ش. بهمن ۵ام, ۱۳۹۸

ماه: مهر ۱۳۹۷

1 min read

چکیده این پایان‌نامه با هدف بررسی وجود پیام های پنهان و آشکار در محتوای انیمیشن های والت دیزنی از منظر...

1 min read

در طول جنگ جهانی اول با استفاده از دستگاه محرک نما به سربازان آموخته می شد تا به وسیله آن...