پژوهش – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۷

که اهل دانش تو را شمرده؟برون رو از ره که روسیاهیبرو به هر گوشهای که خواهی!سوسمار بیچاره، گویی هزاران سکه از کف داده، شکست خورده و نالان، سرافکنده و خوار به خانهاش برگشت.[۱۳۶]این داستان دو منشأ مهم رنج انسان را بیان میکند: تمنا، آرزو، هوی و هوس و دیگری نادانی؛ این دو عاماً همواره از […]

متن کامل – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۴

پادشاه که غیبت او را مشاهده کرد، پرسید:مادرم کجاست؟وقتی که فهمید مادرش رنجور است به بالین او شتافت و پس از ادای احترام از وی پرسید:مادرم از چه رنجوری؟مادر از روی شرم هیچ نگفت. شاه به قرارگاه خود باز آمد و همسرش را طلب کرد. او را نزد مادر فرستاد و به او گفت:تلاش کن […]

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۳

قسمت اعظم داستان‌های جاتکه در مورد زندگی اولیهی بوداست. بسیاری از این داستان‌ها در قالب حکایتهای اخلاقی حیوانات است که چیزهایی در مورد اخلاقیات به یکدیگر میآموزند، این حکایتها بی شباهت به حکایتهای آئسوپ[۸۰] نیستند. بسیاری از این داستان‌ها جذاب و شاد هستند، بسیاری نیز با بیانی شیرین در کتابهای کودکانه منتشر شده است. به هر حال، همه […]