پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

روش‌های حسابداری مناسب به‌مقصود رسیدن به سطح مورد نظر سود یکی از این روش ها می‌باشد. عموما در این روش از دستکاری اقلام تعهدی بهره گیری می‌گردد که تاثیر مستقیمی‌ روی جریان‌های نقدی ندارد. مطرح شدن آن در دادگاه‌های حقوقی نیز بسیار کمتر خواهد بود. دلیل این امر، این می باشد که مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی بسیار غیر‌شفاف‌تر از مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی می‌باشد و در حالی‌که دستکاری اقلام تعهدی به احتمال زیاد توسط حسابرسان و بازرسان شناسایی می‌گردد که این موضوع انگیزه مدیران را برای دستکاری رویدادهای مالی واقعی افزایش می‌دهد (کریشنان،[1] 2003؛ میزیک و جاکوبسن،[2] 2007؛ یو،[3] 2008).

از دیگر تفاوت های  مهم دو روش مذکور در این می باشد که مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی بر خلاف مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی عمدتا در طول سال مالی اتفاق می‌افتد. زمانی‌که مدیر پیش‌بینی می‌کند که  به سود مورد نظر نخواهد رسید و در بهره گیری از دستکاری اقلام تعهدی نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشد اقدام  به دستکاری رویدادهای مالی واقعی می‌نماید. برای رسیدن به یک هدف سود مشخص، مدیران می‌توانند تا پایان سال مالی منتظر بمانند و از اقلام تعهدی اختیاری به مقصود مدیریت سود بهره گیری نمایند. اما خطر این روش در این می باشد که ممکن می باشد میزانی که باید دستکاری گردد بزرگتر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. در نتیجه ممکن می باشد سود مورد نظر(هدف) در پایان سال مالی با بهره گیری از این روش بدست نیاید. بنابراین مدیران این خطر را با دستکاری رویدادهای مالی واقعی در طول سال مالی کاهش می‌دهند (یو، 2008).

 

2-2-8- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی[4]

طی پژوهش‌های انجام یافته توسط محققین، اقلام تعهدی تأثیر مهمی در مدیریت سود دارند. اقلام تعهدی(معوقات) معرف تفاوت بین سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی می‌باشد. با در نظر داشتن اینکه دستکاری جریان نقد حاصل از عملیات کاری دشوار می باشد اکثر مدیران از طریق دستکاری اقلام تعهدی دست به مدیریت سود می‌زنند. اقلام تعهدی از دو جزء اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری تشکیل شده می باشد. مدیریت سود می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام پذیرد. اما با در نظر داشتن اینکه مدیران شرکت‌ها به راحتی می‌توانند اقلام تعهدی اختیاری را دستکاری کنند، لذا اقلام مذکور می‌تواند به عنوان معیاری از مدیریت سود از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

[1]– Krishnan

[2]– Mizik & Jacobson

[3]– Yu

[4]-Accruals

 واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران