bookmark_borderتربیت، «تربیت»، اخلاق، عرفان، «عرفان

و جسمی انسان‌ها، به ویژه عهده‌دار بودن مستقیم تربیت فیزیکی تربیت‌شوندگان را در بر‌نمیگیرد؛ شاید به همین دلیل قرآن کریم، آن‌گاه که از تربیت‌کنندگان در دو ساحت تربیت مادی و... ادامه

bookmark_borderتربیت، متربّی، مربّی، ساحت، تربیت،

جهان بینی مشخصی بوده و بر اساس مبانی، اهداف، و ارزش های خاصی ارائه می‌شود؛ بنابر این ناظر به بایدهاست؛ اما تعاریف تحلیلی و توصیفی به تحلیل فرایند تربیت با توجّه به واقعیت خارجی عمل... ادامه

فهرست مطالبمقدمه………… 1فصل اول:. 3کلیات پژوهش 3بیان... ادامه

bookmark_borderتربیت، نوجوانان، اطفال، زندان، بزهکار

در جهان تعداد مردم فقیر و بی‌بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به‌طور خاص برای کنترل... ادامه

bookmark_borderتربیت، نوجوانان، اطفال، زندان، بزهکار

در جهان تعداد مردم فقیر و بی‌بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به‌طور خاص برای کنترل... ادامه

bookmark_borderتربیت، مددجویان، بزهکاری، زندان، نوجوانان

این پرسش به ذهن می رسد که علی رغم فعالیت این تیم بزرگ و صرف هزینه های سنگین ، آیا مددجویان علت واقعی حضور خود درکانون را درک کرده اند ؟ و اهداف تربیتی و اصلاحی و فلسفه وجودی کانون را... ادامه

bookmark_borderتربیت، نوجوانان، آمار، جرایم، اطفال

ف شده است (( کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری ، اصلاح ، تربیت و تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از 18 سال سن داشته باشند2 )) (12) . اولین کانون اصلاح و تربیت کشور... ادامه

bookmark_borderتربیت، مددجویان، بزهکاری، زندان، نوجوانان

این پرسش به ذهن می رسد که علی رغم فعالیت این تیم بزرگ و صرف هزینه های سنگین ، آیا مددجویان علت واقعی حضور خود درکانون را درک کرده اند ؟ و اهداف تربیتی و اصلاحی و فلسفه وجودی کانون را... ادامه

bookmark_borderتربیت، نوجوانان، آمار، جرایم، اطفال

ف شده است (( کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری ، اصلاح ، تربیت و تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از 18 سال سن داشته باشند2 )) (12) . اولین کانون اصلاح و تربیت کشور... ادامه

bookmark_borderتربیت، نوجوانان، اطفال، بزهکار، زندان

دادگاه اطفال اشاره کرده است و مطابق ماده 22 این قانون (( در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرای این قانون تاسیس می نماید )) . ساختمان اولین کانون اصلاح... ادامه