جزیره اندلس: اسم خاص، ناحیتیست مشرق وی حدود رومست، و جنوب وی خلیج دریای رومست، و مغرب وی دریای اقیانوس مغربیست، و شمال وی هم

Read more