ه دنبال راه‌حل‌های آماده‌ی دیگران هستیم. البته این موضوع در گرافیک تأسف‌آور است چراکه ما گرافیست‌ها باید مسائل گرافیکی را Read More

ه دنبال راه‌حل‌های آماده‌ی دیگران هستیم. البته این موضوع در گرافیک تأسف‌آور است چراکه ما گرافیست‌ها باید مسائل گرافیکی را Read More

رفته باشد، آن گاه صبر می‌کنیم تا برف ببارد. خیلی از عکس‌های سوررئالیستی، با مونتاژ هم به دست می‌آیند ولی Read More

رفته باشد، آن گاه صبر می‌کنیم تا برف ببارد. خیلی از عکس‌های سوررئالیستی، با مونتاژ هم به دست می‌آیند ولی Read More

فعالیت هنری خود را چگونه شروع کردید؟شروع فعالیت‌ام، ازسال 71-1370 در مجله‌ی سلام بچه‌ها، پوپک در حوزه‌ی تصویرسازی بود و Read More

فعالیت هنری خود را چگونه شروع کردید؟شروع فعالیت‌ام، ازسال 71-1370 در مجله‌ی سلام بچه‌ها، پوپک در حوزه‌ی تصویرسازی بود و Read More

ماده 33 قانون مدنی می گوید : « نما و محصولی که از زمین حاصل می شود ، مال مالک Read More

ماده 33 قانون مدنی می گوید : « نما و محصولی که از زمین حاصل می شود ، مال مالک Read More

موارد در قرارداد مغارسه و باغبانی برخلاف عقد شرکت ، مالک در ضررهای وارده به درختان سهیم نیست و به Read More

موارد در قرارداد مغارسه و باغبانی برخلاف عقد شرکت ، مالک در ضررهای وارده به درختان سهیم نیست و به Read More

مغارسه یا قرارداد درختکاری و باغبانی ، ملاک وضابطه ای برای عموم خاصه محاکم و محاضر و ارباب رجوع باشد Read More

مغارسه یا قرارداد درختکاری و باغبانی ، ملاک وضابطه ای برای عموم خاصه محاکم و محاضر و ارباب رجوع باشد Read More

برداشت محصول بوده و در برخی از شهرها نیز باتوجه به اینکه غارس و باغبان بخشی از زمین را تملک Read More

برداشت محصول بوده و در برخی از شهرها نیز باتوجه به اینکه غارس و باغبان بخشی از زمین را تملک Read More

نواحی آن زمان، به واسطه باغ‌ها و درختان مشهور خود در تاریخ ثبت شده‌اند برای مثال باغات طایف، نخلستان‌های مدینه، Read More

نواحی آن زمان، به واسطه باغ‌ها و درختان مشهور خود در تاریخ ثبت شده‌اند برای مثال باغات طایف، نخلستان‌های مدینه، Read More

کردن زمین به شراکت 2 – معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل Read More

کردن زمین به شراکت 2 – معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل Read More

ن زمین غرس اشجار کرده و در محصول آن با همدیگر به نسبت معینی شریک باشند .» 27 تعریفی که Read More

ن زمین غرس اشجار کرده و در محصول آن با همدیگر به نسبت معینی شریک باشند .» 27 تعریفی که Read More

تعیین شده باشند یا آن که علاوه بر عقود معینی که نام آنها در فقه اسلام آمده است ، سایر Read More

تعیین شده باشند یا آن که علاوه بر عقود معینی که نام آنها در فقه اسلام آمده است ، سایر Read More

گفتار نخست – تعریف عقد مغارسه عقد مغارسه از جمله قراردادهایی است که در فقه ، حقوق و عرف تعابیر Read More

گفتار نخست – تعریف عقد مغارسه عقد مغارسه از جمله قراردادهایی است که در فقه ، حقوق و عرف تعابیر Read More