بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۲

در مثنوی کلمه‌ی رنج به جز سختی و مشقّتی که جسم را در بر می‌گیرد، برای سختی‌هایی نیز به کار می‌رود که ناراحتی‌های فکری منشأ آن است و روح و روان فرد را نیز درگیر خود می‌‌نماید‌:رنج بدخویان کشیدن زیر صبر منفعت دادن به خلقان همچو ابر ۴۸۱/۶دوستی ابله بود رنج و ضلال این حکایت بشنو از […]

پژوهش – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۳

انسان اگر در تمام امور، اراده‌ی خود را تسلیم اراده‌ی خداوند بداند با بینشی عارفانه بلا را لذّتی از جانب حقّ تلقی می‌کند‌:در بلا هم می‌چشم لذّات او مات اویم مات اویم مات او ۲۶۴۷/۲بلا مایه‌ی بخشش گناهان بزرگ و کبیره نیز است. از آن رو که چشیدن این عذاب ذره ذره گناهان آدمی را […]

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۴

گر نباشد جوع صد رنج دگر از پی هَیضه بر آرد از تو سررنجِ جوع اولی بود خود زان علل هم به لطف و هم بخفّت هم عملرنجِ جوع از رنج ها پاکیزه تر خاصه در جوعست صد نفع و هنر ۳۱ـ ۲۸۲۹/۵۲-۵٫ بیماریبیماری هم از دیگر مصادیق رنج بشمار می‌رود‌:رنج یک جزوی ز تن […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۶

در آئین بودایی این مسأله که اشیا از چه پیدا شدهاند و چه انگیزهای سبب ایجاد آنها شده است و یا هدف عالی خلقت و آفرینش چیست مطرح نشده است. در آئین بودا مهم این است که بین دو لحظهی گذرانی که آغاز و پایان جهان است یک دنیا رنج و ناکامی و تلخی را […]

پژوهش – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۷

که اهل دانش تو را شمرده؟برون رو از ره که روسیاهیبرو به هر گوشهای که خواهی!سوسمار بیچاره، گویی هزاران سکه از کف داده، شکست خورده و نالان، سرافکنده و خوار به خانهاش برگشت.[۱۳۶]این داستان دو منشأ مهم رنج انسان را بیان میکند: تمنا، آرزو، هوی و هوس و دیگری نادانی؛ این دو عاماً همواره از […]

متن کامل – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۹

داستان مشهور غازی که تخم طلایی میگذارد، مشابه با جاتکه پالی ۱۳۶ است، که مرد متوفّی در هیأت یک غاز با پرهای طلایی زاده میشود، او به خانه پیشین خویش نزد همسر و فرزندانش برمیگردد تا آن‌ها را از ادامهی زندگی بیهوده بازگرداند. غاز به خانوادهاش میگوید که آن‌ها میتوانند روزی یک پر طلایی از او بکنند و […]

فایل – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۰

۱-۲٫ دیدگاه مولانا درباره‌ی سرچشمه‌ی رنج‌ها و شرهای عالم.مولانا مانند هر مسلمان دیگری معتقد است که سرچشمه‌ی همه خیرات و شرور، ذات باری تعالی است و برای شر هیچ منشأ دیگری در هستی وجود ندارد. با این اصل وی هر گونه نگرش ثنوی به مسأله شر را قاطعانه رد می‌کند.از آنجا که عالم تجلّی خداست […]

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا

توجه قرار داده‌اند. در حوزه‌ی اخلاقی، هردو اهتمام به درد و رنج دیگران را بر درد و رنج خویش ارجح دانسته‌اند. در حوزه‌ی غایت شناسی درد و رنج، به نتایج مثبت کمال، طلب و تضرّع عنایت بیشتری نشان داده‌اند. و در نهایت در یک جمع بندی کلی چنین نتیجه گرفتهاند که عنایت و اتصال به […]