گردشگری مطلوب
از نقطه نظر کارشناسان اقتصادی گردشگری مطلوب آن است که میزان درآمد و ارز وارد شده به منطقه و کشور بیشتر از میزان ارز و پول خارج شده باشد و با حداقل تعداد گردشگر ورودی، حداکثر درآمد حاصل گردد به عبارتی هزینه سرانه هر گردشگر وارد شده به منطقه بیشینه باشد
از این روی از نقطه نظر اقتصادی همواره تاکید بر پذیرش گردشگر از کشورهای با وضع اقتصادی بهتر است
البته این دسته از گردشگران نیاز به امکانات مناسب خود دارند که معمولا نیاز به ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86/ ” title=”منافع اقتصادی”>منافع اقتصادی برای منطقه هدف اصلی نیست، بلکه توزیع مناسب درآمد ،توزیع مناسب فرصت های شغلی،هدایت منافع به سوی مردم محلی، کاهش نابرابری و بطور کلی استفاده از فعالیت گردشگری برای هدایت هر چه بیشتر منطقه به سوی تعادل و توازن،مطرح می باشد
(همان،41-38)

2-3-5-2 بعد محیطی صنعت گردشگری:
محیط زیست به مفهوم کلی خود شامل محیط طبیعی و محیط فیزیکی است که بستر فعالیت انسان می باشد
رابطه انسان و محیط را به سه گروه می توان طبقه بندی کرد:
• در وهله اول محیط تنها به عنوان بستر فعالیت ها به حساب می آید و مستقیما با نوع فعالیت رابطه معقول دارد
طرح فعالیت باید طوری باشد که به محیط آسیب نرساند

• محیط مکانی است که ویژگی های محیط می توانندبر نوع فعالیتی که در آن انجام می شود اثرات کلی یا عمومی بگذارند
فعالیت هایی چون خرید ،استراحت در بسیاری از فضاها هم انجام می شوند ولی اگر در فضایی با صفا و شادی بخش انجام شوند لذت بخش تر خواهند بود
کیفیت محیط می تواند از موقعیت محیط موثرتر باشد

• نوع سوم از رابطه متقابل بین محیط و انسان این است که محیط یا مکان در کانون فعالیت قرار گیرد
بخش بزرگی از گردشگری در این گروه قرار می گیرد
بسیاری از افراد و گردشگران با این هدف به مسافرت می روند که در محیط طبیعی و بازدید از آثار تاریخی با پرداختن به فعالیت هایی چون قدم زدن ،تماشای حیات وحش و گردش در مناطق خوش منظره تجربه هایی کسب کنند

ارتباط محیط و فعالیت گردشگری بدین گونه است که:
• بسیاری از اشکال و پدیده های محیطی جاذبه هایی برای گردشگری هستند

• امکانات و زیر ساخت گردشگری بر روی محیط ایجاد می گردند

• توسعه گردشگری و استفاده گردشگر از یک ناحیه می تواند اثراتی بر روی محیط داشته باشد
(همان،46-45)

اهمیت و پیامدهای بالقوه محیطی گردشگری را می توان از سه دیدگاه مورد توجه قرار داد:
1
پیامدهای بالقوه منفی،2
پیامدهای بالقوه مثبت ،3
گردشگری مطلوب
پیامدهای بالقوه منفی:
در مورد پیامدهای بالقوه منفی محیطی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تولید زباله، آلودگی آبها از فاضلاب تصفیه نشده، اضافه نمودن غذا و مواد خارجی، نشت مواد نفتی از قایقها
• آلودگی هوا، آب ، صدا و منظر

• ایجاد تاسیسات فیزیکی گوناگون و به زیر ساخت و ساز رفتن اراضی کشاورزی
• بروز مشکلات کاربری زمین مانند: توسعه نواری یا خطی فروشگاهها در طول جاده های نزدیک جاذبه ها
• ظهور و وفور ابنیه با طراحی و کیفیت بصری بد و نامناسب

• آلودگی و شلوغی ترافیک سواره و پیاده

• تمرکز ناکارآمد خدمات رفاهی مانند آب آشامیدنی، نیروی برق و امکانات ارتباط از راه دور در دوره اوج استفاده

• تخریب جنگل ها، تالاب ها و سایر زیستگاههای منحصر به فرد و خاص

• از دست رفتن خدمات زیست محیطی رایگان سیستم های طبیعی

• تمرکز غیر عادی حیوانات وحشی
• بد نما شدن مناطق به علت استفاده بی رویه، ایجاد تاسیسات، بدون در نظر گرفتن زیبایی شهر و لوله کشی های گاز و سیم کشی برق برای تاسیسات گردشگری بطور موقت، همه موجب بد منظر شدن منطقه و نوعی آلودگی بصری می شوند

• شیوع بیماری های مسری

پیامدهای بالقوه مثبت
• در مورد پیامدهای بالقوه مثبت محیطی، می توان به موارد زیر اشاره کرد(همان ،53-51):
• نوسازی ساختمانها و آثار و سایت های تاریخی موجود

• تغییر نوع استفاده از ساختمانهای قدیمی براساس نیازهای جدید، به عنوان نمونه:(تبدیل حمام به سالن پذیرایی)
• بهبود پرداخت ها برای حفاظت از سایت های باستانی و بناهای تاریخی و بخش های با ارزش معماری

• توسعه زیر ساختها

• افزایش آگاهی ساکنین نسبت به محیط طبیعی و فرهنگی، افزایش حامیان طبیعت و ترویج افکار دوستدار محیط زیست که در نهایت به جلوگیری از آلودگی و به زوال رفتن محیط کمک می کند

• استفاده منطقی از منابع بالقوه گردشگری در آن نواحی که امکانات کمی برای توسعه دارند را بیشتر محتمل می کند و زمینه ایجاد درآمد را در میان بومیان فراهم می آورد

گردشگری مطلوب:
تمامی فعالیت های گردشگری در محیط بوقوع پیوسته و یا به نوعی به محیط زیست انسان وابسته می باشند
از اینرو فعالیت گردشگری و محیط دو پدیده جدایی ناپذیر هستند که تبعا دارای اثراتی متنوع بر روی هم خواهند بود
نوع و بزرگی اثر بستگی به شدت و گستردگی فعالیت گردشگری در محیط و ظرفیت پذیرش محیط دارد
از نظر متخصصان محیط زیست،گردشگری مطلوب آن نوع از گردشگری می باشد که پیامدهای منفی آن بر محیط در حداقل میزان ممکن و پیامدهای مثبت آن در حداکثر میزان ممکن باشد
این نوع رابطه گردشگری و محیط نه تنها صدمه ای بر محیط نمی زند بلکه فواید و اثرات مثبتی بر محیط داشته و به حفاظت هر چه بیشتر محیط در برابر صدمات احتمالی منتهی می گردد
متخصصان محیط زیست نه تنها به کاهش و تحدید رابطه گردشگری و محیط معتقد نیستند بلکه به گستردگی آن با ملاک قرار دادن ظرفیت پذیرش محیط و ملاحظات زیست محیطی تاکید دارند

2-3-5-3 بعد فرهنگی- اجتماعی گردشگری:
محیط فرهنگی اجتماعی بستر فعالیت صنعت گردشگری به شمار می رود
بنابراین فرهنگ، جامعه و گردشگری ارتباط متقابل با یکدیگر دارند
پذیرش گردشگران در یک منطقه از نظر اجتماعی و فرهنگی ، در قالب احیای آداب و رسوم و سنتها شکل می گیرد و بازدید گردشگران از این جوامع به یک تجربه و خاطره ی گردشگری منتهی می گردد
نوع و نحوه برخورد میزبان-گردشگر را در یک منطقه می توان از سه دیدگاه مورد توجه قرار داد:
1
پیامدهای بالقوه منفی،2
پیامدهای بالقوه مثبت ،3
گردشگری مطلوب
(یزدی و سقایی، 1390،87)
پیامدهای بالقوه منفی
طرفداران این دیدگاه ،هر تغییری بخصوص نا هنجاری را نتیجه توسعه گردشگری می دانند
مانند بی احترامی به سنن و فرهنگ،ازدحام توریستها و بر هم خوردن آسایش ساکنین محلی،نارضایتی ساکنین ،افت فرهنگی و از دست رفتن هویت فرهنگی و

واقعیت این است که امروزه در اکثر کشورهای بزرگ صنعتی اروپایی و آمریکایی در شهرهای بزرگ،ir/7133-2/ ” title=”ثروت”>ثروت ها را دانستند،خود آنها به صورت پاسداران و حافظان این منابع در می آیند
به عبارت دیگر تبادلات انسانی در اثر حرکت های توریستی و رفت و آمد هزاران نفر به سرزمین های یکدیگر،موجب از بین رفتن عقده های خود کم بینی و از طرف دیگر کسب