 قُل ْلا أقولُ لکُمْ عِندی خزائنُ اللهِ وَلا أعلَمُ الْغیْبَ وَلا أقولُ لکُمْ إنّی مَلَکٌ إنْ أتَّبِعُ إلّا ما یُوحی إلَیَّ قُلْ یَسْتَوی الْأعْمی

Read more

گفت‌وگوی ادیان صورت‌ها و ساختارهای مختلفی به خود گرفته است. از گفت‌وگوهای رسمی میان رهبران و روحانیون دینی گرفته تا گفت‌وگوهای محققان در سنّت‌های دینی

Read more