پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

داریم؛ یعنی مبتنی بر پیش­داشت[1] می باشد و بر چیزی که ما پیشاپیش می­بینیم تکیه دارد؛ یعنی متکی بر «پیش دید»[2] می باشد و در متن چیزی که ما پیشاپیش درمی­یابیم قرار دارد؛ یعنی در متن «پیش دریافت»[3] واقع می باشد. به سخن دیگر، ما هیچ موضوع یا متنی را فارغ از پیش­داوری­ها و پیش­فرض­ها نمی­فهمیم.(هولاب: 1983، 88)

2-2-7-1- هرمنوتیک نسبی گرای گادامر

گادامر در (1960 م) کتابی با عنوان «حقیقت و روش» منتشر نمود. این کتاب در کوشش می باشد از تحقیقات هایدگر در باب «حقیقت» ابزاری برای دستیابی به «روش» تهیه کند و کار ناتمام «دیلتای» را به انجام رساند.

گادامر موقعیت وجودی هایدگر را یک جایگاه فرهنگی می­داند و پرتاب شدن بشر در این موقعیت را به معنای وقوع او در یک فرهنگ خاص می­شمارد. به اعتقاد گادامر، هر بشر در یک جایگاه فرهنگی خاص متولد و از طریق زبان، اندیشه­های آن فرهنگ به او منتقل می­گردد. پدر و مادر و نزدیکان با گفتگوهای خود افکار خویش را به نوزاد منتقل می­کنند. گادامر به پیروی از هایدگر فاصله بین زبان و هیچ گاه به آن نایل نشد. گادامر نیز با طرح نظریه خود و تقابل دو افق معنایی مفسّر و متن و تأثیر سنّت­ها، مواریث فرهنگی، پرسش­ها، انتظارات و پیش­فرض­ها در تفسیر مفسّران به نوعی دیگر از نسبیت مشابه با کانت رسید. برخی برای فرار از نسبیّت، به روایت دیگری از نسبی­گرایی گادامر پرداختند و آن را به «زمینه گرایی»[4]معنا کردند.

ـ اعتراض دیگری که از ناحیه هابرماس طرح شده می باشد در واقع به نفی و ابطال کلیّت نظریه گادامر نظر دارد و تأثیر قهری و تکوینی ودایع و مواریث فرهنگی بر فهم و معرفت را مورد نقد قرار می­دهد و امکان آزادی و انتقاد از این مواریث را گزارش می­نماید.(احمدی: 1372، 580-579)

ـ لازمه سخن گادامر، این می باشد که راه نقد و انتقاد تفاسیر، بسته باشد؛ زیرا هر کس بر اساس نسبتی که از ودایع، مواریث فرهنگی، انتظارات، پیش­فرض­ها و پرسش­ها دارد، به تفسیر متون و آثار هنری می­پردازد و ارزش صحّت و سقم تمام آنها یکسان می باشد و حتّی تفسیر صحیح و کامل نزد گادامر بی­معناست؛ در حالی که با بداهت، تحقق انتقادهای فراوان به تفاسیر گوناگون را مشاهده می­کنیم. برخی نقدها به روش­ها و پاره­ای نیز به خود فهم­هاست و این نقدها علاوه بر تفاسیر، دامن سنّت­ها، ودایع فرهنگی، انتظارات و پیش­فرض­ها

[1] .Vorhabe

[2]. Vorsicht

[3]. Vorgriff

[4] . Contentualism.

 مطالعه تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه