منبع پایان نامه درباره تجارت بین الملل

1ـ 6ـ پیشینهی تحقیق
در این خصوص کتاب و یا پایاننامهای که به صورت تخصصی، جامع و کامل به شیوه‌های پرداخت بین المللی بپردازد و نیز به نقش صرافان در وضعیت کنونی نگاهی داشته باشد، وجود ندارد؛ ولی به صورت پراکنده در برخی مجلات و مقالات به آن‌ها (روشهای پرداخت) اشاره مختصر شده است. شایان ذکر است به زبان لاتین چند کتاب و مقاله در این زمینه تالیف شده است.
1ـ 7ـ روش تحقیق
روش تحقیق این پایاننامه همانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی، روش نظری مبتنی بر توصیف و تحلیل قوانین و منابع موجود کتابخانهای می‌باشد و در ابتدا سعی شده منابع موجود اعم از کتابها، مقالات، تقریرات اساتید، پایان نامه‌ها و اسناد اتاق بازرگانی به صورت جامع مورد مطالعه قرار گرفته و فیش برداری‌های لازم صورت گیرد و در پایان مطالب گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل دوم اعتبارات اسنادی LC
2ـ1ـ مقدمه
حقوق دانان، از جمله قُضات معمولا تصویری نادرست از ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در ذهن دارند. برای این فهم نادرست از ماهیت حقوقی ابزار پرداخت مزبور دو دلیل می‌توان برشمرد: نخستین دلیل اینکه از حیث حقوقی، اعتبار اسنادی پیچیده و ناشناخته است. از سوی دیگر، اعتبارات اسنادی به قرارداد می‌ماند و اوصاف و آثار یک قرارداد را واجد است و از سوی دیگر، اصول حاکم بر قراردادها کاملا قابل انطباق با این ابزار نیست. دومین دلیل آنکه، اعتبارات اسنادی عملاً در حوزهی تخصص تعداد کمی از قُضات و وکلا قرار دارد، لذا نخستین باری که یک وکیل یا قاضی در حرفهی خود با اعتبارات اسنادی مواجه می‌شود، آن هنگامی است که با یک پرونده در این زمینه مواجه می‌گردد.

امروزه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در تسهیل مراودات و معاملات تجاری داخلی و بین المللی دارند. خصوصاً در صحنه تجارت بین الملل، به جرأت می‌توان ادعا کرد که کمتر معامله یا قرارداد بین المللی است که بدون مداخله و مساعدت بانک‌ها امکان انعقاد و اجرای آن وجود داشته باشد. ابداع و استفاده از ابزارهای مختلف بانکی از قبیل اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های بانکی، بسیاری از مشکلات ناشی از بعد مسافت و عدم تماس مستقیم بین بازرگانان بین المللی را حل کرده است.
2ـ2ـ اعتبار اسنادی و مفهوم آن
به دلیل روشن و مشخص بودن چارچوب‌های پرداخت اعتبار اسنادی، بیشتر روش‌های تامین مالی تجاری در قالب این روش پرداخت صورت می‌گیرند. در دنیای بازرگانی امروز علیرغم ترغیب بازرگانان به استفاده از روش‌های سادهتر نظیر روش برات وصولی و یا روش حساب باز و همچنین وجود محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های روش اعتبار اسنادی، به جرات می‌توان گفت که حجم عمده‌ی واردات و صادرات بسیاری از کشورها در قالب روش اعتبار اسنادی انجام می‌شوند.
2ـ2ـ1ـ فرایند کلی روش اعتبار اسنادی
روش اعتبار اسنادی بدین شکل استفاده می‌گردد، که در فرایند تبادل اسناد مربوط به کالا و وجه آن، بانک‌های مربوط وارد چرخه‌ی بازرگانی شده و اعتمادسازی می‌کنند و در وجه اسناد کمک می‌نمایند. شایان ذکر است نقش بانک‌های خریدار و فروشنده در روش اعتبار اسنادی بسیار فراتر از نقش این بانک‌ها در روش برات وصولی است. در واقع در روش اعتبار اسنادی به نوعی بانک‌های مربوطه و به خصوص بانک خریدار، کل فرایند را مشخص و ترسیم می‌کنند.
اعتبار اسنادی، روش پرداختی است که طی آن با مداخله‌ی بانک‌ها به عنوان چهره‌های معتمد و بین المللی، تبادل اسناد و پول با اطمینان بیشتری صورت می‌پذیرد.
2ـ2ـ2ـ تعریف روش اعتبار اسنادی
«تعهد معین بانک گشایش کننده‌ی اعتبار (بانک خریدار) مبنی بر پرداخت وجه اسناد به صورت دیداری (نقدی) یا مدت دار (نسیه) به فروشنده؛ در صورتی که، فروشنده در مهلت تعیین شده، اسناد مطابق با شرایط اعلام شده را ارائه نماید».
به زبان ساده اعتبارات اسنادی تعهد مشروط توسط یک بانک به بانک دیگر می‌باشد.
به زبان تخصصی اعتبارات اسنادی تعهد مکتوب یک بانک صادرکننده بوده که به موجب درخواست خریدار کالادر اختیار فروشنده/ ذینفع از طریق بانک ابلاغ کننده اعتبار قرار می‌گیرد تا بر اساس دستور پرداخت در سر رسید معین اعتبارمشروط به رعایت کامل دستورات می‌باشد.7 به طور خلاصه اعتبار اسنادی عبارت است از تعهد مشروط بانک گشاینده اعتبار به پرداخت وجه در مقابل ذینفع اعتبار. به بیان دیگر اعتبار اسنادی تعهد بانک گشاینده اعتبار به پرداخت یا قبول پرداخت (درآینده) وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار است مشروط بر آنکه ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد مقرر شده را در موعد مقرر ارائه داده باشد.8
2ـ2ـ3ـ معایب روش اعتبار اسنادی
از مهمترین مشکلات و معایب اعتبار اسنادی، پیچیدگی این روش و گاه کاغذبازی‌های متعدد و همچنین کارمزدهای به نسبت بالاتر آن نسبت به سایر روش‌ها است. البته می‌توان این نکته را بیان کرد که هر چقدر روابط کشورهای خریدار و فروشنده و تعاملات طرفین گستردهتر باشد، استفاده از روش اعتبار اسنادی کاربرد کمتری خواهد داشت. به طور مثال در کشورهای اروپایی به خصوص اروپای غربی به دلیل شفافیت قوانین و همسان بودن تقریبی قوانین و استفاده از واحد پولی یکسان، بازرگانان مربوط کمتر به روش اعتبار اسنادی علاقهای نشان می‌دهند و معمولاً قراردادهای خرید و یا فروش خود را بر طبق روش‌های سادهای مانند روش حساب باز تنظیم می‌کنند.
2ـ3ـ اعتبار اسنادی در ایران
کشور ایران به عنوان کشوری که در همسایگی خود کشورهایی را دارد که عمدتاً در ردیف کشورهای پر ریسک هستند، و همچنین به علت دوری از بازارهای مهم بازرگانی جهان و نیز عدم تشابه قوانین با کشورهای مزبور، روش اعتبار اسنادی جایگاه خاصی دارد. از طرف دیگر به سبب وجود قوانین تدوین شده‌ی داخلی، روش اعتبار اسنادی به عنوان مهمترین روش واردات کالا مطرح شده است.
حدود وظایف و مسئولیت‌های طرفین درگیر در روش اعتبار اسنادی با توجه به مقررات بین المللی بسیار شفاف و روشن است، انتشار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم بهUCP و همچنین متمم‌های دیگری نظیر ISBP و ISP توسط اتاق بازرگانی بین المللی، باعث شده در هر مرحله، طرفین بتوانند با مراجعه به مقررات مربوط حدود مسئولیت‌های خود را بشناسند و در صورت بروز اختلاف با استفاده از قوانین مزبور حل اختلاف نمایند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2ـ4ـ اعتبار اسنادی و مراحل مختلف آن
به طور کلی فرایندهای مربوط به اعتبارات اسنادی از گشایش اعتبار تا سر رسید پرداخت را در قالب موارد ذیل می‌توان ترسیم کرد.
توافقات خریدار و فروشنده جهت استفاده از روش اعتبار اسنادی
مقدمات و پیش نیازهای لازم جهت گشایش اعتبار
کارت بازرگانی؛
ثبت سفارش وزارت بازرگانی؛
تأیید پیش فاکتور مربوطه؛
انعقاد قرارداد بیمه وصدور بیمه نامه.
مراجعه‌ی خریدار به بانک مربوطه
درخواست گشایش اعتبار؛

تکمیل فرم‌های مربوطه؛
اخذ مصوبه‌ی اعتباری.
گشایش اعتبار اسنادی.
انتخاب بانک کارگزار جهت ابلاغ؛
انتخاب بانک کارگزار جهت پوشش وجه اسناد؛
تهیه‌ی پیام گشایش اعتبار.
ابلاغ اعتبار به فروشنده
بررسی پیام ابلاغ شده‌ی گشایش اعتبار توسط فروشنده؛
درخواست اصلاحیه در صورت لزوم.
قبول شرایط توسط فروشنده
تهیه‌ی اسناد درخواست شده توسط فروشنده؛
مراجعه به نهادها و سازمان‌های ذیربط جهت تهیه و یا تأیید اسناد.
ارائه اسناد و معامله اسناد
ارائه اسناد توسط فروشنده به بانک معامله کننده؛
بررسی اسناد توسط بانک معامله کننده؛
تأیید اسناد و یا اعلام مغایرت اسناد؛
پرداخت وجه اسناد و یا پذیرش پرداخت در سررسید توسط بانک معامله کننده؛
ارسال اسناد به بانک گشایش کننده.
وصول اسناد توسط بانک گشایش کننده.
بررسی اسناد توسط بانک گشایش کننده؛
اعلام مطابقت یا مغایرت اسناد با شرایط اعتبار؛
اعلام وضعیت اسناد به خریدار؛
پرداخت اعتبار.
2ـ4ـ1ـ توافقات خریدار و فروشنده جهت استفاده از روش اعتبار اسنادی
در بازرگانی امروز، فروشندگان معتبر با معرفی بانک خود و همچنین بانک گشایش کننده‌ی مورد نظر خود مسیر و کانال انجام کار را برای خریدار خود مشخص می‌کنند. اعتبار اسنادی به طور کلی قراردادی است ما بین فروشنده و بانک خریدار و در طی آن فروشنده به عنوان شخصی که متعهد به اجرای دستورالعمل اعلام شده توسط بانک خریدار می‌باشد، باید اسناد مورد درخواست بانک گشایش کننده را در زمان مقرر تهیه و ارائه نماید و بانک خریدار به عنوان طرف اصلی قرارداد متعهد است در قبال اسناد مطابق ارائه شده، وجه اسناد را به فروشنده پرداخت کند.
2ـ4ـ2ـ مقدمات و پیش نیازهای لازم جهت گشایش اعتبار
خریدار پس از أخذ پیش فاکتور گفته شده باید پیش نیازهای لازم جهت گشایش اعتبار را انجام دهد و اسناد و مدارک مورد نیاز نهادهای ذیربط را تهیه نماید.
2ـ4ـ2ـ1ـ أخذ کارت بازرگانی
مطابق با قانون جهت انجام واردات کالا و یا انجام امور بازرگانی مرتبط، شخص مربوطه باید کارت بازرگانی معتبر داشته و آن را به نهادهای مرتبط از قبیل بانک ارائه دهد. کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی برای اشخاص متقاضی صادر می‌گردد. جهت دریافت کارت بازرگانی شخص مربوط باید دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی باشد که توسط قانونگذار مشخص شده است.
2ـ4ـ2ـ2ـ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت
ورود کلیهی کالاهای قابل ورود اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد اعلام شده در ماده‌ی 5 آئین نامه‌ی اجرایی مقررات صادرات و واردات، موکول به ثبت سفارش و أخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط مقرر خواهد بود. با توجه به تبصره‌ی 2 از ماده‌ی مذکور «مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص کالا کافی است و با داشتن آن‌ها نیاز به أخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور خواهد بود».
در سیستم ثبت سفارش «نوع معامله» هنگامی که به صورت بانکی باشد، از اصطلاح «ارز مرجع» استفاده می‌شود.
اصطلاح ارزی مرجع، بدین معنی است که ارز مربوط به خرید خارجی از طریق سیستم بانکی در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد.
2ـ4ـ2ـ3ـ تأیید پیش فاکتور مربوطه
با توجه به رویه‌های اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، کلیه‌ی خریداران ایرانی مکلف شدهاند ترتیبات لازم را جهت ارسال شکل استاندارد پیش فاکتور که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده به فروشنده فراهم کنند و در اغلب موارد وزارت صنعت، معدن و تجارت از تأیید سایر فرمت‌های تهیه شده توسط فروشندگان خارجی امتناع می‌ورزد. شاید مهمترین دلیل اعلام فرمت استاندارد توسط وزارت اشاره شد، ایجاد وحدت رویه بوده است. از طرف دیگر، سابق بر این به دلیل اینکه برخی از فروشندگان بعضی از نکات حائز اهمیت در پیش فاکتور را در فرمت‌های خود قید نمی‌کردند در نتیجه این مسأله باعث بروز برخی از مشکلات در فرایند ثبت سفارش کالا می‌شد.
2ـ4ـ2ـ2ـ انعقاد قرارداد بیمه و ارائه بیمه نامه معتبر
با استناد به ماده‌ی 70 قانون تاسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه گری 1350، ارائه بیمه نامهی باربری یا گواهی بیمه مستند به قرارداد بیمه‌ی صادره توسط موسسات مجاز بیمه ایرانی برای محموله‌های وارداتی الزامی است. همچنین با توجه به قانون در مواردی که وجه کالا از طریق روش‌های پرداخت بانکی و با ارز مرجع صورت می‌گیرد، ارائه بیمه نامه اجباری خواهد بود. همچنین مقررات ارزی کشور اعلام می‌دارد که بیمه نامه‌ی باربری باید تحت یکی از شرایط بیمه ای A، B و یا C بیمه گردد. بدیهی است در روش هایی که بانک متعهد پرداخت می‌باشد، نظیر روش اعتبار اسنادی و یا بروات با تعهد پرداخت بانک، بیمه نامه‌ی مربوط بایستی به نام بانک صادر شود، بدین ترتیب خریدار با پرداخت حق بیمه و هماهنگی لازم با شرکت بیمه‌ی موردنظر، ذی نفع بیمه نامه را در صورت بروز خسارت بانک مربوطه اعلام می‌نماید.
2ـ4ـ3ـ مراجعه‌ی خریدار به بانک مربوطه
2ـ4ـ3ـ1ـ درخواست گشایش اعتبار
خریداران معمولاً پیش از گشایش و به همراه اسناد اولیه نظیر پیش فاکتور و ثبت سفارش، درخواستی در سربرگ خود تهیه می‌کنند و طی آن به ذکر موارد حائز اهمیت در رابطه با

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *