نتایج پژوهش
هدف1. بررسی الزامات و وضعیت حمل‌ونقل چندوجهی در ایران
در بحث سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، این سیستم در جهت یکپارچه‌سازی تمامی سیستم‌های حمل‌ونقل و بالا بردن توان عملیاتی بنادر در حمل یکسره کالا کاربرد دارد. همان‌طور که قبلاً به تعریف آن اشاره شده این سیستم با ترکیب حداقل دو شیوه حمل کالا تحت یک بار نامه و با مسئولیت یک اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی تعریف می‌شود. کشور ایران با قرار گرفتن در مسیرهای مهم ترانزیتی جهان و با دارا بودن سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای در بندر شهید رجایی هنوز در اجرای این سیستم موفق عمل نکرده است و با توجه به اینکه تمامی مسئولین و مدیران با فواید زیاد این سیستم و ارزش افزوده ایجاد کننده این سیستم حمل آشنایی دارند اما هنوز یکپارچگی کافی در مبحث ترکیب شیوه‌های حمل وجود ندارد. از جمله فواید اصلی این سیستم حمل‌ونقل می‌توان به کاهش زمان ترانزیت، افزایش فرصت‌های بازاریابی بین‌المللی، کاهش خطرات مفقود شدن کالا، صرفه جویی در هزینه کاهش اسناد مورد استفاده در حمل‌ونقل و دیگر فواید اشاره کرد. که در صورت اجرای چنین زنجیره حمل‌ونقل نوین در کشور ایران می‌تواند به یکی از بنادر مادر در منطقه تبدیل شود.
کشور ایران و بنادر آن در سال‌های گذشته به اهمیت وجود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی پی برده است اما باوجود درک و نیاز به این سیستم، توسعه نیافته است که می‌توان علت آن را به عدم سخت افزارهای مناسب مانند وسایل حمل‌ونقل و پایانه‌ها و عوامل نرم افزاری شامل مدیریت، قوانین و روابط بین‌الملل دانست. بنادر مهم کشور از جمله اصلی‌ترین آن بندر شهید رجایی نیازمند سخت افزارهای لازم در حمل‌ونقل چندوجهی که شامل ابزارهای حمل‌ونقل مناسب و نقاط اتصال میان شیوه‌های مختلف حمل‌ونقلی است می‌باشد اما زیر ساخت‌های مربوط به نقاط اتصال حمل‌ونقل دریایی به سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی در حال حاضر تکمیل نشده است و نیازمند سرمایه گذاری دولت در این بخش می‌باشد و همچنین در بحث نرم افزارهای بندری و قوانین و مقررات حاکی بر مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل توسط وسایل حمل نیز بایستی بازنگری و در برخی موارد قوانین جدیدی تدوین شود تا مسئولیت حمل به درست انتقال پیدا کرده و محدوده مسئولیت‌ها شفاف سازی و منطقی شود. کشور ایران نیازمند سرمایه گذاری‌های وسیع در سیستم حمل‌ونقل ریلی می‌باشد که این نوع شیوه حمل بعد از حمل دریایی ارزان‌ترین شیوه می‌باشد. اما متأسفانه بسیاری از مسیرهای حمل‌ونقل ریلی در کشور از زیر بناهای مناسبی برخوردار نمی‌باشد که همان‌طور در آمار عملکرد آمده است تنها 6 درصد از حمل کالاها به‌وسیله خطوط ریلی صورت می‌گیرد که این آمار خود گواه عقب ماندگی بسیار زیاد این شیوه حمل می‌باشد و همچنین می‌بایست خطوط ریلی را به گونه آماده سازی کنند که ظرفیت حمل دو کانتینر بر روی یکدیگر را نیز پیدا کند. برای دسترسی و ورود این سیستم در کشور بازاریابی تخصصی در این زمینه لازم است که با توجه به سوابق و تجارب کشتیرانی جمهوری اسلامی در امر تجارت بین‌الملل، دستیابی به این مهم، امر غیرقابل دسترسی و پیچیده نمی‌باشد.
در نتیجه با ورود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، نه تنها باعث رشد دیگر شیوه‌های حمل در کشور ایران خواهد شد بلکه به دنبال آن باعث رشد چشم گیر توسعه اقتصادی ایران نیز خواهد شد.

هدف2. بررسی ابعاد سیستم حمل‌ونقل چندوجهی
در فصل سوم این پژوهش با عنوان مبانی حمل‌ونقل چندوجهی، به‌طور کامل مبانی و تعاریف سیستم‌های ترکیبی حمل‌ونقل شرح داده شده است . همان‌طور که می‌دانیم امروزه متصدیان حمل‌ونقل با مسئولیت محدود طراح حمل‌ونقل می‌باشند اما در این میان با ظهور سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، متصدیان حمل‌ونقل نیز با تکامل حوزه وظایف خود و قبول قوانین مربوطه و کنوانسیون‌ها به اپراتورهای حمل‌ونقل چندوجهی تبدیل شدند که در واقع اجرا کننده اصلی حمل کالا با قبول مسئولیت سرتاسری و هماهنگ کننده حمل می‌باشد. در واقع تمامی توجهات، مسئولیت‌ها و هر نوع هماهنگی در حوزه وظایف یک اپراتور می‌باشد که از مزیت اصلی این سیستم را می‌توان در حمل‌ونقل تک اپراتوری نیز بیان کرد.
ساختار و ابعاد سیستم حمل‌ونقل چندوجهی با توجه به مطالعات ویلیامسون در سال 1990و گزارش‌های آنکتاد در سال 2003 را می‌توان در سه بعد نشان داد:1) حمل‌ونقل، 2)تسهیلات، 3)اطلاعات و ارتباطات . با دقت در ابعاد شناخته شده می‌توان نتیجه گیری کرد که سیستم حمل‌ونقل چندوجهی صرفاً در نقطه نظر حمل‌ونقل کالا خلاصه نشده است بلکه تمامی جنبه‌های زنجیره حمل‌ونقل کالا را چه در سخت افزار و چه در نرم افزار مورد توجه قرار داده است. در بعد تسهیلاتی این سیستم، به بیان نیازهای یک حمل‌ونقل روان، نوع تجهیزات، ایجاد بنادر خشک، مجهز بودن بنادر به خطوط ریلی و واگن‌های حمل کانتینر، ایجاد خدمات انبار داری، بالا بردن سطح عملیاتی بندر و غیره مورد توجه قرار دارد، همچنین در بعد اطلاعات و ارتباطات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی توجه خود را به نرم افزارهای زنجیره حمل‌ونقل از جمله مدیریت حمل، پیگیری آسان کالا، رویه‌های آسان در ترخیص کالا و غیره معطوف کرده است.
اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی در واقع یک آژانس سرویس دهنده خدمات لجستیکی حمل‌ونقل می‌باشد و در واقع این سرویس را باید به مشتریان ارائه دهد در نتیجه هنگامی‌که حرف از مشتری به میان می‌آید می‌بایست با توجه به فواید بسیار زیاد این سیستم به گونه‌ای به جذب مشتریان بپردازد که همان‌طور در فصل قبل گفته شد هر نوع سرویس خدماتی نیازمند ارائه خدماتی باکیفیت در سطح بالا می‌باشد در نتیجه ورود ابعاد کیفیت در بین عملکرد یک بندر و اپراتور حمل‌ونقل باعث جذابیت بیشتر برای مشتریان و یا صاحبان کالا خواهد شد. در نتیجه همان‌طور که در نتایج آمده است با ورود ابعاد کیفیت باعث شدت تأثیر این سیستم در عملکرد بنادر شده است.

هدف3. تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد بندر
موضوع اصلی پژوهش حاضر در واقع بررسی ورود این سیستم بر عملکرد بندر شهید رجایی بوده است که پیشینه تحقیق بیانگر آن بود که بسیاری از کشورهای دنیا با ورود به این سیستم عملکرد بنادر خود را افزایش داده‌اند که این گواه بر تأثیر بسزای این سیستم لجستیکی در بهبود عملکرد بنادر می‌باشد بر این اساس فرضیه اصلی پژوهش با عنوان ” تأثیر مثبت و معنی داری سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر عملکرد بندر شهید رجایی” مرد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به میزان20 درصد بر عملکرد کسب و کار بندر تأثیر گذار است و این میزان در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. اما با توجه پیشینه تحقیق انتظار داشتیم که این فرضیه دارای بیشترین ضریب مسیر در مدل باشد اما همان‌طور که گفته شد، ورود هر سیستم خدماتی و لجستیکی چه در سازمان و چه در هر نوع کسب‌وکاری با داشتن کیفیت ارتباط همه جانبه با شکست مواجه خواهد شد و این سیستم نیز در استثنا با این موضوع نیز نمی‌باشد در نتیجه ورود این سیستم نیازمند کیفیت ارتباط جهت اثر گذاری هر چه بیشتر بر عملکرد بنادر می‌باشد و این موضوع به‌خوبی در تجزیه و تحلیل نشان داده شده است . بدین گوه که در تأثیر مستقیم سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر عملکرد تأثیر پذیری 20 درصد می‌باشد که کمتر از حد انتظار ما ظاهر شد اما در تأثیر غیرمستقیم این سیستم بر عملکرد بندری تأثیر 62 در صدی را نشان می‌دهد که بیانگر نیازمندی این سیستم به یک سیستم سنجش کیفیتی می‌باشد و همچنین هنگامی که تمامی اثرات یک مدل با همدیگر مورد بررسی قرار بگیرند، اثر کل سیستم بر عملکرد (82درصد) در برابر اثر مستقیم آن (20 درصد) بسیار چشمگیر می‌شود . پس می‌توان نتیجه گرفت سیستم حمل‌ونقل چندوجهی همراه با اثرات متغیرهای دیگر تأثیر بسزایی بر عملکرد بندری خواهد گذاشت و این نشان دهنده نیاز این سیستم خدماتی به عوامل دیگر جهت بهبود عملکرد کسب‌وکار بندری می‌باشد.

هدف4. شناسایی فاکتورهای تأثیر گذار در جهت اجرای سیستم حمل‌ونقل چندوجهی
در ورود هر سیستمی در سازمان نیازمند شرایطی خاص جهت اجرای آن می‌باشد که این سیستم از این موضوع نیز مستثنا نمی‌باشد. همان‌طوری که سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در برگیرنده تمامی ابعاد در زنجیره حمل‌ونقل می‌باشد اعم از حمل‌ونقل، تسهیلات، اطلاعات و ارتباطات در نتیجه در استقبال از این سیستم می‌بایست تمامی فاکتورهای یک بندر را تحت نظر گرفت . بندر در عمل به دو بعد سخت افزارهای بندری و نرم افزارهای بندری تقسیم می‌شود که در هر دو بعد نیازمند بهبود، ایجاد زیر ساخت‌ها و آموزش مدیران و کارکنان، قانون گذاری، سرمایه گذاری، بازاریابی می‌باشد.
در بحث سخت افزارهای بندری، خود به دو بخش درون بندری و برون بندری مجزا می‌گردد . در بخش درون بندری به شناسایی فاکتورهای لازم در بندر مانند ابزار و تجهیزات مناسب با سیستم حمل‌ونقل چندوجهی و دیگر امکانات مورد نیاز درون بندر می‌پردازد اما همان‌گونه که سیستم حمل‌ونقل چندوجهی تنها مربوط به بندر نمی‌شود در نتیجه به فاکتورهای برون بندری نیز باید توجه خاصی شود. در مورد فاکتورهای لازم در برون بندری این سیستم اهمیت بسیار زیادی به انبارها، بنادر خشک، ترمینال‌هایی جهت تعویض شیوه حمل می‌کند.
بعد دیگر و یا فاکتور بسیار مهم از نقطه نظر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بحث نرم افزارهای بندری می‌باشد که در آن بحث مدیریت به‌عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در اجرای هرچه بهتر شیوه‌های حمل‌ونقل ترکیبی در نظر گرفته می‌شود. همان‌طور که در گزارشی از آنکتاد آمده است: بحث نرم افزاری سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، منظور مقررات و قوانین حاکم بر این سیستم لجستیکی می‌باشد. همچنین مدیریت این سیستم در زنجیره حمل‌ونقل جزء مهمی از نرم افزار سیستم می‌باشد. در نتیجه عوامل دخالت کننده در تقسیم بندی نرم افزاری، شامل قوانین و مقررات، مدیریت و روابط بین‌المللی است.
اما با توجه به اینکه در جهان امروزی، کشورهای زیادی از سیستم حمل‌ونقل چندوجهی استفاده می‌کنند در نتیجه جهت ورود به این بازار رقابتی بین‌المللی می‌بایست با استفاده از این سیستم کیفیت خدمات دهی خود را افزایش دهند تا بتوان ارتباط طولانی مدت با مشتریان و صاحبان کالا بر قرار نمود که این امر با استفاده از ایجاد کیفیت ارتباط میسر خواهد شد.
بحث و بررسی
با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث و یافته‌های این پژوهش به بررسی نکات حائز اهمیت این پژوهش اشاره شده است. همان‌طور که در فصل مبانی نظری این مطالعه به مفهوم حمل‌ونقل چندوجهی اشاره شده است، شناخت مفهوم این سیستم حائز اهمیت است . بر اساس تعاریف گفته

  • 1