پایان نامه ارشد رایگان درمورد فعالیت های ورزشی

تماشاگر برگزار شود.
بازی دو تیم استقلال و فجر سپاسی در آبان ماه 1378 به علت اغتشاش و سنگ پرانی تماشاگران نیمه تمام ماند.
در جریان بازی استقلال و پرسپولیس در سال 1379 بازیکنان دو تیم به زدوخورد با یکدیگر پرداختند.کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هفت بازیکن از دو تیم را از دو بازی تا 18 ماه محروم کرد.
بنا بر اظهارات شرکت واحد تهران،در جریان رقابت های باشگاهی فوتبال در تهران در سال 1379 از مجموع 5175 دستگاه اتوبوس تجهیز شده به حمل و نقل 1152 دستگاه اتوبوس متحمل خسارتهای شدید شدند(تبریزی، 1383: 226-229 ). این آمار مربوط به قبل از بازی پرسپولیس و استقلال بود که پس از این بازی به تعداد 715 دستگاه اتوبوس خسارت وارد شد و پس از این سال هم بارها شاهد خشونت و آشوبگری تماشاگران در ورزشگاه های کشورمان بوده ایم ،که از آخرین موارد آن می توان به سنگ پراکنی و فحاشی های تماشاگران دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال در سال 1391 اشاره کرد. با توجه به وجود این معضل در فضای ورزشی، بویژه فوتبال، بررسی عوامل مرتبط با بروز خشونت در میان تماشاگران از اهمیت اساسی برخوردار است. این پژوهش در پی بررسی یکی از فراگرد های اجتماعی ورزش فوتبال است و آن هم خشونت و پرخاشگری تماشاگران است و سعی خواهد شد با نگاهی جامعه شناختانه مورد بررسی قرار گیرد.
بیان مسأله
امروزه ورزش از ضروریترین نیازها و اساسیترین نهادهای جوامع بشری است به طوری که کمتر کشوری را می توان یافت که فاقد سازمان ورزشی باشد. گسترش روزافزون ورزش به گونه ای است که میلیون ها نفر انسان در سراسر جهان از ورزشکاران، مربیان، داوران و مدیران باشگاه ها گرفته تا عکاسان، خبرنگاران، دست اندرکاران مطبوعات ورزشی و دیگر رسانه های گروهی همه در فعالیتهای ورزشی مشغول بهکارند(وثوقی،126:1388).بنابراین بخش عمده ای از زندگی اجتماعی افراد جامعه ها را فعالیت های ورزشی تشکیل می دهد.با نگاهی به روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی و رادیویی میتوان این ادعا را که بخش عظیمی از زمان و اطلاعات افراد به این فعالیت اختصاص دارد را مورد تأیید قرار داد.
ورزش به عنوان نهادی اجتماعی نظیر دیگر نهادها تشکیلات خاص خود را دارد و بر حیات اجتماعی افراد تاثیر می گذارد. این نهاد عامل گسترش شبکه ی تعاملات اجتماعی جدید میان افراد جامعه است. وجود دسته های مختلف ورزشی در جامعه و رقابت میان آن ها به پیوند و اتحاد افراد در قالب هواداران ورزش ها و تیم ها می انجامد (عنبری،18:1381).
در میان ورزش های گوناگون فوتبال ویژگی های خاصی دارد که آن را به جذاب ترین و پرطرفدار ترین ورزش دنیا تبدیل کرده است. درکشور ما فوتبال از محبوبیت بسیار بالایی برخودار می باشد و پویایی خاصی را در مملکت ما باعث می شود. با توجه به کمبودهایی که در زمینه ی شادی و تفریحات سرگرم کننده در کشورمان وجود دارد، پدیده ای مانند فوتبال که گروه کثیری از جوانان را به خود مشغول کند و اسباب شادی مردم (اتفاقی مانند رفتن به جام جهانی در سال 1998 و شادی ناشی از آن در جامعه که طبیعتاً دیگر زمینه ای زندگی اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار داد) را فراهم کند موهبت بزرگی است.
اما در ورای این ویژگی های مثبت باید به یک پدیده ناخوشایند در این نهاد اجتماعی اشاره کرد و آن هم خشونت در مسابقات بین تماشاگران و تبدیل شدن آن به عنوان یک آسیب اجتماعی است. امروزه تماشاگران در فوتبال جایگاهی ویژه یافته اند که اهمیت آن، لزوم توجه به ابعاد مختلف حضور آنان را در ورزش فوتبال بیش از پیش نشان می دهد. یکی از این ابعاد، رفتار تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها در زمان برگزاری بازی های مهم و حساس و نیز بعد از این بازی هاست ،که همواره بیشترین توجه را در این زمینه به خود اختصاص داده است. زیرا این رفتارها به دلیل پیروی از هنجارهای خاص رفتارهای جمعی گاهی منجر به آسیب هایی شده اند. در واقع فضای حاکم بر ورزشگاه ها در مسابقات حساس فوتبال بازیکنان و تماشاگران را در وضعیتی قرار می دهد که ممکن است به دلیل نقض قواعد و هنجارهای رایج به رویارویی های پرخاشگرانه و خشونت آمیز منتهی شود.خشونت و پرخاشگری در رفتارهای اجتماعی به شکل های گوناگون متجلی می شود. بسیاری از افراد برای حل مشکلشان به راه های خشونت آمیز متوسل می شوند.زمانیکه فشارهای زندگی افزایش مییابد خشونت به عنوان یک روش و شیوه عمل ظاهر می شود. بنابراین از آنجا که خشونت و پرخاشگری در چهارچوب روابط متقابل اجتماعی نیاز به تعریف دارند می توان آنها را به عنوان پدیده اجتماعی تلقی نمود.این پدیده‌ها از نظر زمانی و مکانی و همچنین با توجه به متغیرهای‌ اجتماعی مانند(سن،جنس،نژاد،قومیت،طبقه اجتماعی و خرده فرهنگ های گوناگون ) در هر جامعه شکل های متفاوتی به خود می گیرد.خشونت در فعالیت های ورزشی به سه شکل قابل ملاحظه است:خشونت تماشاگران بر علیه همدیگر و دارایی های عمومی2-خشونت تماشاگران بر علیه ورزشکاران و3-خشونت خود ورزشکاران در عرصه رقابت ها.
از نظر جامعه شناختی خشونت در شکل اول آن که ناظر بر خشونت تماشاگران بر علیه همدیگر و دارایی های عمومی است اهمیت بیشتری دارد. (کاظمی و دوستان،1386 :102)
امروزه رفتار خشونت آمیز به عنصری از فرهنگ حاکم بر عرصه فعالیت های ورزشی بدل شده است که تجلی آن در میان تماشگران،طرفداران و گاه ورزشکاران رشته فوتبال می توان مشاهده کرد.با توجه به گستردگی و رواج فوتبال و عرصه گسترده تر آن نسبت به سایر فعالیت های ورزشی که حضور انبوه تماشاگران را در حین برگزاری مسابقات به همراه دارد این رشته در بین فعالیت های مختلف ورزشی بیشتر با رفتار خشونت آمیز طرفداران و تماشاگران مواجه بوده است به گونه ای که در حال حاضر در کشور های غربی صاحب فوتبال نوع خاص و تقریباٌ سازمان یافته ای از خشونت موسوم به اوباشگری شکل گرفته و در سایر کشور ها نیز گاه و بی گاه می توان تجلی خشونت های رفتاری در مسابقات فوتبال را شاهد بود. بنابراین فوتبال و ورزش حرفه ای که می تواند صحنه ای باشد برای تبدیل رقابت های سازمان یافته ی اجتماعی به مبارزات بدون خشونت ، خود گاه و بی گاه دست خوش خشونت و درگیری های پردامنه می شود. بنابراین با اینکه خشونت در بین تماشاگران فوتبال خاص جامعه ما نیست و یک پدیده جهانی است و در کشورهای صاحب نام فوتبال مثل انگلیس،اسپانیا،آرژانتین و… نیز مشاهده می شود، باید گفت ورزش فوتبال به دلیل محبوبیت بین افراد جامعه و بخصوص جوانان، خیل عظیم تماشاگران را به ورزشگاه روانه می کند و در این جماعت هر از چند گاهی حوادثی خشونت بار و ناخوشایند را بین تماشاگران ملاحضه می کنیم(فحاشی هایی که به داوران،بازیکنان و مربیان می شود،درگیری ها و زدوخورد های بین تماشاگران) از جمله آنهاست.آشوب و خشونت در محیط های ورزشی تنها در قالب رفتار خشونت آمیز تجلی نمی یابد بلکه ویرانی ها و خرابی های قابل ملاحضه ای نیز در این گونه مواقع بوجود می آید که از جمله می توان به وارد شدن خسارت و آسیب به امکانات و تاسیسات ورزشگاه ها ،اتوبوس های حمل و نقل و دیگر اماکن و تأسیسات عمومی اشاره کرد. دیدن صحنه های خشونت آمیز در ورزشگاه ها و بیرون از آن در بین بازیکنان و تماشاگران فوتبال، چهره ی این پدیده را مخدوش و حس تنفر را بر می انگیزد.
امروزه دامنه رفتار اوباشگرانه در عرصه رقابت های فوتبال توسط هواداران و تماشاگران این رقابت ها به قدری گسترش یافته که برخی از صاحب نظران جامعه شناسی ورزش آن را در حد یک معضل جهانی تلقی می کنند.از اواخر دهه ی 1960 میلادی پژوهشگران و نظریه پردازان دلایل را مطرح و تعبیرهای متفاوتی را در مورد رفتار اوباشگرانه و خشونت آمیز تماشاگران مسابقات فوتبال ارائه می دهند که گستره ی آن ها از دگرگونی های کلان اجتماعی تا عامل های خود را در بر می گیرد .آثار تجربی که در خلال نیمه دوم قرن بیستم درباره رفتار پرخاشجویانه و خشن انجام شده اند در دو گروه جای می گیرند.نخست،برخی که منبع پرخاشگری را ملهم از سایق های درونی و غرایز در نظر می گیرند(مانند روان شناسان،رفتارشناسان و روان پزشکان)و دوم گروهی که پرخاشگری و خشونت را واکنش به رویداد های محیطی در نظر می گیرند که از طریق آموزش فرهنگی و فردی تعدیل می شود(مانند اکثر جامعه شناسان و انسان شناسان).بنابراین این تحقیق در پی بررسی عوامل موثر بر انواع خشونت در میان تماشاگران مسابقات فوتبال در کشورمان می باشد و در ابعاد اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی به این بررسی پرداخته به این دلیل که مطالعه پیرامون ورزش و دیگر مسائل اجتماعی و رفتاری مربوط به آن و ورزشکاران، بدون در نظر گرفتن فرهنگ جامعه و آداب و رسوم حاکم بر روابط افراد و خانواده ها کار دشواری است. اصول و فلسفه ی حاکم بر فرهنگ عمومی جامعه بر فعالیت های ورزشی تاثیر می گذارد. گستردگی فعالیت های ورزشی در جامعه به گونه ای است که در تحلیل آن باید به سایر نهادهای اجتماعی مثل اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست و هنر و سایر پدیده های اجتماعی اثرگذار نیز توجه شود. بنابراین سوال اساسی این تحقیق این است که آیا بین عوامل گوناگون( اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی) و خشونت تماشاگران رابطه وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق
در این تحقیق متغیرهای انتخاب شده به عنوان فرضیه های تحقیق با الهام گرفتن از دیدگاه کارکردگرایی ساختی و مدل علی-توصیفی کلارک برای تبیین خشونت و پرخاشگری تماشاگران مورد استفاده قرار گرفته است.متغیرهای مستقل انتخاب شده در فرضیه ها در دو گروه خرد و کلان قرار می گیرند.ازجمله فرضیات کلان می توان به وضعیت اجتماعی-اقتصادی تماشاگران و همچنین عوامل فرهنگی مرتبط با خشونت تماشاگران اشاره کرد.فرضیه های خرد این پژوهش با استناد به الگوی نظری و در چهارچوب فرضیه های کلان مطرح می شوند.در یک دسته بندی از متغیرهای انتخاب شده،چهارگروه را می توان مشخص کرد.دسته ای از این متغیرها به عوامل و شرایط وضعیتی مربوط می شوند که شامل امکانات رفاهی ورزشگاه(آبخوری،سرویس های بهداشتی،کیفیت صندلی های ورزشگاه و نشیمن ها،بلیط فروشی و…).در گروه دیگر از متغیرها به متغیر های جمعیتی توجه شده که شامل:سن،وضعیت تأهل افراد می باشد.در گروه سوم متغیرها به متغیرهای فرهنگی مربوط می شود که شامل(اعتقادات مذهبی،میزان سرمایه فرهنگی تماشاگران).بخش چهارم از متغیرها به متغیرهای اجتماعی مربوط می شود که شامل(شغل،حضور زنان در ورزشگاه،عملکرد( بازیکنان،داوران ونیم) میزان تعلق اجتماعی، و ناکامی های پیشین تماشاگران).
فرضیات اصلی
1- عوامل اجتماعی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
2- عوامل فرهنگی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
3- عوامل اقتصادی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.

4- عوامل فردی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
فرضیات فرعی
1-2- وضعیت تأهل تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3- پایگاه اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
1-4- میزان تعلق اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
1-5- میزان رضایتمندی از امکانات رفاهی ورزشگاه بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
1-6- عملکرد(بازیکنان،داوری و تیم مورد علاقه)بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
2-1- میزان اعتقادات مذهبی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
2-2- سرمایه فرهنگی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
3-1- میزان درآمد تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
4-1- ناکامیهای تماشاگران بر خشونت آنان تأثیر دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
در هر جامعه گروه ها و افراد مختلف به ارزش های گوناگونی متصل هستند.ورزش دنیای کوچکی است که ارزش های اجتماعی ویژه ای را منعکس می کند.تجلی ارزش ها از طریق ورزش نشانگر نقش هائز اهمیت آن در جامعه است.
برخی از مکاتب جامعه شناسی مانند کارکرد گرایی به نقش ورزش در ایجاد ثبات اجتماعی اجتماعی تأکید دارند و آن را به عنوان نهادی شبه مذهبی تلقی می کنند که با بهره گرفتن از مراسم و آئین ها ارزش های مشترک جامعه را تقویت می کند(شافر و لام،1922 :21)
ورزش به عنوان نهادی اجتماعی سطوح مختلف و فراوانی از روابط اجتماعی را تحت پوشش قرار می دهد و بر عناصر گوناگونی مانند پایگاه اجتماعی،روابط نژادی و قومی،سبک پوشش،زبان و ارزش های اجتماعی مردم تأثیر گذار است.بنابراین با توجه به این اهمیت که فعالیت های ورزشی در جامعه دارد،شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری چنین فرایندی هایی مانند خشونت و اوباشگری از منظر جامعه شناختی حائز اهمیت است.جنبه دیگری که می توان در جهت اهمیت موضوع مورد مطالعه به آن اشاره کرداین است که خشونت و پرخاشگری همواره در بحث های جامعه شناختی به عنوان یک پدیده اجتماعی مهم مورد توجه قرار گرفته است،و از دهه 1960 تبین هایی در این رابطه مطرح شده که از تأثیر دگرگونی های کلان اجتماعی تا عوامل خرد را دربر می گیرید.
با این همه و علی رغم بحث ها و مطالعات مستمر هنوز یک توافق کلی در مورد اینکه عوامل موثر بر خشونت تماشاگران و ریشه های این پدیده به چه چیزهایی برمی گردد صورت نگرفته است.با توجه به اینکه تحقیقات داخلی که به صورت عملی به این پدیده پرداخته باشد به حد کافی صرت نگرفته و تحقیقات محدودی به انجام رسیده است،بنابراین می توان آن را یکی از دلایل ضروری بودن انجام این تحقیق دانست.
از ضرورت و اهمیت دیگر این تحقیق این است که با توجه به سابقه ی خشونت هایی که در ورزشگاه های کشور و آسیب های ناشی از این خشونت ها، تخریب هایی که تماشاگران در درون ورزشگاه تا بیرون آن و خسارت وارد کردن به اماکن و وسایل عمومی بوجود آورده اند و با توجه به این که در لیگ های فوتبال در کشور ما بازی هایی وجود دارد که پتانسیل تبدیل شدن به خشونت های شدید بین تماشاگران و بوجود آوردن خسارت های سنگین را احتمال می دهد، و جهت جلوگیری از بوقوع پیوستن حادثه ای ناگوار همانند کشته شدن تقریبا 75 نفر تماشاگر مصری1 در کشور ما ، و ازطرفی چون بارها در کشورمان شاهد خشونت های ورزشی گوناگون بوده ایم و در سطح عمل بارها شاهد این رفتاره بوده ایم و وقوع آنها در آینده نیز محتمل است ضروری به نظر می رسد که با بررسی دقیق جامعه شناختی عوامل پدید آورنده ی خشونت در ورزش فوتبال و آگاه کردن مدیران و دست اندرکاران از چنین عواملی از بوقوع پیوستن حوادث ناگوار ناشی از این خشونت ها جلوگیری کرد و نیز به کاهش خشونت های فعلی و تخریب هایی که در ورزشگاه ها و بیرون از آن توسط تماشاگران بوجود می آید پرداخت و محیطی امن و سالم را در ورزشگاه های کشور بوجود آورد.

هدف های تحقیق
هدف این تحقیق دستیابی به شناخت و درک صحیح از عوامل اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی مرتبط بر بروز رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران و هواداران فوتبال در ورزشگاه ها،و همچنین شناخت تفسیری که آنها از خشونت دارند می باشد. و در واقع هدف نخست این بررسی شناخت عوامل اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی مرتبط با رفتار هواداران و زمینه های تأثیر گذاری بر رفتارهای خشونت آمیز آنهاست.در این تحقیق سعی می شود تا جنبه های جامعه شناختی یک پدیده اجتماعی و ورزشی از جنبه تجربی با تکیه و الهام از دیدگاه های نظری که بدون آنها تبیین علمی صورت نخواهد گرفت مورد بررسی قرار گیرد.این تحقیق با ذکر اینکه مطالعه جامعه شناختی در مورد ورزش و موضوع انتخاب شده نسبتاً جدید می باشد و علی رغم مطالعات فراوان ناگفته های زیادی وجود دارد، نمی تواند مدعی پاسخگویی به کلیه پرسش های مربوط به خشونت در ورزش فوتبال باشد.
اهداف اصلی
بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر خشونت تماشاگران
بررسی تأثیر عوامل فرهنگی با خشونت تماشاگران فوتبال
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی با خشونت تماشاگران فوتبال
اهداف فرعی
– بررسی تأثیر تعلق اجتماعی تماشاگران برخشونت آنها
– بررسی تأثیر اعتقادات مذهبی تماشاگرانبر خشونت آنها
– بررسی تأثیر میزان سرمایه فرهنگی تماشاگران بر خشونت آنها
– بررسی تأثیرعملکرد( بازیکنان،داوران،تیم).بر خشون