و صفات الهی در نظر صدرالمتألّهین 2-1 تعریف اسم پیش از ورود به اصل مسأله و ارائه ی... ادامه

By 92, ago
علمی

، هویت، آن‌ها، فیخته، آزادی

دوم و سوم کانت سخت علاقمند بود و مدعی شد که آگاهی و تصویر و بازنمایی اشیاء طبیعی و مادی ریشه در فرایند عمل دارد به نظر او آگاهی هرگز محدود به نظر و تأمل نیست بلکه باید آن را وجهی کنش... ادامه

By 92, ago
علمی

عقل، ، آن‌ها، فلسفه، حقیقت

ه زندگی فردی و اجتماعی انسان در یک کلام، گرایش به اندیشه روشن جدید در مقابل تیره اندیش قرون وسطی و اشکال اخیر‌تر آن» (کاسیرز: ۱۳۷۲، ۱۳، ۱۴) فلسفه روشن اندیشی عبارت بود از نوعی... ادامه

By 92, ago
علمی

عقل، کلیسا، ، رنسانس، فرهنگ

روشنفکران اروپایی اندازه گستره جهان شناخته را دریابند به همین سان کارهای کوپرنیک، که بی‌گمان مهم‌ترین انقلاب علمی و فلسفی سده شانزدهم شمرده می‌شود، تنها پس از چاپ و انتشارشان... ادامه

By 92, ago
علمی

تراژدینویسان مهم روم تراژدی در دوران امپراتوری به علت آشوب و شورش‌های بزرگ و نمایش‌های خشن و پرهیجان آن قدر احساسات مردم را خشن کرده و روحیات ظریف آنان را از بین برده بود که دیگر... ادامه

By 92, ago