علمی

یادگیری نکته های فن بیان ،آداب معاشرت،سخنرانی و مهارت های ارتباطی

صدای رسا داشته باشیمصدای رسا، یکی از ملزومات خوب صحبت کردن است.شما فرض کنید که از کلمات خیلی فوق العاده ای استفاده می کنید، زبان بدن مناسبی دارید، ارتباط چشمی خوبی برقرار می کنید و یک... ادامه

By 92, ago
علمی

 لوله بازکنی فوری

در این قسمت  لوله بازکنی فوری  با پمپ تراکم هوا که از هوای فشرده برای از بین بردن گرفتگی از طریق انفجار هوا تشریح میگردد؛ این دستگاه گرفتگی و آشغالهای درون لوله را با فشار هوا به حرکت... ادامه

By 92, ago