پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

تکه ای از متن پایان نامه :

چنان‌چه می‌بینیم این فیلسوفان بر خلاف فلاسفه‌ی بعد از سقراط که در ادامه‌ی مباحث خود از آن‌ها سخن خواهیم گفت، مستقیماً از خدا سخن نمی‌گویند، بدین معنی که از خدا به عنوان منشأ پیدایش عالم، نام نمی‌برند و حتی آن‌جا که از «لوگوس»[1] و «کلمه» سخن به میان آورده‌اند، بر مسئله‌ی خدا به طور آشکار و بی‌پرده تصریح نکرده‌اند. اما فلاسفه‌ی بعد از سقراط، از خدا به عنوان مبدءالمبادی و منشأ پیدایش عالم نام می‌برند و مستقیما از خدا سخن می‌گویند. (کاکائی، 1383، ص18)

با در نظر داشتن این موضوع، از مسائلی که بعد از مسئله‌ی چگونگی ماده الموادّ در عالم فلسفه مطرح بوده می باشد نوع ارتباط‌ی خدا با جهان و قلمرو و تاثیر خدا در عالم هستی می باشد ؛ این‌که آیا خدا صرفا «ناظم» عالم می باشد یا «خالق» و آفریننده‌ی آن نیز می باشد؟ آیا خدا فقط «علت فاعلی» می باشد یا «علت غائی» هم می باشد؟ آیا خداوند «فاعل مختار» می باشد یا «فاعل موجب». در «حدوث» عالم مؤثر می باشد یا «بقای» آن را نیز به عهده دارد؟ این مسائل و مسائلی از این نوع که به تدریج در عالم فلسفه مطرح می‌گردید، بخش اعظم الهیات را در آثار فلاسفه‌ ی بعدی به خود اختصاص داده می باشد و حکمای بزرگ جواب‌های گوناگون به آن داده‌اند.

 

افلاطون[2]

افلاطون در مورد این مسئله که چگونه عالم مادی به وجود آمده می باشد، از صانع و فاعلی به‌نام دمیورژ[3] یاد می‌کند که عالم را از یک اصل هیولایی مبهم و نامتعین[4] (که قبلاً موجود بوده) بر اساس الگوها و قالب‌هایی که ابدی و ازلی‌اند، می‌سازد و شکل می‌دهد. به عبارت دیگر، صانع با الگو گرفتن از علل نمونه‌ای (مُثُل)، عالم را در بهترین وضع (نظام احسن) می‌آفریند (تشکیل داده یا صورت بندی می‌کند). (کاپلستون، 1385، ج1، ص283ـ 285)

[1]. Logos

[2] . افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی اهل آتن(428ـ348 ق.م) شاگرد سقراط و معلم ارسطو، مبدع نظریه ی مُثُل در عرصه‌ی هستی شناسی و تذکر در عرصه‌ی شناخت شناسی و مؤلف تصانیف و محاورات فراوان فلسفی مانند : جمهوری، فایدون، مهمانی، تیمائوس و… .

[3] .demiurege

[4] .chaos

 مطالعه تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه