فصل دوم؛مبانی نظری تحقیق 2-1-پیشینه تحقیقدر این بخش تلاش شده است که نمونه های از تحقیق‌ها و مقالاتی که محقق معتقد است دارای قرابت موضوعی و روشی با مسئله تحقیق دارند را نام برده و تشریح... ادامه

bookmark_borderافراطی، استرس، ، تطبیقی، شناخت­شناسی

ویژگی های منحصر به فرد مدیریت آموزشیتتتتتتتتتتت رویکردهای شناختی به اختلال وسواس فکری عملیNLPواکنشهای استرس پیشرفت تحصیلی تعریف استرس استرس نوجوانی مشکلات جانبازانبازی... ادامه

bookmark_borderعدالت، علی(علیهالسلام)، آمریکا، حقوق، شکاف

بهرهوری و نرخ بالای اقتصادی را که زیربنای قدرت نرم و سخت است، کاهش دهد یا خیر. قدرت نرم تولیدی اقتصاد آمریکا، مسئلهی حل نشدهای است. بسیاری از افراد، موفقیت اقتصاد آمریکا در بازهی... ادامه