چ. بهمن ۹ام, ۱۳۹۸

ناظر

1 min read

فهرست مطالبمقدمه............ 1فصل اول:. 3کلیات پژوهش 3بیان مسأله .................................................................................................................................................4اهمیّت و ضرورت پژوهش 6سؤال‌های پژوهش 6سؤال اصلی 6سؤال‌های فرعی 6فرضیه‌های پژوهش...

1 min read

توصیف سیاست جنایی؛ پیششرط تبیین مبانی سیاست جنایی در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و...