پایان نامه آموزش های مهارتی:/مدل آموزش محصول محور

 • آموزش های مهارتی محصول محور

آموزش های فنی و حرفه ای مجموع آموزش های عملی و علمی است که هدف آن ، ایجاد شرایط لازم برای کسب دانش و ایجاد نگرش و پرورش مهارت کارآموزان به منظور احراز شغل و یا ارتقا مهارت می باشد. امروزه ارتباط بین آموزش های فنی و حرفه ای و کارایی اقتصادی بر کسی پوشیده نیست . اهمیت این آموزش ها در افزایش توان دسترسی افراد به کار و یا خود اشتغالی و مشارکت در جامعه از طریق فعالیت های اقتصادی کاملا به اثبات رسیده است .

آموزش فنی و حرفه ای به منظور دانش افراد و ایجاد مهارت های لازم و به فعلیت در آوردن استعدادهای بالقوه طراحی گردیده است وماحصل آن دانش آموختگانی است که با احراز مشاغل در فعالیت های تولیدی ، صنعتی و خدماتی افزایش کمی و کیفی محصول ، بهره وری را موجب خواهند گردید. این آموزش ها نیروی انسانی ماهر را برای بخش های گوناگون اقتصاد کشور بر عهده خواهند داشت ( تکریمی نیاراد ، 1382 ) .

سازمان فنی و حرفه ای به منظور همسویی با تحولات جهانی  در زمینه آموزش های مهارتی و ایجاد زمینه ارتقای منابع انسانی آموزش هایی را در دستور کار خود قرار داده است که در جذب جوانان جویای کار و نخبگان مهارتی موثر است .  این فرایند آموزشی جدید که مبتنی بر آموزش ، تولید ، بازاریابی و فروش است اقدام به تولید محصولاتی  می نماید که قابلیت فروش داشته باشد. فرایند آموزش در این مدل از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضه محصولات تولید شده توسط کارآموزان در بازار ادامه می یابد . ( از بازار تا بازار )

 • تشریح مدل آموزش محصول محور

الزامات قانونی و بالا دستی :  

بر اساس دستورالعمل سازمان فنی و حرفه ای الزامات طرح آموزش های محصول محور به صورت زیر فهرست می گردد.

 • سیاست های کلی نظام اشتغال و سرمایه گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
 • سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور
 • برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (ماده 19 ، 21، 80 ، 193 ، 194 )
 • قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
 • سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • نظام آموزش مهارت و فناوری
 • نظام آموزش به روش استاد و شاگردی .

 

اهداف :

 • اجرای عدالت اجتماعی در توسعه و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای
 • همگام شدن سازمان با تمهیدات اقتصاد مقاومتی
 • افزایش اثربخشی و کارایی آموزش های مهارتی
 • زمینه سازی ایجاد اشتغال پایدار ، کاهش بیکاری پنهان جامعه به ویژه روستاییان
 • رشد و توسعه مشاغل خانگی و تقویت اقتصاد خانواد
 • ارائه آموزش مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس کارآموزان به دلیل مواجه شدن با محیط واقعی کار
 • افزایش انگیزه کارآموزان از طریق کسب درآمد در حین آموزش برای آنها
 • مشارکت بخش خصوصی و توسعه کارآفرینی
 • کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی با آموزش های مهارتی

10-تامین ملزومات اداری و غیر اداری مورد نیاز ادارات کل و کارکنان سازمان .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور