گرفتاری و بدبختی نسل جوان

در اجتماع زنان خوزستان(20/12/75)

1

97

اگر چنانچه ما نقش مادری زن ها را در جامعه به دست فراموشی نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد.

عدم پیشرفت جامعه

در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92)

1

98

مسأله‌ی خانه و نقش زن در خانواده یک شده معضله‌ای برای خود زنها و مردها و اینها، در حالی که به نظر من هیچ معضله‌ای نیست.

در حال حاضر خانه و نقش زن در خانواده یک معضله‌ای برای خود زن و مردها شده است، در حالی که به نظر من هیچ معضله‌ای نیست و این یک چیز واضحی است .

معضل نبودن خانه و نقش زن در خانه

ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)

2

99

زن بایستی به رسالت عظیم زن و مادربودن خویش، رسالتی که مرد در آن رسالت با او شریک نیست و اختصاص به خود او دارد، آشنا و واقف شود.

لزوم شناخت رسالت زن بودن خود

از مصاحبه با ویژه‌نامه روز زن، (5/2/60)

1

100

مسئله‌ی همسری، مسئله‌ی مادری، اینها همه‌اش باید تفکیک شود.

لزوم تفکیک نقش‌های مادری و همسری از هم

در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90)

1

101

کانون خانواده جایی است که باید در آن عواطف و احساسات وجود داشته باشد و رشد و بالندگی پیدا کند. زنهای دقیق و ظریف به این نکته آشنا هستند.

لزوم وجود و رشد عواطف در خانواده

از مصاحبه با مجلّه‌ی شاهد یاران (13/9/67)

1

102

درست است که مرد از لحاظ هیکل قوی‌تراست، امّا خدای متعال طبیعت زن را طوری آفریده که اگر زن و مرد، طبیعی و سالم باشند و زن عاقل باشد، کسی که در دیگری بیشتر نفوذ دارد، زن است.

نفوذ  بیشتر زن عاقل بر مرد

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(19/3/72)

1

103

زن یک وظایفی دارد که عاقلانه باید آن وظایف را تشخیص دهد.

لزوم تشخیص عاقلانه زنان نسبت به وظایف زنانه خود

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(19/3/72)

1

104

زن خانواده اگر با تدبیر و خانه‌دار

باشد،خانواده را حفظ میکند.

زن خانواده اگر عاقل  خانواده را حفظ میکند.

حفظ خانواده توسط زن با تدبیر و خانه دار

در جمع زنان خوزستان(20/12/75)

2

105

اگر در کشوری زنان آن کشور بتوانند به آن صفا و معنویّت و رقاء و تعالی فکری برسند، هیچ مشکلی در آن مملکت باقی نمیماند.

حل شدن مشکلات جامعه با تعالی فکری زنان

در گفت و شنود به مناسبت میلاد حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) (18/7/77)

1

106

اگر شوهر قدمی برمیدارد که شما احساس میکنید این قدم ممکن است به گمراهی و کجروی او منتهی شود، شما که نزدیکترین فرد به او و همسرش هستید، با عقل، تدبیر و لطافت، جلو او را بگیرید.

جلوگیری از انحراف شوهر با بکارگیری عقل و تدبیر

درمراسم اجرای صیغه‌ی عقد 25 زوج (28/6/81)

1

107

حالا مرد گاهی ممکن است مثلاً اخم‌آلود وارد خانه شود. اگر زن قدری عقل و پختگی‌اش بیشتر باشد و از اخم او جا نخورد و لبخند نشان دهد و در مقابل محبّت بورزد، یواش یواش با افسون محبّت، میتواند گره اوقات تلخی و بداخلاقی مرد را باز کند، و ببیند که او چه احتیاج داشت.

باز کردن گره اوقات تلخی مرد با بکارگیری عقل

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)

1

108

در محیط خانوادگی، زنان بامتانت و تقوا و راستگویی و الگوگرفتن از زنان برجسته‌ی تاریخ، میتوانند محیط خانواده را تحت تأثیر خود قرار دهند.

تحت تأثیر قرار گرفتن  محیط خانه با تقوای زنان

در دیدار خانواده‌های برادران «حفاظت»(21/7/77)

1

109

زن شجاع و پاکدامن و باتقوا و بلندنظر، میتواند همه‌ی افراد خانواده، حتّی شوهر خود را با تربیت اسلامی تربیت کند.

زن متقی، مربی اعضای خانواده

در دیدار خانواده‌های برادران «حفاظت»(21/07/77)

1

110

.سوگلی خانه بودن کار اصلی‌تر است

کار اصلی تر زن، سوگلی خانه بودن

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(5/12/62)

1

111

شغل اصلی و اوّلی زن، زن خانه‌بودن است.

زن خانه بودن شغل اصلی زن

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(5/12/62)

1

112

به سراغ خانه که رفتیم، آنجا سوگلی خانه زن است، پادوی خانه مرد است. این‌جور است دیگر، حالا زنها میگویند نه ما میخواهیم پادو باشیم، خیلی خب بروید شما پادو باشید، کسی نمیگوید نه. البتّه این کار مهم‌تر است.

کار مهمتر تر زن، سوگلی خانه بودن

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(5/12/62)

1

113

شغل اصلی زن، شغل همسری و مادری است.

من میگویم مهم‌ترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویّت میتواند ایفا کند، آن نقشی است که به‌عنوان یک‏مادر و به‌عنوان یک همسر میتواند ایفا کند؛

این از همه‏ی کارهای دیگر او مهم‌تر است؛ این، آن کاری است.

شغل اصلی زن؛ همسری و مادری

در دیدار با گروهی از خواهران(21/12/63)

در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/ 4/ 86

3

114

مسئولیت خانوادگی زن، مسئولیت داخلی خانه‌ی زن باید انجام بگیرد، امّا این به معنای این نیست که مسئولیت اجتماعی از دوش او برداشته است. نه، مسئولیت اجتماعی هم بر دوش اوست و او غیر از این است، منتها این یک تقدّمی دارد،

اولویت داشتن مسئولیت خانگی زن

ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

1

115

شما میتوانید ضمن آن کارها زن و کدبانوی خانه هم باشید. اصلاً محور این است .

کار محوری زن؛ کدبانوی خانه بودن

از مصاحبه با مجلّه‌ی شاهد یاران (13/9/67)

1

116

شما اگر بزرگ‌ترین متخصّص پزشکی بشوید، ولی زن خانه نباشید، ناقص هستید.

زن خانه نبودن یک عیب زن

از مصاحبه با مجلّه‌ی شاهد یاران (13/9/67)

1

117

مادران در دوران انقلاب و در جنگ تحمیلی، فرزندان خود را به سربازان جانباز و شجاع در راه اسلام و مسلمین تبدیل کردند، و همسران در دوران انقلاب و دوران جنگ تحمیلی، شوهران خود را به انسانهای مقاوم و مستحکم مبدّل ساختند. این است نقش و تأثیر زن بر روی فرزند و شوهر. این نقشی است که زن میتواند در داخل خانواده ایفا کند و جزو بزرگ‌ترین نقشهاست.

تأثیرگذاری بر اعضای خانواده خود از بزرگترین نقش ها

دراجتماع زنان خوزستان (20/12/75)

1

118

زن مسلمان در عائله، وظایفی دارد و آن همان رکنیّت اساسی خانواده است.

رکنیت اساسی خانواده وظیفه زن

در جمع زنان خوزستان(20/12/75)

1

119

از همه‌ی کارهای زن مهم‌تر، تربیت فرزندان و تقویت روحی شوهران برای ورود در میدانهای بزرگ است.

تربیت فرزند و تقویت روحی شوهر  مهمترین کار زن

در جمع زنان خوزستان(20/12/75)

1

120

نقشی است که زن میتواند در داخل خانواده ایفا کند به نظر من از همه‌ی کارهای زن مهم‌تر، همین کار است.

گیرم این زن مسئولیت مهم دیگری هم داشته باشد – داشته باشد – امّا این مسئولیت را باید مسئولیت اوّل و مسئولیت اصلی خودش بداند. بقای نوع بشر و رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان به این وابسته است؛ حفظ سلامت روحی جامعه‌ی به این وابسته است؛ سَکن و آرامش و طمأنینه در مقابل بی‏قراری‌ها و بیتابی‌ها و تلاطمها به این وابسته است؛ این را نباید فراموش کنیم.

در مسئله‏ی زن آنچه که در درجه‏ی اوّل اهمّیت قرار دارد، مسئله‏ی «خانواده» است؛ نقش زن به عنوان عضوی از خانواده. به نظر من از همه‏ی نقشهایی که زن میتواند ایفا کند، این اهمّیتش بیشتر است.

نقش خانوادگی زن مهمترین نقش وی

دراجتماع زنان خوزستان (20/12/75)

در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/ 4/ 86)

در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/ 4/ 86)

3

121

بحث در این است که آیا زن حق دارد به خاطر همه‏ی چیزهای مطلوب و جالب و شیرینی که در بیرون از محیط خانواده برای او ممکن است تصوّر شود، نقش خود را در خانواده از بین ببرد؟ نقش مادری را، نقش همسری را؟ حق دارد یا نه؟

عدم از بین بردن نقش خانوادگی خود به علت داشتن تصورات جالب از بیرون محیط خانواده

در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/ 4/ 86)

1

122

ما روی نقش خانوادگی زن تکیه میکنیم.

تکیه اسلام بر نقش خانوادگی زن

در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/ 4/ 86)

1

123

که غیر از زن، کس دیگری نمیتواند آن را انجام دهد.

توانایی ایفای نقش خانوادگی فقط از عهده زن

در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/ 4/ 86)

1

124

معتقدیم زن در نگاه نخستین و به عنوان بزرگترین و اوّلین مسئولیّت، مسئولیّت حفظ و اداره‌ی کانون گرم خانواده را که ما آن را پایه‌ی تشکّل اجتماعی خودمان میدانیم بر عهده دارد. این کار به عهده‌ی مرد نیست و از مرد بر نمی‌آید.

حفظ و اداره خانواده اولین و مهمترین مسئولیت زنانه

از مصاحبه با سردبیران مجلّات وزارت ارشاد(4/12/60)

1

125

امّا اگر زن از خانواده‌ای گرفته شد، مرد نمیتواند خانواده را حفظ کند.

بنابراین، خانواده را زن حفظ میکند.

حافظ خانواده

در جمع زنان خوزستان (20/12/75)

2

126

روی خانواده اسلام تکیه‌ی زیادی کرده و از بانوان خواسته که کوشش کنند بنیان خانواده مستحکم بماند.

استحکام خانواده؛ خواسته اسلام از زنان

در کنگره‌ی جهانی زن (17/11/66)

1

127

بلکه مهم‌ترین کار برای زن این است که زندگی را سر پا نگه دارد.

سر پا نگه داشتن زندگی مهمترین کار زن

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/81)

1

128

متین‌ترین، منطقی‌ترین، عملی‌ترین قوانین و حدود و مرزهائی که ممکن است انسان در زمینه‌ی مسئله‌ی جنسیّت فرض کند. باید دنبال این راه رفت؛ یکی از اساسی‌ترینش تشکیل خانواده است، یکی از اساسی‌ترینش اهتمام به حفظ محیط خانواده و انس خانوادگی است؛ که این به‌عهده‌ی کدبانوی خانه است.

اهتمام به حفظ خانواده و انس خانوادگی بعنوان کار اساسی کدبانوی خانه

در دیدار جمعی از مداحان (11/2/92)

1

129

فقط هم ظرافتِ زنانه از عهده‌ی انجام امور داخل خانه بر می‌آید. هیچ مردی امکان ندارد بتواند این ظرافتها را رعایت کند.

وظایف داخل خانه وظیفه مختص ظرافت های زنانه

درمراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)

1

130

زن توی خانه که بیکار نیست. یک‌عدّه‌ای خیال میکنند زن در خانه بیکار است. نخیر، زن توی خانه، بیشترین و سخت‌ترین و ظریف‌ترین کارها را انجام میدهد.

وظایف داخل خانه زنان، نه اهمّیتش کمتر از وظایف بیرونی است و نه اینکه زحمتش کمتر است. شاید زحمتش بیشتر هم باشد. خیلی

  • 1