علمی

(همان: 2) – کشاورز به روحیه و عواطف لطیف کودک نیز توجه دارد که این مورد در داستان «جنگ لک‌لک و خرچنگ» نمایان می‌شود. بازنویس به گونه‌ای حوادث را رقم می‌زند که برخلاف حکایت مأخذ،... ادامه

By 92, ago
علمی

-گزینش آثار به جز دو باب آغازین مأخذ، یعنی باب‌های «تمهید بزرجمهر بختکان» و «برزویه‌ی طبیب»، گل محمدی 14 باب دیگر را به همان شیوه‌ی کلیله‌ودمنه بازنویسی کرده است. باب‌های اول... ادامه

By 92, ago
علمی

عشق، «لا»، آتشِ، جهان،، سوختن

گفت تا باشد «نَعَم» ای بیخبرگفت وقتی کردم از لیلی سؤالدوستم داری؟ چنین گفتا که «لا»از زفانش تا که «لا» بشنودهامنیست لایق لاجرم اصلا مرا کـز سخنها تو چهداری دوستتر؟تا که جان دارم مرا... ادامه

By 92, ago