دیدگاه اسلام در مورد تعلیم و تربیت

دیدگاه اسلام در مورد تعلیم و تربیت اهمیت تربیت در مکتب اسلام به قدری است که خداوند خود را رب العالمین یا پروردگار دو جهان می نامد: «اقرأ و ربک الاکرام الذی علّم بالقلم علّم الانسان... ادامه

Read More

عوامل یا شاخص های عدالت رویه ای ازدیدگاه امام علی(ع)

عوامل یا شاخص های عدالت رویه ای ازدیدگاه امام علی(ع): بخشش هنگام دیدن اشتباهات به دور از احساسات تصمیم گیری کردن و استفاده از قدرت عقل و تفکر تلاش در جهت رفع کینه ها و دشمنی ها استفاده... ادامه

Read More

عواملی که بر احتمال وقوع تقلید اثر می گذارند

عواملی که بر احتمال وقوع تقلید اثر می گذارند مقدار زیادی از مطالعات اولیه بندورا صرف بررسی عوامل متفاوتی شد که کم و بیش باعث می شوند تا مشاهده کننده از الگو تقلید کند . ما قبلاً دو... ادامه

Read More

نقش آسیب ها و بیماری های روان­شناختی در اختلال مصرف مواد

نقش آسیب ها و بیماری های روان­شناختی درحالی که شروع زود و سریع اختلال مصرف مواد با از پیش موجود بودن بعضی اختلالات در فرد مانند نقص توجه و  بیش فعالی، اختلال سلوک، اختلال خلق و اضطراب... ادامه

Read More

مشخصه های بازار کار و اشتغال در اقتصاد دانش محور

– مشخصه های بازار کار و اشتغال در اقتصاد دانش محور همان طور که گفته شد اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که بر تولید، توزیع، انتقال و بهره برداری از دانش استوار است. بر همین اساس ماهیت... ادامه

Read More