• اعلام نظر کارشناسانه به دادگاه و مراجع ذی صلاح در مورد وضعیت اطفال
• شناخت بزهکاری کودکان با جمع آوری اطلاعات و انجام تحقیقات علمی
2 – 9 – 2 – 3 ) اقدامات رفاهی
• برگزاری اردوهای تفریحی ، زیارتی – سیاحتی در سراسر کشور از قبیل : جنگل ، دریا ، کوه ، آثار باستانی و بازدید از مناطق دفاع مقدس
• برگزاری رقابت های ورزشی بین مددجویان و نوجوانان شهر به منظور رقابت سالم و ایجاد نگرش مثبت در جامعه
• استفاده از امکانات استخر ، ورزشگاه ، نمایش فیلم سینمایی ، بوستان کانون ، خرید از فروشگاه و استفاده از وسایل ارتباط جمعی
2 – 9 – 2 – 4 ) مراقبت های پس از آزادی
1 ) روانشناسی و مددکاری46
این اقدامات شامل موارد زیر می باشد :
➢ پیگیری درمان فردی و اجتماعی
➢ معرفی به مراکز مشاوره و روان درمانی پس از آزادی
➢ آماده سازی مددجویان برای درک ومقابله موثر با پدیده های اجتماعی
➢ کاریابی و به کار گیری مددجویان با توجه به استعداد ها و علایق آن ها
➢ پیگیری امور تحصیلی ، شغلی و خانوادگی
➢ ایجاد سازگاری بین مددجو و خانواده و جامعه
بزهکاری پدیده‏ای روانی و اجتماعی است و نظر به اینکه عوامل اجتماعی نقش مؤثری در بروز و رفع آن دارد، مدیریت و شیوه اداره کانون برمبنای اصل مشارکت می‏باشد.
مشارکت سازمان های بین المللی47 :
یونیسف اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان و تسهیل تبادل تجارب علمی وعملی از طریق بازدیدهای بین المللی نموده است و در تامین امکانات آموزشی همکاری داشته است . همچنین کانون مورد بازدید گروه های مختلف بین المللی مانند سازمان اصلاحات جزایی قرار می گیرد .
مشارکت نهاد های دولتی48
وزارت آموزش و پرورش با احداث هنرستان کار و دانش ، تامین نیروی انسانی وبرگزاری امتحانات رسمی بااین مرکز همکاری کرده است . سازمان فنی حرفه ای وزارت کار واموراجتماعی نیز با تامین مربیان مجرب در برگزاری دوره های آموزشی فنی حرفه ای برای مددجویان مشارکت دارد . همچنین مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اطفال در تعریف شخصیت کودکان معارض قانون مشارکت دارد و در صدور احکامی که بعضا منجر به استفاده از مجازات های جایگزین حبس شده ، تاثیر گذار بوده است. شهرداری مسوولیت زیبا سازی محوطه کانون را عهده دار است و در راه اندازی خانه های حمایتی ( خانه من ) مشارکت دارد . سایر موسسات و سازمان های دولتی مانند تربیت بدنی و مراکز بهداشت و درمان منطقه نیز با این مراکز همکاری دارند .
مشارکت مردمی ( سازمان های غیر دولتی ) 49
همکاران افتخاری کانون در امر آموزش و پرورش و تربیت مددجویان مشارکت دارند و از آنان حمایت مالی می نمایند ( 11 ) و (60) .
2 – 9 – 3 برنامه روزانه مددجویان در کانون اصلاح و تربیت استان تهران
برنامه ی روزانه مددجویان مقیم هر یک از کانون های سراسر کشور با توجه به فضای فیزیکی ، امکانات و بودجه ای که کانون مذکور در اختیار دارد ، تدوین می گردد .
2 – 9 – 3 – 1 برنامه روزانه مددجویان دختر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران به شرح زیر است :
➢ 7 – 6 بیدار باش ، نظافت خوابگاه ، اقامه نماز صبح
➢ 8 – 7 ورزش صبحگاهی – صرف صبحانه
➢ 11.30 – 8 کارگاه آموزشی – استفاده از سینما و باشگاه ورزشی
➢ 2 – 12 اقامه نماز جماعت – صرف ناهار – نظافت خوابگاه
➢ 4 – 2 کارگاه آموزشی
➢ 6 – 4 خاموشی و استراحت
➢ 8- 6 حمام – تماشای تلویزیون – اقامه نماز جماعت
➢ 9 – 8 صرف شام – نظافت خوابگاه
➢ 10- 9 استراحت در خوابگاه – تماشای تلویزیون
➢ 10.30 – 10 خاموشی
2 – 9 – 3 – 2 برنامه ی روزانه ی مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت استان تهران به شرح زیر است :
➢ 7 – 6 بیدار باش ، نظافت خوابگاه ، اقامه نماز صبح
➢ 8 – 7 ورزش صبحگاهی – صرف صبحانه
➢ 11.30 – 8 کارگاه فنی حرفه ای – مدرسه
➢ 2 – 12 اقامه نماز جماعت – صرف ناهار
➢ 6 – 2 استفاده از سینما – باشگاه – استراحت در خوابگاه – تماشای تلویزیون – انجام نظافت محیط – حمام
➢ 8 – 7 اقامه نماز – استراحت در خوابگاه
➢ 9 – 8 صرف شام – آمار
➢ 10- 9 استراحت در خوابگاه – تماشای تلویزیون
➢ 10.30 – 10 خاموشی
2 – 10 واژه شناسی نظام زندان بانی
2 – 10 – 1 حبس
سلب آزادی تن و اختیار خروج از محوطه ای خاص ( مانند زندان و سایر محیط های بسته ) برای مدتی معین به حکم دادگاه صالح ، که قبل از پایان مدت ، حالت انتظار برای آزادی وجود ندارد مگر در مواردی خاص به حکم قانون ( همچون آزادی مشروط و عفو محکوم ) مدت حبس ممکن است یک روز تعیین شود یا مدت های کوتاه و بلند دیگر و یا برای اتمام مدت عمر محکوم ( حبس ابد ) (59) . لازم به توضیح است که واژه حبس ، افاده معنی مجازات حبس می کند و به کارگیری آن به جای واژه کانون اصلاح و تربیت و زندان که اسم مکان است ، و عکس آن ، از اشتباهات فاحش و شایع در ادبیات حقوق جزایی به شمار می رود . در واقع اماکنی چون کانون های اصلاح و تربیت و زندان ، محل حبس کردن است ( 59 ) . شایان ذکر است ، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، به جز مرتکبین قتل ، برای سایر انواع بزه ، حداکثر مدت حبس صادره برای کودکان معارض قانون ، 5 سال تعیین شده است .
2 – 10 – 2 خودزنی
مجروح و زخمی کردن بدن توسط صاحب بدن با وسایل و آلات برنده از قبیل چاقو ، تیغ و … ، تا حدی که خود کشی نباشد . اقدام به این عمل نامعقول معمولا برای مجروح جلوه دادن خود و استفاده نامشروع از این طریق به نحوی
است که موجب مجازات دشمنان و یا رقبای خود شوند ، و یا با هدف ترساندن دیگران صورت می گیرد . در هر صورت نشانگر وجود حالت خطرناک در فاعل آن است . خودزنی به خودی خود و در حالت عادی جرم نیست اما استثنائا ، عمل خودزنی مطابق تبصره ماده ی 179 ، در محوطه کانون اصلاح و تربیت و زندان ممنوع است و متخلف طبق نظر شورای انضباطی ، تنبیه و یا در مراجع قضایی محاکمه می شوند . ( 59 ) .
2– 10 – 3 ملاقات در زندان
ملاقات در لغت نامه دهخدا به معنی دیدار و رویارویی تعریف شده است و در زندان به معنی دیدار و رویارویی و ارتباط بستگان و دوستان و آشنایان زندانی با او در چارچوب قوانین و مقررات مربوط . این ملاقات ها که گاه جز لاینفک حقوقو زندانیان است به اشکال زیر صورت می گیرد .
2 – 10 –3 – 1 انواع ملاقات در زندان :
1: ملاقات تلفنی
شایع ترین نوع ملاقات در زندان ها دیدار و ارتباط تلفنی است که به طریق زیر صورت می گیرد .
الف : ملاقات کابینی
نوعی ملاقات است که خانواده زندانی با تعیین وقت قبلی در طول هفته به زندان مراجعه می کنند و در کابین مخصوصی که برای این منظور ساخته شده است و به صورت تلفنی با یکدیگر ملاقات و گفتگو می کنند .
ب : ملاقات تلفنی شهری
نوعی ملاقات است که زندانی از طریق زندان و با هماهنگی مسوولان زندان با بستگان خود که در محیط شهری ( شهری که زندان در آن قرار دارد ) ارتباط برقرار می کنند .
ج : ملاقات تلفنی بین شهری
همانند ملاقات شهری این ارتباط تلفنی انجام می شود . با این تفاوت که ارتباط بین شهری است . ( شهر خارج محلی که زندان در آن واقع است ) .
2 : ملاقات حضوری
نوعی ملاقات است که زندانی با بستگانوخود در محیطی صمیمانه تر و بدون وجود حصار و مدت زمان بیشتری انجام می شود . این نوع ملاقات نیز به دو شکل زیر صورت می گیرد .
الف : ملاقات حضوری بدون حضور مامور مراقب
ب : ملاقات حضوری با حضور مامور مراقب (4) و ( 59 ) .
2 – 11 قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ( قطعنامه ی 113 /45 مصوب مجمع عمومی مورخ 14 دسامبر 1990 )
برنامه های جوانان
1 : مبحث دیدگاه های بنیادین
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده 1
نظام دادرسی نوجوانان باید حافظ حقوق و امنیت نوجوانان بوده و وضعیت جسمانی و روانی آنان را بهبود بخشد . حبس باید به عنوان آخرین راه حل ، مورد استفاده قرار گیرد .
2 : مبحث اهداف نگهداری در موسسات
حداقل قواعد ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده 29
1 – هدف از آموزش ، اصلاح و تربیت نوجوانانی که به موسسات نگهداری فرستاده می شوند تامین مراقبت ، حمایت ، تحصیل و مهارت های حرفه ای در جهت مساعدت آنان برای قبول نقش های اجتماعی ، سازنده و مولد در اجتماع می باشد .
2 – نوجوانانی که در موسسات نگهداری به سر می برند ، لازم است مراقبت ، حمایت و تمامی مساعدت های لازم اجتماعی ، تحصیلی، حرفه ای ، روانی ، پزشکی – جسمانی را که به سبب سن ، جنسیت و شخصیت خود به آن نیاز داشته و در جهت مصالح رشدعمومی آنان می باشد ، دریافت نمایند .
شرح : اهداف نگهداری در موسسات که در قواعد 1 – 26 و 2 – 26 مورد تصریح قرار گرفته است ، توسط هر نظام و فرهنگ ، قابل پذیرش خواهد بود . با این حال اهداف مزبور ، هنوز در همه جا محقق نشده اند و لازم است اقدامات بیشتری در این خصوص انجام گیرد . به ویژه ارایه مساعدت های پزشکی و روانی برای آن دسته از نوجوانان معتاد به مواد مخدر ، خشن و مبتلا به بیماری های روانی که در موسسات نگهداری به سر می برند ، از اهمیت بسزایی برخوردار است .
3 : مبحث عدالت ویژه نوجوانان
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده 24
هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، اصل و منشا ملی یا اجتماعی ، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی برخوردار گردد ، که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت ، کشور او باید به عمل آید .
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده 4
قواعد باید به صورت بی طرفانه و بدون هرگونه تبعیض بر پایه نژاد ، رنگ ، جنس ، سن ، زبان ، مذهب ، ملیت ، عقاید سیاسی ، باورها یا رسوم فرهنگی ، دارایی ، تولد یا وضعیت خانوادگی ، خاستگاه قومی یا اجتماعی و معلولیت اجرا گردد . لازم است باورها و رسوم مذهبی و فرهنگی نوجوان و نیز تصورات اخلاقی او ، مورد احترام قرار گیرد .
3 : مبحث پذیرش و ثبت در موسسات
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده 6
قواعد باید به سهولت و به زبان های ملی کارکنان دست اندرکار دادرسی ویژه نوجوانان ،در اختیار آنان قرار داده شود ، نوجوانانی که مسلط به زبان رایج میان کارکنان موسسه نگهداری نمی باشند باید از این حق برخوردار شوند که در موارد ضروری به ویژه در طول معاینات پزشکی و فرآیندهای انضباطی ، از خدمات یک مترجم رایگان استفاده نمایند .