bookmark_borderموافقت، دولتها، فریگ، تأسیسات، قاره

این موافقت نامه ها این است که دولتها صرفاً متعهد به مذاکره جهت رسیدن به توافق در زمینه بهره برداری از منابع نشده اند، بلکه فرا تر از آن ملزم به رسیدن توافق شده اند. به عبارت دیگر، تعهد... ادامه

bookmark_borderموافقت، کمیسیون، ، مخزن، انحصاری

حدود میان کشور های ساحلی در آن منعقد نشده است. از سوی دیگر اختلاف حاکمیت بر جزایر در این دریا موضوعی حساس و قدیمی است. با این وجود دو کشور پس از مذاکرات طولانی و با وجود اختلاف نظر شدید... ادامه

bookmark_borderموافقت، دولتها، حقوق، حقوقی، اعتقاد

و بهره برداری از منابع زنده و غیرجاندار به صورت اشتراکی توافق کرده و مبادرت به ایجاد کمیسیون مشترک جهت اداره فعالیت های اشتراکی کرده اند. اعلامیه مشترک انگلستان و آرژانتین و موافقت... ادامه

bookmark_borderموافقت، نفت، تایلند، قاره، مالزی

ن منصفانه باشد. بنابراین می توان گفت که رویکرد دیوان بین المللی دادگستری قاعده در تحدید حدود حصول نتایج منصفانه است. اگرچه این نتایج با توسل به راهکارهای چون ترسیم خط منصف محقق شود.... ادامه

bookmark_borderموافقت، ، تحدید، میادین، استخراج

شروع خواهد کرد.طبق ماده 5 این موافقت نامه یک کمیسیون مشترک متشکل از وزرای انرژی دو کشور و دو عضو دیگر جهت تضمین حسن اجرای آن ودیگر موافقت نامه های مربوطه تشکیل می شود.این کمیسیون... ادامه

bookmark_borderموافقت، استخراج، مخزن، دریایی، کمیسیون

امتیاز و اجاره باشد و هیچ شرکتی بدون انعقاد قرارداد با نهاد مذکور حق فعالیت در منطقه نخواهد داشت. پس از انعقاد قرارداد با نهاد مذکور شرکتهای نفتی دارای حقوق مکتسبه و انحصاری در... ادامه

این موافقت نامه نیز در راستای ماده 4 موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره بین دو کشور که حاوی شرط مخزن مشترک می باشد،تنظیم شده و هدف آن تنظیم مبنایی برای همکاری دو کشور در زمینه بهره... ادامه

در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال 1938 تا کنون ایالات متحده بیش از 1112... ادامه

bookmark_borderامنیت، آژانس، موافقت، صلاحیت، پادمان

ا بیان می دارد- از جمله “ضمانت” یا “تضمین” و یا عبارت “مسئولیت انجام و تامین اهداف کوتاه مدت متقابل…” و نیز عبارت “آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌مسئولیت تأیید... ادامه