علمی

عناصر سه گانه جرم چیه؟

هر عملی واسه اونکه وجود جرم تلقی شه، باید دارای عناصری باشه. بعضی عناصر، منحصر به جرمی خاصه که عناصر اختصاصی نام داره و بعضی عناصر، عناصر مشترک همه جرایمه. این دسته، عناصر عمومی جرم... ادامه

By 92, ago
علمی

علم بهتره یا ثروت؟

علم بهتره یا ثروت؟ سؤالی تکراری و آشنا که همه ما کمه کم یک بار در زمان تحصیل در مورد اون انشا نوشته ایم. خیلی از آدما باور دارن که واسه اونا داشتن پول و ثروت، بهتر از اینه که از علم و... ادامه

By 92, ago