فنّاوری اطلاعات: اطّلاعات یکی از منابع کلی مزیّت یا مضرّت رقابتی می­باشه. هدف سیستم  فنّاوری اطلاعات اینه که از راه Read More

فنّاوری اطلاعات: اطّلاعات یکی از منابع کلی مزیّت یا مضرّت رقابتی می­باشه. هدف سیستم  فنّاوری اطلاعات اینه که از راه Read More

بازاریابی رابطه مند:بازاریابی رابطه مند یعنی مجموعه روشای در پیش گرفته شده به وسیله شرکت با هدف حفظ و پیشرفت Read More

بازاریابی رابطه مند:بازاریابی رابطه مند یعنی مجموعه روشای در پیش گرفته شده به وسیله شرکت با هدف حفظ و پیشرفت Read More

ارائه غیرشخصی اجناس،خدمات و ایده های بانکی به وسیله مسئول شناخته شده؛ ۲)پیشبرد فروش: محرکای کوتاه مدت واسه تشویق فروش Read More

ارائه غیرشخصی اجناس،خدمات و ایده های بانکی به وسیله مسئول شناخته شده؛ ۲)پیشبرد فروش: محرکای کوتاه مدت واسه تشویق فروش Read More

-وقتی که مشتری از خدمت بانک استفاده کرد، در آینده هم دوبارهٌازآن استفاده می کنه؟   واسه به دست آوردن Read More

-وقتی که مشتری از خدمت بانک استفاده کرد، در آینده هم دوبارهٌازآن استفاده می کنه؟   واسه به دست آوردن Read More

الف. ویژگیهای حرفه ا: : کارکنان مثل زمین حاصل خیزیه که آماده کشت کارکنان مثل زمین حاصل خیزیه که آماده Read More

الف. ویژگیهای حرفه ا: : کارکنان مثل زمین حاصل خیزیه که آماده کشت کارکنان مثل زمین حاصل خیزیه که آماده Read More

نظریه‎های بر اساس روان‎‎تحلیلگری (اونا فروید، ۱۹۵۸؛ سیگموند فروید، ۱۹۲۱/۱۹۴۹) فرض می‎دارن که تغییرات هورمونی در بلوغ موجب تمایلات اودیپی Read More

نظریه‎های بر اساس روان‎‎تحلیلگری (اونا فروید، ۱۹۵۸؛ سیگموند فروید، ۱۹۲۱/۱۹۴۹) فرض می‎دارن که تغییرات هورمونی در بلوغ موجب تمایلات اودیپی Read More

تریاندیس (۱۹۸۹) در مقاله‎ای با عنوان”خود و رفتار اجتماعی در بافت‎های فرهنگی”متفاوت به الگوهای پرورش بچه متفاوت در فرهنگ‎های جمع‎نگر Read More

تریاندیس (۱۹۸۹) در مقاله‎ای با عنوان”خود و رفتار اجتماعی در بافت‎های فرهنگی”متفاوت به الگوهای پرورش بچه متفاوت در فرهنگ‎های جمع‎نگر Read More

۱ـ وقتی که با همسالان صرف می‎شه، افزایش زیادی پیدا می‎کنه. ۲ـ گروه‎های همسال بیشترً بدون نظارت بزرگسالان عمل دارن. Read More

۱ـ وقتی که با همسالان صرف می‎شه، افزایش زیادی پیدا می‎کنه. ۲ـ گروه‎های همسال بیشترً بدون نظارت بزرگسالان عمل دارن. Read More

همسال نوجوون از یه دوره تاریخی به دوره‎ای دیگه خیلی فرق داره و نیرومندی این اثر از بافتی به بافت Read More

همسال نوجوون از یه دوره تاریخی به دوره‎ای دیگه خیلی فرق داره و نیرومندی این اثر از بافتی به بافت Read More

محققان به اینکه چیجوری روابط با همسال بر روابط خانوادگی و جست و خیز‎های خانوادگی اثر می‎گذارد، توجه کمی داشته‎ان. Read More

محققان به اینکه چیجوری روابط با همسال بر روابط خانوادگی و جست و خیز‎های خانوادگی اثر می‎گذارد، توجه کمی داشته‎ان. Read More

ردّ پای فرهنگ در روابط با همسالان رو می‎توان در چند سطح دید. چان و بقیه (۲۰۰۶، صص.۷ـ۱۰) در مورد Read More

ردّ پای فرهنگ در روابط با همسالان رو می‎توان در چند سطح دید. چان و بقیه (۲۰۰۶، صص.۷ـ۱۰) در مورد Read More

اصلی نوجوانان تلقّی شده. از سال‎های اولیه تا الان، محققان در مورد اثرهای همسال بر نوجوون دودلی دو طرفه دارن. Read More

اصلی نوجوانان تلقّی شده. از سال‎های اولیه تا الان، محققان در مورد اثرهای همسال بر نوجوون دودلی دو طرفه دارن. Read More