مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (ICRM ). صاحب نظران برای غلبه بر محدودیت های عملیات جاری CRM، مفهوم مدیریت ارتباط Read More

مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (ICRM ). صاحب نظران برای غلبه بر محدودیت های عملیات جاری CRM، مفهوم مدیریت ارتباط Read More

مدل بلوغ مدیریت استعداد مدل بلوغ مدیریت استعداد یک چارچوب تشخیصی و تجویزی است که به سازمانها اجازه می دهد Read More

مدل بلوغ مدیریت استعداد مدل بلوغ مدیریت استعداد یک چارچوب تشخیصی و تجویزی است که به سازمانها اجازه می دهد Read More

از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون : بر اساس نظرات اين محققان ، مديريت ارتباط با مشتري نوعي چارچوب يكپارچه Read More

از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون : بر اساس نظرات اين محققان ، مديريت ارتباط با مشتري نوعي چارچوب يكپارچه Read More

سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته طبق Read More

سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته طبق Read More

مكتب تحققي به دنبال ترديدهايي كه نسبت به راه حل‌هاي مكتب كلاسيك در نتيجه افزايش سطح جرايم و جرم‌زايي زندان Read More

مكتب تحققي به دنبال ترديدهايي كه نسبت به راه حل‌هاي مكتب كلاسيك در نتيجه افزايش سطح جرايم و جرم‌زايي زندان Read More

پیمایش فروشگاه اینترنتی جزو مهمترین عناصر موجود در سایت­ها و وبلاگ­ها هستند و برای اینکه کاربران بتوانند از سایت یا Read More

پیمایش فروشگاه اینترنتی جزو مهمترین عناصر موجود در سایت­ها و وبلاگ­ها هستند و برای اینکه کاربران بتوانند از سایت یا Read More

کارت امتیازی متوازن بعد از مطالعه چندین ساله و بررسی چندین شرکت که بوسیله دانشكده مديريت هاروارد  انجام شد.نورتون و Read More

کارت امتیازی متوازن بعد از مطالعه چندین ساله و بررسی چندین شرکت که بوسیله دانشكده مديريت هاروارد  انجام شد.نورتون و Read More

تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگی عوامل متعددی در تحول باورهای خودکارآمدی افراد در گستره زندگی مؤثرند که در Read More

تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگی عوامل متعددی در تحول باورهای خودکارآمدی افراد در گستره زندگی مؤثرند که در Read More

نظریات جرم شناسان معاصر متناسب با تغییر تحولات مختلفی که در عرصه های گوناگون در دهه های اخیر شکل گرفته Read More

نظریات جرم شناسان معاصر متناسب با تغییر تحولات مختلفی که در عرصه های گوناگون در دهه های اخیر شکل گرفته Read More