فايل دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی …

بازدید از محل کارگاهها ی تامین کنندگان قطعات و اطمینان از رعایت الزامات کنترل کیفی در تولید .تحت نظر داشتن مشخصه های فنی و مهم و سرنوشت ساز محصول .ارائه گزارشات مستمر به واحد های زیربط و پیگیری آن .اختیارات :توقف فعالیت های تولید قطعه در صورتیکه با مستندات و دستورالعمل های سازمان نامنطبق میباشد […]

فايل دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با …

تنظیم شرایط فعالیت ها و محصولات: تنظیم نرخ سپرده قانونی و سود وام بانک مرکزی به بانک ها؛تنظیم مالیات: دریافت مالیات از سپرده های بانکی (در صورت کنترل ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری) در راستای تقویت بازار سرمایه و افزایش سهم آورده سهامداران در بنگاه ها؛تنظیم مالیات: معافیت پرداخت مالیات سود سهام تقسیم نشده در […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از …

۲-۱۵٫ اهداف شش گانه برنامه ریزی در سازماناهداف عبارتند از نقاط مطلوبی که سازمان تمایل به دستیابی به آنها را دارد.نمودار ۲: اهداف برنامه ریزی(تقی زاده ،۱۳۹۱)ویژگی اهداف استراتژیکچالشی باشد اما غیر ممکن نباشد.به همه کارکنان مربوط گردد.در فرایند ارزیابی کارکنان استفاده نشود.با رسالت و دورنما همخوان باشد.ساده بیان شود.محدود کننده نباشد.تعداد آنها کم باشد.(اعرابی،۱۳۹۱).۲-۱۶ […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده …

در سال ۱۳۹۰ میزان صادرات لوازم خانگی ۲۴۹ میلیون دلار با وزنی معادل ۷۵ هزار تن بوده است که این مقدار نسبت به سال ۸۹( ۲۸۳ میلیون دلار) با کاهشی ۱۲ درصدی از نظر ارزشی و ۸ درصد از نظر وزنی رو برو بوده ، مهمترین بازار های هدف صادراتی این بخش ، افغانستان، عراق، […]

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با …

 ۴-۵٫جمع بندی ۱۲۴۸فصل پنجم۵-۱٫ مقدمه ۱۲۶۵-۲٫ پردازش سوالات تحقیق ۱۲۷۱۵-۳٫ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۳۲۶۵-۴٫منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷فهرست جداول، اشکال و نمودارهاشکل ۱: ارتباط راهبرد «اصلاح مصارف» با اهداف و سایر راهبردها ۵۴شکل ۲: ارتباط راهبرد « ایجاد و تکمیل ظرفیت تولید» با سایر راهبردها(فاطمی امین،۱۳۹۲) ۵۶شکل ۳: ارتباط راهبرد «گسترش پژوهش و نوآوری» با اهداف و سایر […]