علمی

عجایب هفتگانه جهان

عجایب هفتگانه جهان با بخش عجایب جهان مجله اینترنتی بیست ستون همراه باشید عجایب هفتگانه‌ی باستانی جهان درواقع لیستی از یک سری سازه‌های ساخته شده به دست انسان در دوران کلاسیک هستند.... ادامه

By 92, ago
No category

پایان نامه ارشد درمورد فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی، سلامت روان

دولت محترم نهم جمهوری اسلامی، آروزی دیرینه تعاونگران این مرز و بوم جهت تشکیل بانک توسعه تعاون برای تحقق برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامه عمل به خود پوشیده است.  ما... ادامه

By admin3, ago
No category

پایان نامه ارشد درمورد هیئت مدیره، مجمع عمومی، قوانین و مقررات

قانونی.  ماده 13-جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات مجمع عمومی با حداقل چهار رأی موافق معتبر می باشد.  ماده 14-اختیارات و وظایف... ادامه

By admin3, ago
No category

پایان نامه ارشد درمورد مجمع عمومی، قوانین و مقررات، هیئت مدیره

1-به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور، بانک توسعه تعاون که در این اساسنامه به اختصار (بانک) نامیده می شود تشکیل می شود. ماده 2-بانک... ادامه

By admin3, ago
No category

پایان نامه ارشد درمورد مزیت رقابتی، رفتارهای شهروندی، سیاست ها

باشد. (بی جو و همکاران71، 1968) چون کارکنان مرتبط با مشتری ارائه دهنده خدمات سازمان می باشند، به طور مستقیم بر رضایت مشتریان تأثیر می گذارند و نقش بازاریابان را ایفا می نمایند. در واقع،... ادامه

By admin3, ago
No category

پایان نامه ارشد درمورد رفتار شهروندی، کیفیت خدمات، مفهوم سازی

مشتریان، تاثیر قابل توجهی بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و در نتیجه رضایت مندی آن ها دارد (نجات و میرزاده، 1388، 73). سازمان های بخش دولتی به دلیل تنوع و تعداد مشتریان خود نه تنها بایستی... ادامه

By admin3, ago
No category

پایان نامه ارشد درمورد فرسودگی شغلی، متغیر وابسته، عوامل سازمانی

. ب) متغیر رفتار ضدشهروندی به عنوان متغیر وابسته: برای سنجش این متغیر پرسشنامه ای با توجه به مدل پنج گانه رفتار ضدشهروندی تحقیق طراحی شده است و در کل 20 پرسش به شرح زیر طراحی کرده است:... ادامه

By admin3, ago