ش. دی ۲۸ام, ۱۳۹۸

هویت

1 min read

استخراج اطلاعات گزارش سوم: واژگان:مثبت: مجسمه شاه، پناه، اعتراضات خودجوش مردم، افکار و دیدگاه‌های مصدق، استقلال، عذرخواهی؛منفی: زخم، قربانیان، مقصران،...

در تعریفی دیگر، جهانی شدن عبارت است از فرایند فشردگی فزاینده زمان و فضا که به واسطه آن مردم دنیا...

1 min read

فصل دوم؛مبانی نظری تحقیق 2-1-پیشینه تحقیقدر این بخش تلاش شده است که نمونه های از تحقیق‌ها و مقالاتی که محقق...

1 min read

3- نظریه پیتربرگ درباره هویت و ساختار اجتماعی. نظریه کنترل هویت به عنوان یک نظریه با برد متوسط در واقع...