ش. بهمن ۵ام, ۱۳۹۸

مجازات

1 min read

2-4-9) ولیّ: ولاء و ولایت (به فتح وکسر واو)، ولیّ و مولی و امثال اینها همگی از مادهی «و ل...

1 min read

با آغاز دهه 1970 و ظهور برخی کاستی‌های نظام بازپروری و همچنین افزایش مشکلات اقتصادی در کشورهای آمریکای شمالی، اقبال...

1 min read

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (20000000) ریال تا هشتاد...