bookmark_borderافکار، حکومت، توازن، حقوق، میشود،

مدیریتی در راستای اعتمادسازی مردم به زمامداران است.13) در ساختار توازن حقوق، ترقی و تجدد در زمینههای علمی و صنعتی با حفظ بنیادهای هویت فرهنگی صورت میگیرد. در این راستا سیاستهای مبتنی... ادامه

4-2. مدیریت افکار عمومی در ساختار توازن حقوق افکار عمومی، از بطن اجتماع برمیخیزد و مهمترین عنصر قدرتساز کشور است، اهمیت این عنصر، سبب شده است که اکثر سیاستمداران از زاویهی قدرت... ادامه

فعالیت هنری خود را چگونه شروع کردید؟شروع فعالیت‌ام، ازسال 71-1370 در مجله‌ی سلام بچه‌ها، پوپک در حوزه‌ی تصویرسازی بود و حالا در زمینه‌ی گرافیک و کاریکاتور فعالیت می‌کنم و... ادامه