تاریخ‌ نگاری دوران افشاریه

دانشگاه آزاد اسلامیواحد نجف‌آباددانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)گرایش: تاریخ ایران اسلامیعنوان:تاریخ‌نگاری دوران افشاریهاستاد راهنما:دکتر محمد کریم یوسف جمالیاستاد مشاور:دکتر ناصر جدیدینگارش:فیروز بابلی بهمئیپاییز ۱۳۹۱   برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.                         واگذاری […]

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزا داسلامی واحد بندرعباس۹۳- قسمت ۱۲

در پژوهشی تحت ارزیابی نقش فرهنگ و سرمایه اجتماعی در نظام توسعه علم و فناوری کشور توسط فرقانی و حق بین انجام شده که در این تحقیق به این موضوع میپردازد که عوامل فرهنگی – اجتماعی از جمله زیرساخت های کلیدی برای توسعه فناوری به شمار می رود. در این زمینه «سرمایه های اجتماعی» بسیار […]

رابطه ی هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۹

نشان دهنده این است که این افراد بطور هدفمندانه ای تمام اطلاعات مرتبط را قبل از اتخاذ تصمیم بررسی می کنند. همانند کسانی که در پی کسب دیدگاه هایی هستند که موقعیت آنها را عمیقاَ به چالش می کشاند.         جنبه های درونی اخلاق[۱۰]   اشاره به درونی سازی و هماهنگی در […]

تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی برتجهیز منابع بانکها- قسمت ۸

قصد خرید مجددارزش ادراک شده توسط مشتریرضایت مشتریکیفیّت خدمات ادراک شدهادراکا تنمودار ( ۲ -۱۷ )مدل کیفیّت خدمات ،ارزش و رضایت مشتری OH .(همان منبع -۹۲۸)این مدل شواهدی را ارائه میکند که بر اساس آن ،ارزش مشتری تفش ویژه ای در فرایند اخذ تصمیم بعد از خرید توسط مشتری دارد.این مدل ،مقدمه ای برای رضایت […]

بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها- قسمت ۹

۵٫۷۲۰   ۰٫۳۱۸     ۲٫۴۳۴۰٫۰۵۳     ۹٫۰۲۲۰٫۳۰۵     ثابتخودپنداره     ۱           ۲ ثابت ۱۳٫۲۳۶ ۲٫۵۸۳ ۵٫۱۲۴ ۰٫۰۰۱خودپنداره ۰٫۲۴۷ ۰٫۰۵۴ ۰٫۲۵۸ ۴٫۵۹۱ ۰٫۰۰۱ ۰٫۹۳۱ ۱٫۰۷۴پرخاشگری کلامی مادر ۰٫۳۳- ۰٫۰۸۰ -۰٫۲۳۰ -۴٫۱۰۵ ۰٫۰۰۱ ۰٫۹۳۱ ۱٫۰۷۴با توجه به نتایج جدول (۵-۴)، چون B، ضریب رگرسیون حاصل از نمرات خام است […]

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس- قسمت ۵

در نگارش و تدوین پایان نامه با مشکلات فراوانی روبرو بوده که به ذکر مواردی از آن بسنده خواهد شد .     عدم وجود منابع غنی و متنوع در باره حقوق مالکیت فکری و موافقت نامه تریپس .   در دسترس نبودن منابع موجود و نبود کتابخانه و کتابفروشی در استان بوشهر و ضرورت […]

تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت های ایرانی در بازار هدف- قسمت ۱۱

به منظور طراحی الگوی مفهومی پژوهش ابتدا کلیه معیارهای موجود در ادبیات نظری استخراج گردید، سپس با بهره گرفتن از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین متخصصین و خبرگان بازاریابی تعدادی از آنها حذف و تعدادی به آنها اضافه گردید و در غالب طبقهبندی جدیدی که برای اولین بار در این پژوهش ارائه شده […]

ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران- قسمت ۶- قسمت 2

بازخورد عملکرد: رهبری معنوی با ارائه غیررسمی عملکرد روزانه کارکنان به آن­ها و همچنین بازدیدهای رسمی دوره­ای، بازخورد عملکرد آنان را فراهم می­آورد. لذا ازاین­رو، بازخورد عملکرد باعث می­ شود که کارکنان در جریان چندوچون کارشان بر یک مبنای منظم قرارگیرند، از ضعف­های عملکرد خود آگاهی یابند، نقاط قوت عملکرد خود را تقویت نمایند، به کیفیت […]

بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۷

مهرانی و نعیمی در تحقیق خود در سال ۱۳۸۲ این چنین بیان کردند: تاریخچه پژوهش ها در زمینه کیفیت حسابرسی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود، پژوهش هایی که از دیدگاه عرضه کنندگان صورت گرفته است و پژوهش هایی که با دیدگاه تقاضاکنندگان به عمل آمده است. پژوهش هایی که از دیدگاه […]

رابطه ی هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۱۴- قسمت 2

در فرهنگ وبستر هوش معنوی شامل توانایی فهمیدن، بکار بردن ماهرانه، نتیجه را مورد استفاده قرار دادن و محیط شخصی را زیر نفوذ خود درآوردن تعریف می شود.تحقیقات گاردنر دلالت بر انواع متفاوت هوش که نسبتاً مستقل از یکدیگر رشد پیدا می کنند و هر مهارت، مخصوص ناحیه ای از مغز است که بالاترین آن […]