ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

نیروهای مسلح

1 min read

با آغاز دهه 1970 و ظهور برخی کاستی‌های نظام بازپروری و همچنین افزایش مشکلات اقتصادی در کشورهای آمریکای شمالی، اقبال...

1 min read

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (20000000) ریال تا هشتاد...

1 min read

دومین شرط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجموعه شرایطی است که مقنن در ماده 40 قانون مجازات اسلامی (تعویق صدور...