سؤال کردن

تحت فشار بودن
عصبانیت، گفتن

خواستن رعایت خلوت

3-2-4-5 تحلیل داده‌ها :
3-2-4-5-1 شکل گیری مفهوم :
برای شکل گیری مفهوم باید از ابتدای جمع‌آوری داده‌ها به کدگذاری و تحلیل آنها پرداخت.

3-2-4-5-2 کدگذاری :
کدگذاری را قلب گراندد تئوری خوانده‌اند. کدگذاری یک روش اساسی برای مشخص‌سازی مقولات موجود در داده‌هاست. کد نماد یا مخففی است که برای مقوله‌بندی کلمات یا عبارات داده‌ها به کار می‌رود. هدف از کدگذاری تسهیل بازیابی قطعات داده‌هاست. کوفی و اتکینسون51 1996، می‌نویسد : کدگذاری حجم داده‌ها را کاسته به سازماندهی داده‌ها کمک نموده، انتخاب قسمت خاصی از داده‌ها را برای مقوله‌ها، و نامگذاری مقوله‌ها را آسان نموده و ضمن انعکاس فلسفه پایه مطالعه، حتی ایجاد تاکسونومی52 را در مطالعه راحت می‌نماید. مورس و فیلد53 1995، روش‌هایی را برای کدگذاری داده‌ها برمی‌شمارند. استفاده از قلم‌های مشخص کننده و کاربرد رنگ‌های متفاوت یا شماره‌های خاص برای هر یک از مقوله‌ها، استفاده از کارت‌های اندکس و برچسب‌های کاغذی برای مشخص‌سازی مقوله‌ها از آن جمله‌اند. نوشتن کدها در حاشیه‌ها، مرتب‌سازی و شمارش آنها را آسان می‌سازد. هربار که محقق اطلاعات را بررسی و کدها را اصلاح می‌کند افکار جدید یا بینش تازه‌ای به ذهن او می‌رسد که باید آنها را در محلی جدا از متن اصلی یادداشت نماید.

نمودار 3-1 : نمودار تجزیه و تحلیل گراندد تئوری ایوز (2001، ص. 658)

فصل چهارم:
یافته‌های تحقیق

4-1 گزارش نویسی از مراحل تحقیق :
4-1-1 استخراج سؤالات تحقیق :
با توجه به آنچه در بیان مسأله پژوهش بیان شد، ابتدا در مواجهه با موضوع فکر می‌کردم پس از نمایش برنامه‌های ضبط شده از دو کانال ست سون پارس مسیحی و شبکه قرآن سیما برای مصاحبه‌شوندگان آنان به راحتی یکی از قالب‌های برنامه‌سازی را انتخاب خواهند کرد و یا حداکثر اینطور خواهد بود که هر کدام یک قالب را نام خواهند برد و سپس ویژگی‌های آن قالب که در موفقیتش تأثیرگذار بوده است را برخواهند شمرد. و در ابتدا وقتی این سؤال را برای بعضی از دوستان مطرح نمودم هر کدام نیز یک قالب را بدون دیدن برنامه‌های ضبط شده موفق‌ترین قالب می‌دانستند و دلیل این موفقیت را نیز اقبال کودکشان و هم‌سالان کودکشان به آن قالب می‌دانستند. یکی دیگر از دوستان نیز در همان ابتدای طرح موضوع عنوان کرد که آیا به غیر از قالب انیمیشن به قالب دیگری دست پیدا خواهی کرد و این یک سؤال بدیهی می‌باشد.
این کنش‌ها و جواب‌ها سبب ایجاد ابهامات فراوان و سؤالات زیادی در ذهنم گردید. سؤالاتی که فکر می‌کردم واقعا جواب آنها را به درستی نه من و نه دیگر دوستانم قادر به پاسخگویی صحیح آن بدون دیدن جوانب مختلف آن نیستیم. از همین رو، ابتدا با دو نفر از دوستان که در زمینه برنامه‌های کودک مطالعاتی داشتند در بهمن ماه 1390 مصاحبه‌ای انجام دادم و سپس با توجه به مباحث مطرح شده سؤالاتی که در ذهنم ایجاد شده بود را بر روی کاغذ آوردم که از این قرار بود :
1. کدام قالب برنامه‌ای برای کدام گروه سنی مناسب تر است؟
2. جذابیت هر قالب برای کودکان کدام است؟
3. چه عواملی را در این برنامه‌ها سبب جلب کودکان و توجه آنان به مفاهیم اخلاقی دین می‌دانید؟
4. تا چه اندازه برنامه‌ها در ارائه مفاهیم اخلاقی دین در این دو شبکه موفق بوده اند؟
5. نحوه ارائه مفاهیم اخلاقی دین در این قالب‌ها چگونه می‌باشد؟(مستقیم ،غیرمستقیم…)
6. آیا مفاهیم ارائه شده در هر قالب متناسب می‌باشد؟
7. بین قالب‌های ارائه شده کدامیک جذابیت بیشتری دارد و چرا؟
8. آیا قالب موزیکال و رقص و آواز سبب جلب کودکان است؟
9. قالب موزیکال تا چه اندازه می‌تواند در تفهیم مفاهیم اخلاقی برای کودکان موثر باشد؟
10. آیا ارائه مفاهیم اخلاقی در این قالب‌ها به صورت خیالی و فانتزی موثرتر است یا به صورت واقعی و رئال؟
11. آیا می‌توان گفت قالب‌های برنامه‌ای متفاوت مکمل هم هستند و استفاده از یک قالب به تنهایی تاثیرگذار نمی‌باشد؟
12. آیا بعضی قالب‌ها پتانسیل بیشتری در ارائه مفاهیم اخلاقی دین دارند؟
13. استفاده از زنان و کودکان چه تاثیری در جذابیت و جذب بیشتر کودکان دارد؟
14. آیا انتخاب ژانر ها (فانتزی،موزیکال،درام،کمدی،…) در قالب‌های خاصی نمود بیشتری دارند؟
15. کدام ژانر با کدام قالب تناسب بیشتری دارد؟
16. کدام یک از ژانر ها (فانتزی،موزیکال،درام،کمدی،…) در قالب‌های برنامه‌سازی موفق‌تر است؟
17. آیا قالب‌هایی که از ژانر موزیکال استفاده کرده اند موفق‌تر بوده اند؟
18. آیا مفاهیم می‌تواند به صورتی ارائه شود که ممیزه دینی باشد که قرار است تبلیغ شود؟
19. آیاگفتن مفاهیم به صورت کلی جذابیت بیشتری دارد؟
20. پیشنهاد شما برای برنامه‌سازی در یک قالب موفق که بتواند مفاهیم اخلاقی دین را منتقل کند ، چه می‌باشد؟

سؤالاتی که یک کارشناس خبره در هنگام مواجهه متوجه نقایص آن می‌شد. سؤالاتی که بعضی زیر مجموعه بعضی دیگر و بعضی توضیح برخی دیگر بودند. به همین دلیل سؤالات را نزد یکی دیگر از دوستان که درباره قالب‌های برنامه‌سازی مقاله خوبی نوشته بود برده و نظرات ایشان را در مورد سؤالات جویا شدم و ایشان نیز تک تک سؤالات را مورد بررسی قرار داده و در آنها مداقه نمودند. سپس سؤالات تخصیص خورد و به سؤالات زیر کاهش پیدا کرد :

1. کدام ژانر برنامه‌سازی در راستای جذب کودکان دارای پتانسیل بیشتری است؟ چرا؟
2. آیا سن مخاطب تاثیری در انتخاب قالب توسط او دارد؟ اگر آری. کدام قالب برای کدام سن؟ چرا؟
3. آیا می‌توان گفت هیچ قالبی به تنهایی ملاکی برای جذابیت ندارد و این شاخصه‌ها و ویژگی‌های صحیح هر قالب است که اگر در هر قالب مراعات شود سبب جذب کودکان می‌شود؟ (مثلا عموپورنگ و عمو‌قناد هردو قالب جٌنگ اجرا می‌کنند ولی عموپورنگ به دلیل ویژگی‌های بهتری که در قالب خود مراعات می‌کند در جذب مخاطب کودک موفق‌تر بوده است)
4. کدام یک از گزینه‌های زیر در جذب و تاثیرگذاری برنامه‌ها بر کودکان موثرترند؟ چرا؟
• تنوع حرکات
قصه (رومنس)
• تخیل (فانتزی)
• مفاهیم اخلاقی
• استفاده از خانم‌ها
• رنگ و لعاب شاد
• جذابیت‌های فطری
• استفاده از عروسک
• رقص (حرکات موزون)
• موسیقی (قالب موزیکال)
• آواز (شعرهای دسته جمعی)
• کمدی بزن بکوب (اسلم استیک)
• اگر چیز دیگری به نظر شما وجود دارد نام ببرید
5. چه رابطه‌ای بین مفاهیم اخلاقی و قالب‌های برنامه‌سازی برای کودکان می‌بینید
6. آیا ارائه مفاهیم اخلاقی را از عوامل جذب کودکان‌(در برنامه‌های کودک)‌می‌دانید؟چرا؟به چه شکلی؟
7. چند ویژگی مهم و تاثیرگذار را در قالبی از قالب‌های برنامه‌سازی کودک که به نظر شما در جذب مخاطب به سوی این قالب کمک می‌کند نام برده و اگر ممکن است توضیح دهید چرا این ویژگی از نظر شما کمک می‌کند؟
8. آیا می‌توان گفت بعضی قالب‌ها به رویکرد دینی قرابت بیشتری داشته و پتانسیل آنها برای ظرف شدن محتوای اخلاقی بیشتر است؟ کدام قالب‌ها؟ چرا؟
اکنون سؤالات قوام بهتری یافته بود و انسجام بیشتری از قبل پیدا کرده بود. ولی استاد راهنما خواستار تحقیق بیشتری در این خصوص شدند تا به سؤالات جامع‌تری دست پیدا کنم. در این مرحله با رجوع به پیشینه مطالعاتی خودم بهترین گزینه را برای تصحیح سؤالات، «گروه دین،‌کودک و رسانه اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی» دیدم. پس با مسئول این گروه موضوع خود را مطرح کردم. ایشان نیز با صبر و دقت فراوان پس از استماع موضوع و اهداف آن، به بررسی سؤالات پرداختند. سپس بنده را به یکی از پژوهشگرانی که در موضوعی تقریبا مشابه با افرادی که باید مورد سؤال قرار می‌گرفتند ارجاع دادند. بعد از اینکه نزد آن پژوهشگر رفتم متوجه شدم ایشان با استفاده از روش گراندد تئوری پژوهشی را در باب «دیدگاههای برنامه‌سازان درباره‌ی برنامه‌سازی تلویزیونی کودک بار رویکرد دینی : چیستی، چگونگی و مسائل آن» با حضور نزدیک به بیست نفر از برنامه‌سازان به انجام رسانده‌اند. وقتی ایشان با موضوع بنده آشنا شدند از آن استقبال کردند و وقت موسعی را برای بنده خالی کرده و چند جلسه در باب این موضوع باهم به بحث و تبادل نظر پرداختیم. که پس از جلسات متعدد و ایراد تجربیات خود از مصاحبه با برنامه‌سازان و صحبت‌های آنان به سؤالاتی که سؤالات اصلی و پایه مصاحبه شد بدل گشت رسیدیم که در ذیل آن سؤالات آمده است :

4-1-1-1 سؤالات نهایی جهت انجام مصاحبه
1. برنامه موفق چه برنامه‌ای می‌باشد؟
2. به نظر شما در برنامه‌سازی برای کودکان آیا می‌توان مفاهیم اخلاقی را به کودکان منتقل کرد؟ اگر آری چه ضوابط و معیارهایی را برای انجام آن پیشنهاد می‌دهید؟
3. از منظر شما کدام یک از مفاهیم اخلاقی دین را می‌توان برای کودکان مطرح کرد؟اگر برای مخاطبین مختلف کودک (خردسال،کودک و نوجوان) تفکیک می نمایید چه عاملی را سبب تفریق این دسته‌بندی برای هرکدام از مخاطبین می‌بینید.
4. چه رابطه‌ای بین مفاهیم اخلاقی دینی و قالب‌های برنامه‌سازی برای کودکان می‌بینید
5. آیا می‌توان گفت بعضی قالب‌ها به رویکرد دینی قرابت بیشتری داشته و پتانسیل آنها برای ظرف شدن محتوای اخلاقی بیشتر است؟ اگر آری کدام قالب‌ها؟ با چه ویژگی‌هایی؟
6. آیا سن مخاطب (خردسال،کودک،نوجوان) و جنسیتش تاثیری در انتخاب قالبی خاص برای تماشا کردن توسط او دارد؟ اگر آری. کدام قالب را خواهد پسندید و دلیل این انتخاب از نظر شما چیست؟
7. به نظر شما کدام ویژگی‌های برنامه‌ سبب جلب نظر کودکان به برنامه‌های کودک می‌شود؟
8. کدام ژانر(کمدی، فانتزی،موزیکال،اکشن،اسلپ استیک،…) برنامه‌سازی در راستای جذب کودکان دارای پتانسیل بیشتری است؟ چرا؟
9. کدام یک از گزینه‌های زیر در جذب و تاثیرگذاری برنامه‌ها بر کودکان موثرترند؟ چرا؟
• تنوع حرکات
• تنوع تصاویر
قصه (رومنس)
• متن(پژوهش)
• تخیل (فانتزی)
• مفاهیم اخلاقی
• استفاده از بانوان
• رنگ و لعاب شاد
• جذابیت‌های فطری
• استفاده از عروسک
• رقص (حرکات موزون)
• موسیقی (قالب موزیکال)
• آواز (شعرهای دسته جمعی)
• کمدی بزن بکوب (اسلپ استیک)
شخصیت‌پردازی شخصیت‌های داستان
• اگر چیز دیگری به نظر شما وجود دارد نام ببرید
10. چند ویژگی مهم و تاثیرگذار را در قالبی از قالب‌های برنامه‌سازی کودک که به نظر شما در جذب مخاطب به سوی این قالب کمک می‌کند نام برده و اگر ممکن است توضیح دهید چرا این ویژگی از نظر شما کمک می‌کند؟
11. آیا بین قالب و محتوا رابطه‌ای خاص وجود دارد؟
12. به نظر شما این ادعا