سانتیگراد و ۵/۷-۷ = PH می باشد. PH محیط کشت استافیلوکوکها از ۸/۴ تا ۴/۹ می تواند متغیر باشد. (اپردو، ۲۰۱۱)
در محیط جامد (آگار غذایی) بعد از ۲۴ ساعت با حرارت ۳۷ درجه سانتیگراد پرگنههای نسبتاً بزرگ به قطر ۴-۲ میلی متر تشکیل می شوند. این کلونی ها گرد، محدب و براق با سطح صاف و لبه برجسته هستند. کلونی ها قوام کره ای داشته و هیچ گونه

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع (۴-۴۳)، چوپرا، شوند:، (۳-۳۱)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید