نیز در زمینه شریعت و احکام است.268 3-1-1-4-2) دامها و ابزارهای شیطان: از آیهی« قالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»269گفت: به عزّتت Read More

نیز در زمینه شریعت و احکام است.268 3-1-1-4-2) دامها و ابزارهای شیطان: از آیهی« قالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»269گفت: به عزّتت Read More

و نافرمان در کلمات عرب دیده میشود.237معنای اصطلاحی شیطان:هر قدرتی نابکار و بسیار بدکردار و هر موجود سرکش و گستاخی، Read More

و نافرمان در کلمات عرب دیده میشود.237معنای اصطلاحی شیطان:هر قدرتی نابکار و بسیار بدکردار و هر موجود سرکش و گستاخی، Read More

کسى در میان شماست که شراب نوشید و حد بر او جارى شد و کسى که اسلام را نپذیرفت امّا Read More

کسى در میان شماست که شراب نوشید و حد بر او جارى شد و کسى که اسلام را نپذیرفت امّا Read More

این قدرت سلب گردیده است، تأثیر در عدم صحت شرط ندارد؛ چنانچه از مفاد مادّه 370 و 379 ق.م نیز Read More

این قدرت سلب گردیده است، تأثیر در عدم صحت شرط ندارد؛ چنانچه از مفاد مادّه 370 و 379 ق.م نیز Read More

ظرف تحقق: 1. فعل مادی: مانند شرط ضمن عقد به درختکاری در زمین معیّن. 2. فعل اعتباری یا حقوقی: مانند Read More

ظرف تحقق: 1. فعل مادی: مانند شرط ضمن عقد به درختکاری در زمین معیّن. 2. فعل اعتباری یا حقوقی: مانند Read More

اسقاط بودن حق است، هرچند ممکن است حق قابلیت انتقال نداشته باشد، امّا قابلیت اسقاط آن برای ذوالحق وجود دارد.356 Read More

اسقاط بودن حق است، هرچند ممکن است حق قابلیت انتقال نداشته باشد، امّا قابلیت اسقاط آن برای ذوالحق وجود دارد.356 Read More

البته باید توجه داشت که اگرچه شرط مذکور در این قرارداد شرط فعل مثبت است، اما از آنجا که در Read More

البته باید توجه داشت که اگرچه شرط مذکور در این قرارداد شرط فعل مثبت است، اما از آنجا که در Read More

ماده 22، به آنان اعتماد بیشتری نمود.204 این در حالی بود که به نظر می رسید این اصلاحات بر خلاف Read More

ماده 22، به آنان اعتماد بیشتری نمود.204 این در حالی بود که به نظر می رسید این اصلاحات بر خلاف Read More

با آغاز دهه 1970 و ظهور برخی کاستی‌های نظام بازپروری و همچنین افزایش مشکلات اقتصادی در کشورهای آمریکای شمالی، اقبال Read More

با آغاز دهه 1970 و ظهور برخی کاستی‌های نظام بازپروری و همچنین افزایش مشکلات اقتصادی در کشورهای آمریکای شمالی، اقبال Read More

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال – جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (20000000) ریال تا هشتاد Read More

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال – جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (20000000) ریال تا هشتاد Read More

اصلاحی 27/2/1377قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370و58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است وچون Read More

اصلاحی 27/2/1377قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370و58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است وچون Read More

ی بزهکاران دارد، و از آنجایی که هر نظارت اجتماعی دارای ضمانت اجرای (جامعوی – دولتی) می باشد371، در تعلیق Read More

ی بزهکاران دارد، و از آنجایی که هر نظارت اجتماعی دارای ضمانت اجرای (جامعوی – دولتی) می باشد371، در تعلیق Read More