چ. بهمن ۹ام, ۱۳۹۸

حقوق

1 min read

در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست...

مبحث اول : نظریه های رایج مجازات حقوقدانانی که در این دسته قرار می گیرند، معتقدند که شروع کار محاکم...

1 min read

در راستای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می توان به ماده ۶ کنوانسیون هلسینکی (۲۲ مارس...

...........................................................................................................171 د. انواع شورا در قانون اساسی ..................................................................................................172 ت. شورای اسلامی شهر ............................................................................................................173 گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر...

فهرست مطالبعنوان ................................................................................................................................................. صفحه فصل نخست: مقدمه و کلیات تحقیق الف. بیان مسئله ...............................................................................................................................2 ب. پیشینه موضوع و ضرورت انجام...