bookmark_borderقطعنامه، امنیت، منشور، استناد، صلح

امنیت خودداری کند، چیزی شبیه و حتی فراتر این قضیه که این سوال را مطرح کنیم که چگونه یک شهروند آمریکایی این صلاحیت را دارد که تصمیم بگیرد آیا یک پلیس که درب او را شکسته است حق قانونی... ادامه

bookmark_borderقطعنامه، اتحادیه، امنیت، اروپا، نفت

ت اتحادیه اروپا نوعی “جنگ اقتصادی”600 هستند.601 به معنای دقیق کلمه و مادامی که این اقدامات در زمان صلح اتخاذ می شوند مقررات منشور ملل متحد بر آنها حاکم است و همانطور که گفته شد این... ادامه

نتیجه گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال 2006، 4 دور تحریم علیه ایران اعمال کرد و به موجب آن علیه اشخاص مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران، و نیز کالاهای کاربردی در صنعت هسته... ادامه