پایانامه کارشناسی ارشد : انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   انتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در ارتباطند می‍پردازند و توجهی به تامین‍کنندگان سطح دوم ندارند. اگرچه در مدل‍های ارائه شده و مطالعات آکادمیک توجهی به این موضوع نشده، اما نوع مواد و قطعات مورد بهره گیری می‍توانند تاثیر بسزایی در کیفیت و قیمت قطعات نهایی داشته باشند. به همین دلیل در این پژوهش سعی شده تا  علاوه بر تامین‍کنندگانی که به طور مستقیم با شرکت در ارتباطند, تامین‍کنندگان تامین‍کنندگان نیز به عنوان سطح دوم تامین مورد بررسی قرار گیرند و تامین‍کنندگان بهینه قرار دهد و به این ترتیب ترکیب مناسبی از تامین‍کنندگان را در هر دو لایه انتخاب کند و میزان سفارشات بهینه اختصاص یافته به تامین‍کنندگان مطلوب را تعیین نماید تا بتواند عوامل مهمی که در انتخاب تامین‍کنندگان مورد بررسی قرار می‍گیرند، مانند کیفیت، حمل و نقل به موقع و هزینه را نه تنها در یک لایه، بلکه در کل زنجیره تامین بهینه کند.

بنابراین بررسی ویژگی‍های تامین‍کنندگان لایه دوم از مهمترین اهداف این پروژه می باشد و می‍توان آنها را در فرایند انتخاب تامین‍کننده در نظر گرفت. در عین حال هدف دیگری که این پژوهش در صدد دستیابی به آن می باشد، کمک به بهبود فرآیند انتخاب تامین‍کننده می‍باشد، بطوریکه تصمیم‍گیرنده از لحاظ انتخاب تامین‍کنندگان نهایی اطمینان خاطر بیشتری کسب کند. همچنین کوشش بر این می باشد تا علاوه بر انتخاب بهترین تامین‍کنندگان از طریق یک مدل ریاضی چند هدفه، میزان بهینه سفارشات اختصاص یافته به آن‍ها را تعیین نمود. در ادامه مدل‍هایی ارائه می‍شوند که علاوه بر انتخاب تامین‍کنندگان بهینه در هر دو لایه، بهترین ترکیب وسایل

 وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان