پایان نامه روانشناسی : دلبستگی مادران

آنجلو، و وارد ، 1985 ؛ مین و هسه ، 1992 )
وارونگی تقش
به زور از کودک اطمینان خاطر گرفتن

با نوباوه با صدای نجواگونه و صمیمی صحبت می کند
عبارات خود ارجاعی
دلت برای من تنگ می شود ؟ آخر ، او نمی خواهد مرا ببیند
کناره گیری
فاصله فیزیکی را ایجاد می کند
نوباه را با صاف کردن بازوهایش ،‌از بدن خود دور نگه می دارد .
فاصله کلامی ایجاد می کند
پس از جدایی ، به استقبال نوباه نمی رود .
جدول شماره 1-2 انواع ارتباط عاطفی مخرب مادر
خطاهای عاطفی
علامت های متناقض
کودک را با کلام دعوت به نزدیک شدن می کند اما از او فاصله می گیرد .
پاسخ ندادن یا دادن پاسخ های نامناسب یا ناسازگار
کودک پریشان را تسکین نمی دهد ؛ وقتی کودک خشمگین یا پریشان است مادر می خندد .

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سرگردانی ( شامل مقوله هایی از مین و هسه ، 1992)
گیج شدن یا ترسیدن از کودک
بیان چهره ای فرد ترسیده را نشان می دهد ؛ صدای لرزیدن یا صدای بلند و گرفته آشفتگی یا سرگشتگی
از دست دادن ناگهانی عاطفه که ارتباطی به محیط ندارد ؛ یا حالت هایی شبیه خلسه رفتار منفی – کلامی منفی – مزاحم
نوباوه را مسخره یا اذیت می کند
نوباوه را از دست می کشد ؛ هنگام خشم دندان هایش را نشان می دهد ؛ یا صورتی ترسناک توی صورت نوباوه رفتن ؛ حالت حمله به خود گرفتن
درهم شدگی نقش ( شامل مقوله هایی از اسروف ، جاکوب ویتنز ، مانگل سدورف ، دی آنجلو، و وارد ، 1985 ؛ مین و هسه ، 1992 )
وارونگی تقش
به زور از کودک اطمینان خاطر گرفتن
با نوباوه با صدای نجواگونه و صمیمی صحبت می کند
عبارات خود ارجاعی
دلت برای من تنگ می شود ؟ آخر ، او نمی خواهد مرا ببیند
کناره گیری
فاصله فیزیکی را ایجاد می کند
نوباه را با صاف کردن بازوهایش ،‌از بدن خود دور نگه می دارد .
فاصله کلامی ایجاد می کند
پس از جدایی ، به استقبال نوباه نمی رود .
در این یافته ها ، دو نکته دیگر هم وجود داشت که از منظر بالینی کاملاً جالب اند . اولین یافته این بود که از
جدول شماره 1-2
از بین پنج دسته ارتباط مخرب ،‌خطاهای ارتباطی عاطفی والد ، همبستگی قدرتمندتری با رفتارهای آشفته کودک داشت . این خطاها اغلب شامل ارسال پیام های عاطفی متناقض به کودک اند ؛ به طور مثال ، به گونه ای تسکین بخش با کودک صحبت کردن ، اما از دسترس او دور شدن . رفتار دلبستگی والد نسبت به کودک نیز تا حدودی همین تناقض و غیر یکپارچگی که در رفتارهای دلبستگی کودک آشفته نسبت به والد وجود دارد را نشان می دهد . خطاهای ارتباطی عاطفی مادر ، علاوه بر پیش بینی رفتارهای آشفته کودک ، توانست رفتار مجاورت جویی کودک را نیز پیش بینی کند . این رفتارهای آشفته و در عین حال نزدیکی جوی کودک به نظر می رسد منعکس کننده پیام عاطفی در همی باشد که والد ارسال می کند ، پیام هایی که ترکیب شده اند از علامت های مثبت به همراه علامت های منفی پنهان ( برای مثال ، به صورت تسکین بخش صحبت کردن اما در همان حین از دسترس او دور شدن ) .
اما ، یافته جالب تر این بود که تفاوت اساسی ای در رفتار مادران گروه کودکان آشفته وجود داشت ، تفاوت هایی که با دو زیر گروه اشفته ( D نزدیک شونده ، D – اجتنابی – مقاوم ) همبستگی داشت تفاوت مادران دو زیر گروه کودکان آشفته به لحاظ آماری ، بیشتر از تفاوت این مادران با سایر مادرانی که کودک آشفته نداشتند ، بود . مادران دو زیر گروه D از نظر فراوانی خطاهای ارتباط عاطفی یا فراوانی رفتارهای سرگشته تفاوت معنی داری نداشتند . اما ، مادران کودکان اشفته ای که اجتناب با مقاومت نشان می دادند ( کودکان D – اجتنابی – مقاوم ) در مقایسه با مادر کودکان آشفته ای که به رغم آشفتگی هم چنان به مادرشان نزدیک می شدند ، میزان بالاتری از درهم شدگی نقش و رفتار منفی – مزاحم نشان می دادند . رفتارهای منفی – مزاحم و در هم شدگی نقش همبستگی قدرتمندی نیز با یکدیگر داشتند . بنابراین ، این مادران ترکیب رفتاری متناقضی شامل طرد کردن و در عین حال جلب توجه کودک داشتند . بنابر این ، ما مادران این گروه را دلبستگی متخاصم یا خود ارجاعی نامیدیم .
در مقابل ، مادر کودکان D – نزدیک شونده در مقایسه با مادران کودکان D ، اجتنابی – مقاوم ، به طور معنی داری کناره گیر تر بودند . کودکان مادرانی که کناره گیر تر بودند ، به نزدیک شدن به مادر ادامه می دادند ، اما در عین حال نشانه هایی از تعارض ، تشویش ، عدم اطمینان ، درماندگی را داشتند . مادران این زیر گروه ، بیمناک تر و کناره گیر تر بوده و بازداری بیشتر داشتند ، و به خصوص گاهی به نظر می رسید که ضعیف یا شکننده اند احتمال اینکه این مادران پرخاشگری یا مزاحمت شدید داشته باشند کم بود و معمولاً تسلیم تلاش های پیگیر کودک ، برای برقراری تماس می شدند . اما ، این مادران اغلب نمی توانستند پیشقدم استقبال از کودک یا نزدیک شدن به او شوند . آنها اغلب قبل از یانکه تسلیم کودک شوند مردد بودند ، دور می شدند یا سعی می کردند ، کودک را از تمایل به تماس نزدیک منصرف کنند . ما این گروه را دلبستگی درمانده – بیمناک نامیدیم . در ضمن ، کودکان مادران درمانده یا کودکان مادران متخاصم تفاوت داشتند ، یعنی همه کودکان مادران درمانده به ابراز پریشانی خود و نزدیک شدن به مادر و تلاش برای کسب تماس فیزیکی با او ادامه می دادند ، به رغم اینکه رفتارهای آشفته ، شامل میخکوب شدن ، کز کردن ، تشویش، یا اجتناب در هنگام تماس با مادر ، را نیز هم چنان نشان می دادند . جزئیات نیمرخ والد درمانده – بیمناک در جدول 2-2 توصیف شده است .
تحلیل های موردی دیگر نیز به این تصویر جدید از رفتار مادرانی که کودک D- نزدیک شونده داشتند اضافه گردیده . بر اساس فرضیه مین و هسه (1990 ) که رفتار ترسیده یا ترساننده مادر می تواند کودک را آشفته کند ، ما گروه کوچکی از مادران که فقط رفتار ترسیده داشتند را مورد آزمایش قرار دادیم .

جدول شماره 2-2 دلبستگی درمانده / بیمناک ؛ مربوط به دلبستگی مادرانی که نوباوه آنها در جلسات باز دیدار به صورت آشفته – نزدیک شونده (D- ایمن) طبقه بندی شدند.
1. پاسخگویی با تأخیر با بی توجهی به علامت های نوباوه ، که معمولاً در نهایت مادر تسلیم خواست های مداوم نوباوه می شود . ( برای مثال ، فقط پس از تلاش مصرانه نوباوه ،‌مادر به او خوشامد می گوید یا او را در آغوش می گیرد ).
2. گوشه گیری یا فاصله گیری ( برای مثال ، ناتوان از خوشامدگویی است ، با حفظ فاصله با نوباوه تعامل برقرار می کند ، با فاصله می ایستد ، دور نوباوه می چرخد ، نوباوه را طوری نگه می دارد که صورتش به سمت بیرون است ).
3. پاسخگویی سطحی ( برای مثال ، به مدت کوتاهی او را در آغوش می گیرد و سپس از او دور می شود ؛ در هنگام تماس با کودک ، حالت اسپند روی آتش را دارد .
4.کودک را از خودش به سمت اسباب بازی ها سوق می دهد یا از اسباب بازی برای آرام کردن نوباوه استفاده می کند
5. در لحظات تشدید دلبستگی مثلاً در هنگام استقبال یا مواردی که نوباوه در جستجوی تماس است ، تردید یا فشار عصبی دارد ( برای مثال ، والد مردد است ، میخکوب شده است ، از کنار نوباوه عبور میکند ، برگشته و از او دور می شود ، نوباوه را دست می اندازد ، صدایش می لرزد ، پرحرفی می کند ، لکنت پیدا می کند )
6. تماس فیزیکی کمی بین مادر و نوباوه وجود دارد مثل اینکه نوباوه ، تقاضای تماس داشته باشد .
7. کناره گیری از نقش والد (برای مثال ، احساس قدرت کم ، همکاری کم هنگام پیشقدم شدن کودک ، هدایت یا حمایت کم).
8.ممکن است به نظر برسد نسبت به نوباوه تا حدودی بیمناک ، فرمانبردار است و می خواهد دل او را به دست بیاورد ( برای مثال ،‌در هنگام استقبال صدایی که شدیداً‌ترسیده است دارد ،‌ابتدا تردید می کند اما سپس تسلیم علامت های نوباوه می شود ).
9. ممکن است اندکی عاطفه منفی یا مزاحمت نشان دهد ؛ اما دهشت زا یا تهدید کننده نیست .
10. مادران بیمناک گاهی رفتارهای مثبت نشان می دهند ( برای مثال ، گرما یا علاقه طلب نشده نسبت به کودک ابراز می کنند که تأخیر یا درنگ نداشته و اجباری یا عجولانه نیست مثل لبخند خیلی درخشان ، صدای خیلی صاف و علاقه مثبت در هنگام بازی که ملایم و خودبخودی است ؛ در هنگام ورود به اتاق داشتن احساس مسئولیت برای شروع و هدایت تعامل با کودک به سبکی که متناسب با فرزند پروری مناسب است ، حتی اگر این تعامل هماهنگ با پیام های نوباوه نباشد ).
11. رفتارهای منفی معمولاً در میان مادران بیمناک دیده نمی شوند . ( برای مثال ، دائماً در جستجوی محبت یا توجه از طرف کودک بودن ، خود ارجاعی دائمی ، یا به صورت ترسناکی جلوی نوباوه ظاهر شدن ، مزاحمت مداوم از طریق رفتار کنترل کننده نسبه به کودک )
جدول شماره 2-2 دلبستگی درمانده / بیمناک ؛ مربوط به دلبستگی مادرانی که نوباوه آنها در جلسات باز دیدار به صورت آشفته – نزدیک شونده (D- ایمن) طبقه بندی شدند.
1. پاسخگویی با تأخیر با بی توجهی به علامت های نوباوه ، که معمولاً در نهایت مادر تسلیم خواست های مداوم نوباوه می شود . ( برای مثال ، فقط پس از تلاش مصرانه نوباوه ،‌مادر به او خوشامد می گوید یا او را در آغوش می گیرد ).
2. گوشه گیری یا فاصله گیری ( برای مثال ، ناتوان از خوشامدگویی است ، با حفظ فاصله با نوباوه تعامل برقرار می کند ، با فاصله می ایستد ، دور نوباوه می چرخد ، نوباوه را طوری نگه می دارد که صورتش به سمت بیرون است ).
3. پاسخگویی سطحی ( برای مثال ، به مدت کوتاهی او را در آغوش می گیرد و سپس از او دور می شود ؛ در هنگام تماس با کودک ، حالت اسپند روی آتش را دارد .
4.کودک را از خودش به سمت اسباب بازی ها سوق می دهد یا از اسباب بازی برای آرام کردن نوباوه استفاده می کند
5. در لحظات تشدید دلبستگی مثلاً در هنگام استقبال یا مواردی که نوباوه در جستجوی تماس است ، تردید یا فشار عصبی دارد ( برای مثال ، والد مردد است ، میخکوب شده است ، از کنار نوباوه عبور میکند ، برگشته و از او دور می شود ، نوباوه را دست می اندازد ، صدایش می لرزد ، پرحرفی می کند ، لکنت پیدا می کند )
6. تماس فیزیکی کمی بین مادر و نوباوه وجود دارد مثل اینکه نوباوه ، تقاضای تماس داشته باشد .
7. کناره گیری از نقش والد (برای مثال ، احساس قدرت کم ، همکاری کم هنگام پیشقدم شدن کودک ، هدایت یا حمایت کم).
8.ممکن است به نظر برسد نسبت به نوباوه تا حدودی بیمناک ، فرمانبردار است و می خواهد دل او را به دست بیاورد ( برای مثال ،‌در هنگام استقبال صدایی که شدیداً‌ترسیده است دارد ،‌ابتدا تردید می کند اما سپس تسلیم علامت های نوباوه می شود ).
9. ممکن است اندکی عاطفه منفی یا مزاحمت نشان دهد ؛ اما دهشت زا یا تهدید کننده نیست .
10. مادران بیمناک گاهی رفتارهای مثبت نشان می دهند ( برای مثال ، گرما یا علاقه طلب نشده نسبت به کودک ابراز می کنند که تأخیر یا درنگ نداشته و اجباری یا عجولانه نیست مثل لبخند خیلی درخشان ، صدای خیلی صاف و علاقه مثبت در هنگام بازی که ملایم و خودبخودی است ؛ در هنگام ورود به اتاق داشتن احساس مسئولیت برای شروع و هدایت تعامل با کودک به سبکی که متناسب با فرزند پروری مناسب است ، حتی اگر این تعامل هماهنگ با پیام های نوباوه نباشد ).
11. رفتارهای منفی معمولاً در میان مادران بیمناک دیده نمی شوند . ( برای مثال ، دائماً در جستجوی محبت یا توجه از طرف کودک بودن ، خود ارجاعی دائمی ، یا به صورت ترسناکی جلوی نوباوه ظاهر شدن ، مزاحمت مداوم از طریق رفتار کنترل کننده نسبه به کودک )

جدول شماره 2-2
در میان کودکان آنها ، 43% نیمرخ D – نزدیک شونده داشتند ، در حالیکه تنها 9% از کودکان مادرانی که رفتار ترساننده داشتند ، این نیمرخ را نشان دادند . وقتی که رفتارهای ترسیده و کناره گیری والد در کنار هم قرار گرفتند ، 80 % از مادران کودکان D- نزدیک شونده را در بر گرفتند ، و این مادران هم از مادرانی که کودک سازمان یافته داشتند و هم از مادرانی که کودک D- اجتنابی – مقاوم داشتند ،متمایزبودند ( لیونز روث و برونفمن ، آتوود ، 1999 )
شناسایی دقیق الگوهای مراقبی که کودکان D‌- نزدیک شونده دریافت می کنند ، حداقل به دو دلیل مهم است . نخست آنکه ، دلایل متعددی در ادبیات ذکر شده مبنی بر اینکه والدین این گروه به سختی شناسایی نمی شوند ، زیرا رفتار های کناره گیرانه و بیمناک اما غیر خصمانه آنها را به سختی می توان از رفتارهای مطمئن و ساختار یافته والدگری متمایز ساخت . دوم آنکه ، این الگوی رفتاری بیمناک اما غیر خصمانه احتمالاً در خانواده هایی با در آمد متوسط کم خطر شایع تر است . یعنی جایی که 15 % از کودکان در طبقه آشفته قرار می گیرند . سرانجام ، شواهد فراوانی وجود دارد که کودکان D -‌نردیک شونده به اندازه کودکان D ، اجتنابی – مقاوم در معرض انواع پیامدهای منفی قرار دارند . این پیامدها شامل ترشح کورتیزول بالا در پاسخ به تنیدگی زاهای خفیف در دوران نوباوگی ، رفتارهای خصمانه – پرخاشگرانه نسبت به همسالان در مهد کودک و کلاس دوم و میزان بالایی از الگوهای کنترل کننده نسبت به والدین در 6 سالگی ( مین و کاسیدی ،1998) . استدلال ما این است ، مادران گروه درمانده – بیمناک ، در هنگامی که سیستم دلبستگی کودک برانگیخته شده است ، رفتار مراقبتی مناسب تری نشان خواهند داد و هنگامی که عواطف دلبستگی پریشان و بیمناک کودک برانگیخته و بیان می شوند ، این مادران بیمناک و مردد شده و به صورت متناقض یا کناره گیر رفتار خواهند کرد . در چنین مواردی ، به نظر می رسد احساس درماندگی زیربنایی خود مادر تشدید می شود ، هنگامی که کودک نسبت به تردید و ترس مادر در پاسخدهی به عواطف دلبستگی ، به صورت متعارض و یا با تشویش واکنش نشان می دهد ، احتمالاً احساس درماندگی مادر افزایش می یابد . این فرایند ممکن است منجر به سوء تنظیم آشکار رابطه و ایجاد رفتار کنترل کننده جبرانی در کودک شود که در دوران پیش دبستانی کاملاً مشهود می شود ( اتینکسون و گلد برگ ،‌به نقل از خانجانی ،‌هداوندخانی ،‌مفسری 1390) .
طبقه بندی مادران با توجه به مدل کاری درونی متخاصم – درمانده
مادران کودکانی که دلبستگی آشفته دارند را می توان به دو زیر گروه تقسیم کرد ، مادرانی که رفتارهای منفی – مزاحم و خود ارجاعی داشتند ، و مادرانی که رفتارهای بیمناک و کناره گیر نشان می دادند و لازم به ذکر است که مادران هر دو گروه ، برخی اشکال ارتباطهای عاطفی متناقض را نیز نشان می دادند .
در زیر گروه متخاصم ، ممکن است والدین با والد بدخواه کودکی خویش ، هم ذات پنداری کرده و این هویت ، توسط مدل های درونی غیر یکپارچه ، یا دوگانه حفظ می گردد ، مدل های درونی که روابط فرد را به مدلی متناقض و دو قطبی برایش تجسم می کند . به نظر می رسد مراقبینی که الگوی تعاملی متخاصم دارند تلاش می کنند احساس های تحمل ناپذیر آسیب پذیری خود را با انکار احساس های ترس و درماندگی کنترل کنند ممکن است انکار از طریق سرکوبی تجربه هوشیار هیجان های اسیب پذیر و نیز از طریق کنترل متداول دیگران در روابط ، انجام پذیرد . والدینی که در این گروه قرار دارند ممکن است نظم را با بهره گرفتن از زور ، سرکوب کردن خشم کودکان ، و وادار کردن کودک به کسب استقلال قبل از آن که زمان آن فرا رسیده باشد ، وضع کنند . پژوهشگران و درمانگران مشاهده کرده اند ، والدین در این خانواده ها تلاش بی حدی دارند تا رفتار کودکان را کنترل کنند و به دنبال این عمل ، مجموعه ای از رفتارهای اجباری و عاطفه منفی میان والدین و کودکان ایجاد می شود .
والدینی که در زیر گروه درمانده – بیمناک قرار دارند ، ممکن است روش مراقبتی را اتخاذ کرده باشند که ویژگی آن توجه به نیازهای دیگران است ( برای مثال توجه به نیازهای والدین خودشان ) تا بدین وسیله ، نیازهای دلبستگی خودشان تأمین شوند . مادران این طبقه به لحاظ درمانی ، بیمناک به نظر رسیده و به سادگی با ارضای نیازهای دیگران از پا در می آیند . توجه همیشگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *