پایان نامه با موضوع یادگیری الکترونیکی

محاورهای باشد نسبت به زمانی که سبک رسمی است، یادگیرندگان بهتر یاد خواهندگرفت. مطابق با نظریهی یادگیری ذهنی، انسان ها برای درک مطالب ارائه شده تلاش میکنند.بنابراین آموزشدهنده نباید صرفا ارائه اطلاعات را مد نظر داشته باشد بلکه مهمتر از آن این است که فرایندهای ذهنی انسان را مدنظر داشته باشد. پژوهشها نشان میدهند که انسانها هنگامی که احساس میکنند درحال مکالمه با طرف مقابل هستند تلاش بیشتری برای فهم مطالب میکنند تا زمانی که صرفا به دریافت اطاعات میپردازند.
از شخصیت های روی صفحه برای ارتقای یادگیری استفاده کنید.
نویسندهی محتوا را برای ارتقای یادگیری، قابل رویت سازید.
توصیه هایی برای بکارگیری اصول چندرسانهای
توصیه های اصل چند رسانه ای
ترسیمات گرافیکی و متن برای ارائه محتوای آموزشی به کار می روند
ترسیمات گرافیکی باید مرتبط با اطلاعات باشند نه اینکه جنبهی تزئینی داشته باشند
ترسیمات نماینده (معرف) برای نشان دادن واقعیت های مسلم، مفاهیم و بخش های مختلف آنها به کار میروند.
از انیمیشن ها برا به نمایش گذاشتن محتوایی که نمی توانند به آسانی با مجموعهای از دیداری های ثابت به نمایش در آیند استفاده می شود
ترسیمات سازمانی برای نشان دادن روابط بین ایده ها یا عناوین دروس یا در جایی از بخش های درون یک کل قرار می گیرند به کار می روند.
ترسیمات تفسیری همچون مجموعه ای از فریم های ثابت برای چگونگی کارکرد یک سیستم یا مرئی ساختن پدیده های نامرئی به کار می روند.
ترسیمات رابطه ای برای نشان دادن ارتباطات کمی میان متغیر ها به کار می روند.
ترسیمات انتقالی مثل ویدئو که چگونگی راه اندازی تجهیزات را به نمایش می گذارند برای نشان دادن تغییرات در طول زمان به کار گرفته می شوند
ترسیمات گرافیکی به عنوان رابط درسی در بررسی مورد ها در دوره های طراحی شده مبتنی بر اکتشاف استفاده می شوند .
توصیه های اصل مجاورت
صفحات باید متن توصیفی را در کنار تصویر مربوطه قار داده باشند
بازخورد روی صفحه سوالات وجود داشته باشد
دستورالعمل ها روی همان صفحه ای قرار داشته باشد که مراحل به کار گرفته می شوند.
اطلاعات پیوند خورده، اطلاعات مربوط را روی صفحه اولیه نپوشاند.م تن ترجیحا در کنار یا درون گرافیکها باشد تا در زیر آنها نوشته های راهنما مختصر ترجیحا به جای آنکه از گرافیک مجزا باشددرون آنها گنجانده شوند.
گفتار های مربوطه به واژه ها و گرافیکها در یک زمان ارائه شوند.
توصیه های اصل انسجام
دروس الکترونیکی نباید از تصاویر ، عکس، کلیپ ویدئویی جذاب اما غیرضروری برای یادگیری دانش و مهارت استفاده کنند
دروس الکترونیکی نباید شامل صداهای اضافی به صورت موسیقی متن و صداهای نامربوط باشند

دروس الکترونیکی نباید توضیحات یا جزئیات جذاب اما غیر ضروری برای اهداف آموزشی را در بربگیرند
دروس الکترونیکی باید محتوای اصلی را با حداقل واژه ها یا گرافیک ها مورد نیاز برای کمک به فهم نکات اصلی ارائه کنند.
توصیه های اصل کانال حسی
از گفتار برای توضیح تصاویر گرافیکی روی صفحه نمایشگر یا انیمیشن استفاده کنید.
از گفتار برای راهنمایی یادگیرندکان دربارهی واژههای فنی و یا دستورالعملهای لازم درمورد تمرینات استفاده کنید.
توصیه های اصل افزونگی
تصاویرگرافیکی باید به جای گفتار و متن نوشتاری اضافی، توسط گفتار توضیح داده شوند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هنگامی که روی صفحه نمایشگر تصویری وجود ندارد متن روی صفحه میتواند به صورت گفتاری ارائه شود.
هنگامی که زبان چالشانگیز است واژهها میتوانند به صورت متن نوشتاری ارائه شوند.
توصیه های اصول بخش بندی و پیش آزمون
موادی که در بخشهای قابل کنترل ارائهیمیشوند مثل انیمیشنهای گفتاری بیشتر از یک قسمت به هم پیوسته توسط یادگیرندگان کنترل خواهند شد.
توصیه های اصل شخصی سازی
برای ارائه محتوای آموزشی در زبان محاورهای باید از تو، شما، من، ات، تان، ام، امان استفاده کنید.
از طریق گفتار محاورهای شخصیت های روی صفحه (عامل آموزشی)تدریس را فراهم کنید.
ضرورتی برای واقعی بودن عاملها وجود ندارد.
گفتگوی عامل از طریق گفتار شنیداری ارائه شود.
کیفیت صدا، سناریو طبیعی و محاورهای باشد.
عوامل در خدمت یک هدف آموزشی با ارزش باشند.
نویسندهی دوره، دیدگاه یا تجربهی خود را به صورتی که مطابق با هدف کلی آموزش باشد بیان کند (کلارک و مایر،2008).
عامل آموزشی متحرک
انیمیشن هنر حرکت بخشیدن به اجسام بیجان، نمایش سریع و متوالی تصاویر به صورت هنری است که ناشی از خطا دیدار است که به دلیل پدیده ماندگاری تصاویر ایجاد میشود. طراحان و تولیدکنندگان تصاویر متحرک باید بدانند انیمیشن در ایجا د فرایند یاددهی و یاگیری موثر است .
نکات طراحی عوامل آموزشی
1. جایگاه بکارگیری عامل آموزشی متحرک
عامل متحرک آموزشی به عنوان عاملی برای جلب توجه یادگیرندگان به موارد مهم و همچنین به وجود آوردن محیطی شبهواقعی که در آن یادگیرندگان با یک معلم مجازی یا یک یادگیرنده دیگر طراحی میشود. بنابراین نباید به گونهای طراحی شود که خود مرکز توجه باشد. برای رعایت این مورد از به کارگیری حرکات غیرمعمول، ترکیب رنگهای زیاد، لهجه غیرمعمول، ژستها و اطوارهای جلب کننده توجه خودداری نمود.
2. صدای عامل آموزشی متحرک
در اضافه کردن صدا به عامل متحرک آموزشی بهتر است از صدای واقعی انسان استفاده نمود. به عبارتی صدای واقعی انسان بر صدای ماشین ساخته که تقلیدی از صدای انسان است تاثیری بیشتر بر یادگیری دارد. مثالی از صدای ماشین ساخته در نرم افزار ترجمه بابیلون که قابل اجرا بر سیستم عامل کامپیوتر است، می باشد. این امر حداقل در نسخه های زیر 6 این نرم افزار قابل مشاهده است. این مورد باعث می شود مخرج حروف و کلمات یا تلفظ کلمات به زبان اصلی آنچنان گویا و مشخص نباشد(مومنیراد،1391).
3.طراحی بدن عامل آموزشی متحرک
بهتر است در طراحی عامل متحرک آموزشی انسان گونه به طراحی تمام بدن فیزیکی وی پرداخت، به جای اینکه مثلاً بالاتنه وی طراحی شود. به دو دلیل: یک اینکه تصور معلمی واقعی را بیشتر میکند و دوم اینکه از توجه اضافی به خود عامل کم میکند.
4.شخصیت عامل آموزشی متحرک
در موضوعات رسمی و تحصیلی بهتر است شخصیت عامل جدی باشد تا خودمانی و صمیمی. هر چند بهنظر میرسد طراحیعاملآموزشی با صمیمیت باعث شود مخاطبان با وی ارتباط سریعتر و بهتری ایجاد نمایند، ولی در نهایت پیشرفت تحصیلی مخاطبان در رابطه با عامل آموزشی که شخصیتی رسمیتر و جدیتر دارد بیشتر است. شاید دلیل آن این باشد که مخاطبان در رابطه با عامل آموزشی جدیتر، موضوع درسی را جدیتر تلقی میکنند. هر چند طراحی شخصیتی صمیمی باعث به وجود آمدن علاقه بیشتر به موضوع یادگیری میشود (مورنو و دیگران،2001). طراحی شخصیتی رسمی یا صمیمی به دو عامل مخاطبان و موضوع وابسته است. در موضوعات رسمی با مخاطبانی بزرگسال بهتر است شخصیت بیشتر رسمی باشد تا در موضوعات داستان گونه یا غیررسمی با مخاطبانی خردسال.” یادگیرندگان بیشتر جذب عاملهایی میشوند که قابلیت تطبیق با ویژگیهای شخصیتی برون گرایی و درون گرایی آن هارا داشته باشد .بنابراین بهتر است در طراحی عامل های آموزشی، میزان متوسطی از دو بعد شخصیتی را رعایت نمود که هر دو سبک شخصیتی یادگیرندگان بتوانند خود را با آن تطبیق دهند”(مومنیراد،1391).
5.بازخورد عامل آموزشی متحرک
عاملآموزشی همچون یک معلم در فضای سنتی باید به گونه ای طراحی شود که در مورد فعالیت آنی یادگیرنده و همچنین فعالیت و بازده یادگیری پایانی یادگیرنده بازخورد فراهم آورد (مورنو و دیگران، 2001). مخصوصاً در فضای مجازی که بهنظر میرسد یادگیرنده بیشتر به اختیار خود عمل میکند. چنین امری امکان گمراه شدن یادگیرنده از فضای اصلی میشود. همچنین یادگیرنده نسبت به فضای یادگیری که در آن واقع شده و صحت گزارهها و اطلاعات میتواند دچار اشتباه شود و در عین حال به آن واقف نباشد. دادن بازخورد در مورد فعالیت یادگیرنده یا نتیجه کار وی کمک بزرگی در این جهت است.
6. جنسیت عامل آموزشی متحرک
در طراحی جنسیت، عامل آموزشی متحرک براساس گفتهی رینات،امی،اسهبی و کلیست (2008)بهتر است برای هر جنس عاملآموزشیمتحرک از جنس خود آنها انتخاب و طراحی شود، مگر در مورد پسران خردسال که طراحی آموزشی از جنس مخالف مناسبتر است.برای این امر میتوان در یک برنامه آموزشی، عاملآموزشی متحرک را به صورت زن و مرد طراحی نمود، یا اگر عامل آموزشی به صورت انسان گونه طراحی نمیشود (مثلا به شکل پرنده ،حیوان یا شیء خاص ) و روی صدای انسان( زن و مرد) قرار میگیرد باید امکان انتخاب را به یادگیرنده داد.
7 . لهجهی عامل آموزشی متحرک
مایر، سوبکو و مایتون (2003)معتقداند زمانی که از لهجهای متناسب با لهجه مخاطبان استفاده میشود، در مقایسه با زمانی که از لهجهای غیر از لهجه آنها استفاده میشود، ارجحیت و تاثیری بیشتر بر یادگیری مخاطبان دارد.” زبان و گویش عامل آموزشی متحرک، با اهمیت است و این امرمنطبق بر شخصیت و فرهنگ است”(تین و عثمان ،2010،ص606).
8. .طراحی جزئیات عامل آموزشی متحرک
در به کارگیری جزئیات در عامل آموزشی همچون حرکات صورت، ژست و اطوارهای بدنی و چهرهای باید آگاهانه عمل نمود. زیرا از نظر والکر ،اسپرول و سابریمانی (1994)هر گونه طراحی زیاد ازحد و ناآگاهانه باعث تاثیر بر عکس عامل آموزشی خواهد شد .
9. کنترل یادگیرنده بر عامل آموزشی متحرک
در عایت کردن میزان کنترلی که یادگیرنده میتواند در رابطه با عامل آموزشی داشته، همانگونه که ذکر شد باید حد وسط را رعایت نمود. دادن مقداری کنترل به یاد گیرنده میتواند باعث درگیری و وضوح بیشتر وی به موضوع آموزش شود. از طرف دیگر باید این کنترل به حدی باشد که موضوع یادگیری رسمیت خود را از دست داده و حالتی شبه بازی پیدا کند. هر چند این مورردرا میتوان در فعالیت های یادگیری که به صورت سر گرمی و بازی طراحی می شوند، اعمال کرد .
10. نژاد عامل آموزشی متحرک
بهطورکلی یادگیرندگان به عامل آموزشی که شبیه آنها باشد علاقه بیشتری نشان میدهند. این امر درمورد طراحیعاملآموزشی، درمورد رنگینپوستان بیشتر نمود دارد. سیاه پوستان نسبت به عامل آموزشی سفیدپوستان احساس بیگانگی بیشتری میکنند تا عامل آموزشی سیاه پوست .
تاریخچه عوامل آموزشی
تاریخچه عوامل آموزشی هم زمان با ظهور یادگیری الکترونیکی میباشد، از زمان ظهور یادگیری الکترونیکی محققان در پی بالا بردن بازده یادگیری یادگیرندگان و افزایش انگیزه آنها در حین یادگیری بودنداستفاده از عامل آموزشی به عامل هوشمند برمیگردد.
با تحقیقات فراوانی که در این زمینه انجام شده است محققان به ترکیب ویژگیهای عاطفی از معلمان موفق برای ماموران آموزشی که به صورت مجازی و شخصیتهای روی صفحه هستند پرداختهاند. این ماموران میتوانند به صورت شفاهی و با بهره گرفتن از گفتار و یا به صورت عاطفی استفاده از ژستها و نگاه توجه یادگیرنده را در طول آموزش حفظ نمایند که آموزشهای غیرشفاهی آنها برای یادگیرندگان جذابتر است به عنوان مثال عوامل آموزشی با بهره گرفتن از حرکت در صفحه نمایش، طریقه نگاه کردن آنها به صفحه نمایش، ارائه بازخورد و انتقال احساسات میتوانند میزان مشارکت آنها را درک کنند)اتکینسون،2002).
عامل آموزشی یک مربی مجازی است که شخصیتی شبه انسانی دارد. در نرم افزارهای آموزشی برای افزایش یادگیری استفاده میشود و یادگیرنده با آن ارتباط برقرار میکند و معمولاً همراه صدا یا متن میآید.
عامل در یک سیستم آموزش هوشمندبه منظور توسعه و بهره برداری از این پتانسیل بیشتر، وجود دارد(گیولز و هاک ،2006).
یک عامل آموزشی، عاملی کاربردی است که همچون نظامی نیمه هوشمند به کاربران کمک میکند و از وظایف روزمرهای چون جست و جوی اطلاعات در فضاهای اطلاعاتی بزرگ گرفته تا نظارت بر کامپیوتر کاربران برای انجام تکالیف پیچیده را دربر میگیرد. عوامل آموزشی عبارتند از، شخصیت های قابل مشاهده طراحی شده در محیط های یادگیری چندرسانهای، برای تسهیل یادگیری (اسچرودرو آدسوپ،2012)عواملآموزشی، شخصیتهای روی صفحه هستند که در بخشهای مختلف برنامه آموزش الکترونیکی به فرایند یادگیری کمک میکنند. این عوامل میتوانند به صورت شخصیتهای کارتونی، تصویر ویدئویی که صحبت میکند یا آواتارباشند (کلارک و مایر ،2008). عواملآموزشیمتحرک دارای نیروی بالقوهی زیادی در حمایت از یادگیری هستند چرا که دارای قابلیت شبیهسازی یک محیط یادگیری کلاس واقعی هستند)وو،2009). استفاده از عواملآموزشی در محیطهای یادگیریمنجر به پذیرش بیشتر یادگیرندگان میشود چرا که تعاملات انسانی چهرهبه چهره را شبیهسازی میکنند)دوماک و نایگمن،2005). در محیط های یادگیری الکترونیکی همراه با عاملآموزشی، تعاملی میان یادگیرندگان و عامل آموزشی شکل خواهدگرفت و این تعامل به یادگیری خواهد انجامید (اتکینسون، مایر و مریل، 2005.کیم و بیلور،2007).
عاملآموزشی یک عامل نرم افزاری است که همچون یک آموزشیار در محیط یادگیری کمک میکند.عامل آموزشی متحرک شخصیتها (کاراکترها) قابل مشاهده در صفحه هستند که در حین بخش های مختلف برنامه آموزش الکترونیکی به فرایند یادگیری کمک میکنند.این عوامل میتوانند به صورت شخصیتهای کارتونی ،هنری و ویدوئی که صحبت میکند و یا تصاویر واقعی مجازی، باشند (کلارک و مایر ،2008 ص168).
انواع عوامل آموزشی
امروزه با پیشرفتهایی که در زمینهی رایانه و فناوری ارتباطات صورت گرفته است، فرصتهای جدیدی برای تسهیلسازی یادگیری انسانی از طریق فناوریهایی همچون عوامل آموزشی فراهم شده است .
عوامل آموزشی شخصیتهای انیمیشنهایی شبیه به واقعیت هستند(جانسون ،ریکل و لستر،2000) که یادگیری در محیطهای مبتنی بر کامپیوتر را تسهیل میکنند. عوامل آموزشی از طریق راهبردهای آموزشی بر تعاملات اجتماعی بین یادگیرنده و عامل به منظور تسهیل یادگیری تاکید میکنند. عوامل آموزشی با شخصیت انسانی ارتباط طبیعی و اجتماعی بیشتری با یادگیرنده برقرار میکنند. بنابراین یکی از ویژگیهای مهم عوامل آموزشی شخصیت انسانگونه و واقعیتپذیر آن است. به طور کلی، عامل آموزشی از ترکیب چند عامل، همچون تصویر، انیمیشن، پیام، صدا و تعامل استفاده میکند. پژوهشهای تجربی اثبات کردهاند که تصویر رابط یعنی سیمای عامل، میتواند تأثیر عمیقی بر نتایج یادگیری به ویژه نتایج انگیزشی داشته باشد(بیلر و کیم ،2009)و کاربران برنامههای کاربردی همراه با عوامل آموزشی را سرگرم کننده (تاکوچی و نایتو 1995)و درگیر کننده داشتهاند و در این برنامهها زمان بیشتری را صرف یادگیری میکنند و همچنین اشتباهات کمتری مرتکب میشوند. بنابراین زمانی که یک برنامه کاربردی همراه با یک چهره انسانی بعنوان عامل آموزشی باشد تعامل میان کامپیوتر و ماشین نسبت به زمانی که برنامه فاقد آن باشد موفقیت بیشتری خواهد داشت. یادگیرندگانی که در محیط یادگیری همراه با عامل آموزشی کار میکنند، یادگیری و انگیزش بیشتری نسبت به کسانی دارند که در محیطهای فاقد عوامل آموزشی کار میکنند.)مورنو،مایر،اسپرس و لستر،2001) با وجود این تحقیقات مثبت در مورد عوامل آموزشی محققین را به بررسی بیشتر در مورد عوامل آموزشی در موضوعات مختلف آموزشی و دسترسی بیشتر به اهداف آموزشی تشویق میکند.
انواع نقشهای عوامل آموزشی
شکل زیر سه نقش اطلاعات یا همان متخصص در سمت چپ،انگیزه دهنده در وسط و دو نقش انگیزش و اطلاعات یا همان مربی در سمت راست نشان داده شده است .
شکل(3-2)ارائه دهنده برخی از نقش های عوامل آموزشی
طرح عامل آموزشی می تواند به عنوان پیچیده ترین شرایط مورد نظر قرار گیرد.
مثالهایی از عوامل آموزشی مطرح در دنیا
لائورا یک عامل آموزشی است که به یادگیرندگان، زبان اسپانیایی را تدریس می کند( داُ دوریدو یو،2011 )
شکل (4-2)لائورا
مایک : یک عامل آموزشی انسانگونه سه بعدی است که به یادگیرندگان در توصیف موزه بوستون کمک میکند و نقش مربی گونه دار)لن،نورن،ایورباچ،بریچ و اسوارتوت،2011) دارد.
شکل( 5) مایک
کاسمو :یک