bookmark_borderجوانان، بزهکار، عدالت، وگا، مائوری

0 مورد آن رضایت بخش تمام شده است.4. میانجیگری ابزار مناسبی جهت دور شدن بزهکاران جوان از سیستم‌های رسمی رسیدگی و ابزاری جهت گسترش کنترل‌های اجتماعی است.5. میانجیگری حداقل موثرتر از... ادامه

bookmark_borderبزهکار، تامینی، بزهدیده، ناظر، ارتکاب

افرادی هستند که فرد تحت تاثیر آنان مرتکب جرم می‌شود، این امر از دیدگاه مقنن دور نمانده و موارد اقدامات تامینی مذکور در ماده 81 در قالب چند بند بدین شکل بیان شده است.نخست آنکه مقنن... ادامه

bookmark_borderتعلیق، تعقیب، جرایم، ق.، کیفری

ماده 22، به آنان اعتماد بیشتری نمود.204 این در حالی بود که به نظر می رسید این اصلاحات بر خلاف اصل مهم تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم می‌بود و قانونگذار بدون توجه به این اصل مهم اقدام... ادامه

با آغاز دهه 1970 و ظهور برخی کاستی‌های نظام بازپروری و همچنین افزایش مشکلات اقتصادی در کشورهای آمریکای شمالی، اقبال به رویکردهای سزادهی بر پایه همان اندیشه‌های مکتب کلاسیک رواج... ادامه

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال – جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (20000000) ریال تا هشتاد میلیون (80000000) ریال – شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت... ادامه

bookmark_borderافراطی، استرس، ، تطبیقی، شناخت­شناسی

ویژگی های منحصر به فرد مدیریت آموزشیتتتتتتتتتتت رویکردهای شناختی به اختلال وسواس فکری عملیNLPواکنشهای استرس پیشرفت تحصیلی تعریف استرس استرس نوجوانی مشکلات جانبازانبازی... ادامه

bookmark_borderبزهکاری، نوجوانان، بزرگسالان، بزهکار، مجازات

معنی شده است ( 43 ) . 2 – 4 – 2 بزهکاری13 اساسا بزهکاری یک واژه روان شناسی نیست بلکه یک مفهوم حقوقی است ( 5 ) . بزهکاری ، اقدام به عملی است که بر خلاف موازین ، مقررات و قوانین جامعه بوده است و... ادامه

bookmark_borderبزهکاری، نوجوانان، بزرگسالان، بزهکار، مجازات

معنی شده است ( 43 ) . 2 – 4 – 2 بزهکاری13 اساسا بزهکاری یک واژه روان شناسی نیست بلکه یک مفهوم حقوقی است ( 5 ) . بزهکاری ، اقدام به عملی است که بر خلاف موازین ، مقررات و قوانین جامعه بوده است و... ادامه

bookmark_borderبزهکاری، نوجوانان، نوجوانی، جوانان، بزهکارانه

می کنند همه چیز می دانند اما در واقع چیزی نمی دانند چون اندوخته تجربی به قدر کفایت ندارند . – برای پذیرش ارزش های مطلوب اخلاقی و معنوی آمادگی دارند ودر صورت ارایه ی الگوهای مناسب و... ادامه

bookmark_borderبزهکاری، پرخطر، مجازات، تصمیمگیری، نمرات

مینمودند، و مبارزه با جرم کاملاً جنبهی انتقامجویی پیدا کرده و جرایم مذهبی، مجازاتهای سنگینی را در بر داشت و روحانیون مسیحی فئودالهای بزرگی شده و در اعمال و رفتار، مستبد و خودرأی... ادامه