پایانامه در مورد : بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

تکه ای از متن پایان نامه :

 

یکی از راهکارهای جالبی که امروزه در بسیاری از کشور های جهان برای کاهش جمعیّت کیفری زندان ها و جلوگیری از آثار مخرّب و زیانبار آن مورد بهره گیری قرار می گیرد بهره گیری از ساز و کارهایی می باشد که با توسل به آنها امکان بهره گیری از مجازات حبس وجود خواهد داشت امّا نه در محیط خطرناک و جرمزای زندان بلکه در جایی خارج از این محدوده و در بطن جامعه به گونه ای که هم فرد را برای مدّتی از سایرین مجزا نماییم و هم با تنبیه و در عین حال در پیش گرفتن برنامه های آموزشی خاصّی که امکان ارائه آن در فضای زندان ها وجود ندارد ، فرد مجرم را اصلاح و باز پروری نماییم و مانع تکرار مجدد جرم توسط وی در آینده گردیم ، درمقابل از هزینه های هنگفت مربوط به تأسیس و اداره زندان ها نیز به دور باشیم به علاوه از آثار و مشکلاتی اجتناب ناپذیر زندان ها در امان بمانیم.زیرا محیط یک زندان به هر میزان  هم که خوب باشد و موافق اصول ایجاد و اداره گردد و دراصلاح حال مجرم و آموختن حرفه به او کوشش کند ، باز محیطی تصنّعی می باشد که دور از شرایط کلّ حیات جامعه ، زندانی را با معیار ها و ضوابط خاص خود اجتماعی می کند.[1]

مانند این روش ها ی سودمند اجرای مجازات حبس در محلّی غیر از زندان و یا بهره گیری از شیوه هایی می باشد که مانع ورود مجرم به زندان می گردد. مجازات هایی که امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده می باشد و موارد بهره گیری از آن در دنیا روز به روز در حال افزایش می باشد. خوشبختانه کشور ما نیز مواردی از بهره گیری از این جایگزین ها به چشم می خورد امّا هنوز به آن میزان و نحوی که بایستی باشد نرسیده می باشد و هنوز نیازمند بررّسی ها و بدست آوردن آمار و تحلیل نتایج حاصل از به کارگیری آنها بر روی اصلاح و درمان مجرمین می باشد که این خود نیازمند همکاری گروه ها و عوامل متعددّی می باشد.

[1] تدیّن ، عبّاس; ارتباط پیشگیری از تکرار جرم و آزادی مشروط ، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم – پیشگیری ازتکرار جرم و بزه دیدگی،دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران ، 1388 ، صفحه 133

 مطالعه تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه