پژوهش دانشگاهی – مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت نی، …

پوررحیم، ر.، ش. فرزادفر و ع. گل‌نراقی. ۱۳۸۷٫ فناوری نانو و کشاورزی. انتشارات تهران سپهر. ۲۶۳ص.جعفری‌صمیمی، الف. م. جهانشاهی و الف. ف. فرهنگ‌مهر. ۱۳۸۸٫ اقتصاد نانو.انتشارات دانشگاه مازندران. ۳۸۰ ص.جوان‌بخت، و. ۱۳۹۲٫ تولید نانوزئولیت به کمک ژل‌ها و محلول‌ها. ماهنامه فناوری نانو. ۱۲ (۴): ۲۳-۲۰٫حجازی، م. و قربانی، م. ۱۳۷۳٫ زئولیت و بنتونیت. انتشارات سازمان […]

مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

سطح احتمال ۳۶/۰ ۴۴/۰ ۳۵/۰ SEM ۸۹/۲ ۰۰۹/۱۷۰ ۱۷/۰ تاکنون آزمایشی بر روی اثر نانوزئولیت بر میزان ترکیب لاشه مشاهده نشده است و تنها مطالعه انجام شده، بررسی آن بر روی جیره حاوی آفلاتوکسین و تاثیر آن بر جوجه‌گوشتی است. شبانی و همکاران (۱۳۹۰) گزارش کردند که استفاده از آفلاتوکسین فاقد نانوزئولیت سبب کاهش معنی‌دار […]

فایل – مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت نی، …

آفلاتوکسین[۱۴] عمدتاً توسط قارچ آسپرجیلوس فلاویس[۱۵] و بیشتر در خوراک‌ها در محیط‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری تولید می‌شود. تاکنون ۱۷ نوع مختلف آفلاتوکسین شناسایی شده است که در بین آن‌ها نوع B1، B2، G1، G2 بیشتر مشاهده شده و سمی‌ترین نوع آن B1 است، که سرطان‌زا می‌باشد (فیلیپس و همکاران[۱۶]، ۱۹۹۵، صفامهر و شیوازاد، ۱۳۸۵، عظیمی و همکاران، ۱۳۹۱ و […]

تحقیق – مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت …

۱۱-۳-۲ تجزیه و تخریب زباله‌های رادیواکتیو ناشی از آزمایش‌ها و حوادث هسته‌ایدر حادثه چرنوبیل که در سال ۱۹۸۶ در شوروی سابق به وقوع پیوست، نقش برجسته زئولیت‌ها و به‌خصوص نوع کلینوپتیلولیت در کاهش آلودگی هسته‌ای مشخص گردید. محققین دریافتند که استفاده از زئولیت در خاک‌های آلوده، جذب و تثبیت Cs رادیواکتیو را به میزان زیادی […]